‘một lần’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” một lần “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ một lần, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ một lần trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Một lần nữa và một lần nữa.

2. Một lần xuyên qua cơ, một lần đánh qua sọ.

3. Một lần nữa.

4. Ta sẽ hỏi anh một lần nữa, Aziz, và chỉ một lần thôi.

5. Một lần nữa, Marsha khởi xướng và một lần nữa, cô lại thất vọng.

6. Một lần cuối cùng.

7. Cho phép & một lần

8. Bao lâu một lần?

9. Một lần sau cuối.

10. Một lần nữa thôi.

11. Cô đã tìm thấy một lần thì cô sẽ lại tìm được một lần nữa.

12. Một lần vài triệu người.

13. Đã hôn hít một lần.

14. Tìm kiếm một lần nữa.

15. Chỉ một lần bệnh sởi.

16. Dọn nhà một lần nữa

17. Nhưng một lần sập mạng.

18. Một lần lỡ bước 07.

19. Thêm một lần dọn nhà

20. Một lần khác thoát chết

21. Một lần chụp MRI đắt hơn một lần chụp X-quang tuyến vú kỹ thuật số 10 lần.

22. Anh ta bị bắn một lần vào cánh tay và một lần vào ngực ở cự ly gần.

23. Một lần chụp MRI đắt hơn một lần chụp X- quang tuyến vú kỹ thuật số 10 lần.

24. Gấp ngược lại một lần nữa

25. Một lần sẽ học bao nhiêu?

26. Gertie chạy ra ngoài một lần.

27. Để nói tôi rõ một lần

28. Thà một lần đau. Chào anh.

29. click1=: Thoát URL một lần (%%DEST_URL_ESC%%).

30. Chà, một lần là đủ rồi

31. Mỗi đêm đắp thuốc một lần.

32. Mới có một lần trong đời.

33. Một lần là quá đủ rồi.

34. Một lần rặn nữa là được.

35. Một lần, tôi đi coi bói…

36. Một lần nữa, tôi bấn loạn

37. click=: Thoát URL một lần (%%DEST_URL_ESC%%).

38. Để đoàn tụ một lần nữa.

39. Có một lần tôi biết yêu.

40. Nhưng một lần nữa, than đá.

41. Bao lâu cử hành một lần?

42. Hãy đọc nó hơn một lần.

43. Mặc một lần xong ăn luôn.

44. Được rồi, vỗ tay một lần.

45. Đó là một lần mắc lỗi

46. Lý một lần nữa từ chối.

47. Những thứ chỉ dùng một lần.

48. Anh ở đây một lần nữa

49. – – – > Đời người chỉ chết một lần.

50. Hắn đã thẩm vấn tôi một lần.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255