laced tiếng Anh là gì?

laced tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng laced trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ laced tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm laced tiếng Anh
laced
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ laced

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: laced tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

laced tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ laced trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ laced tiếng Anh nghĩa là gì.

laced

* tính từ
– có dây buộclace /leis/

* danh từ
– dây, buộc, dải buộc
– ren, đăng ten

* ngoại động từ
– thắt, buộc
=to lace [up] one’s shoes+ thắt dây giày
– viền, viền bằng ren, viền bằng đăng ten
– pha thêm (rượu mạnh)
=glass of milk laced with rhum+ cố sữa pha rượu rum
– chuộc khát quất

* nội động từ
– nịt chặt, buộc chặt
– (+ into) đánh, quất (ai)

Thuật ngữ liên quan tới laced

Tóm lại nội dung ý nghĩa của laced trong tiếng Anh

laced có nghĩa là: laced* tính từ- có dây buộclace /leis/* danh từ- dây, buộc, dải buộc- ren, đăng ten* ngoại động từ- thắt, buộc=to lace [up] one’s shoes+ thắt dây giày- viền, viền bằng ren, viền bằng đăng ten- pha thêm (rượu mạnh)=glass of milk laced with rhum+ cố sữa pha rượu rum- chuộc khát quất* nội động từ- nịt chặt, buộc chặt- (+ into) đánh, quất (ai)

Đây là cách dùng laced tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ laced tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

laced* tính từ- có dây buộclace /leis/* danh từ- dây tiếng Anh là gì?
buộc tiếng Anh là gì?
dải buộc- ren tiếng Anh là gì?
đăng ten* ngoại động từ- thắt tiếng Anh là gì?
buộc=to lace [up] one’s shoes+ thắt dây giày- viền tiếng Anh là gì?
viền bằng ren tiếng Anh là gì?
viền bằng đăng ten- pha thêm (rượu mạnh)=glass of milk laced with rhum+ cố sữa pha rượu rum- chuộc khát quất* nội động từ- nịt chặt tiếng Anh là gì?
buộc chặt- (+ into) đánh tiếng Anh là gì?
quất (ai)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255