judged tiếng Anh là gì?

judged tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng judged trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ judged tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm judged tiếng Anh
judged
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ judged

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: judged tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

judged tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ judged trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ judged tiếng Anh nghĩa là gì.

judge /’dʤʌdʤ/

* danh từ
– quan toà, thẩm phán
– người phân xử, trọng tài
– người am hiểu, người sành sỏi
=a judge of art+ người am hiểu nghệ thuật

* ngoại động từ
– xét xử, phân xử (một vụ kiện, một người có tội…)
– xét, xét đoán, phán đoán, đánh giá
=do not judge people by appearance+ đừng xét người theo bề ngoài
– xét thấy, cho rằng, thấy rằng
=if you judge it to be necessary+ nếu anh xét thấy cái đó là cần thiết
– (từ cổ,nghĩa cổ) phê bình, chỉ trích

* nội động từ
– làm quan toà
– làm người phân xử, làm trọng tài
– xét, xét xử, xét đoán

judge
– phán đoán, tranh luận

Thuật ngữ liên quan tới judged

Tóm lại nội dung ý nghĩa của judged trong tiếng Anh

judged có nghĩa là: judge /’dʤʌdʤ/* danh từ- quan toà, thẩm phán- người phân xử, trọng tài- người am hiểu, người sành sỏi=a judge of art+ người am hiểu nghệ thuật* ngoại động từ- xét xử, phân xử (một vụ kiện, một người có tội…)- xét, xét đoán, phán đoán, đánh giá=do not judge people by appearance+ đừng xét người theo bề ngoài- xét thấy, cho rằng, thấy rằng=if you judge it to be necessary+ nếu anh xét thấy cái đó là cần thiết- (từ cổ,nghĩa cổ) phê bình, chỉ trích* nội động từ- làm quan toà- làm người phân xử, làm trọng tài- xét, xét xử, xét đoánjudge- phán đoán, tranh luận

Đây là cách dùng judged tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ judged tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

judge /’dʤʌdʤ/* danh từ- quan toà tiếng Anh là gì?
thẩm phán- người phân xử tiếng Anh là gì?
trọng tài- người am hiểu tiếng Anh là gì?
người sành sỏi=a judge of art+ người am hiểu nghệ thuật* ngoại động từ- xét xử tiếng Anh là gì?
phân xử (một vụ kiện tiếng Anh là gì?
một người có tội…)- xét tiếng Anh là gì?
xét đoán tiếng Anh là gì?
phán đoán tiếng Anh là gì?
đánh giá=do not judge people by appearance+ đừng xét người theo bề ngoài- xét thấy tiếng Anh là gì?
cho rằng tiếng Anh là gì?
thấy rằng=if you judge it to be necessary+ nếu anh xét thấy cái đó là cần thiết- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) phê bình tiếng Anh là gì?
chỉ trích* nội động từ- làm quan toà- làm người phân xử tiếng Anh là gì?
làm trọng tài- xét tiếng Anh là gì?
xét xử tiếng Anh là gì?
xét đoánjudge- phán đoán tiếng Anh là gì?
tranh luận

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255