Đang lời (In The Money – ITM) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Đang lời ( tiếng Anh : In the money, viết tắt : ITM ) là một thuật ngữ bộc lộ quyền chọn đang có giá trị nội tại .url1Hình minh họa. Nguồn : Inspiringwomen

TÓM TẮT

Đang lời

Khái niệm

Đang lời, tiếng Anh gọi là in the money, viết tắt là ITM.

Đang lời là một thuật ngữ thể hiện quyền chọn đang có giá trị nội tại. Nó là chỉ báo cho thấy giá thực hiện của quyền chọn đang có ưu thế hơn so với giá thị trường hiện tại của tài sản cơ sở:

– Một quyền chọn mua đang lời là khi người nắm giữ quyền chọn có thể mua chứng khoán với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại của nó.

– Một quyền chọn bán đang lời là khi người nắm giữ quyền chọn có thể bán chứng khoán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại của nó.

Một quyền chọn đang lời không nhất thiết phải đem lại lợi nhuận cho người giao dịch. Chi phí bỏ ra cho việc mua quyền chọn và những phí hoa hồng khác cũng cần phải được xem xét đến. 

Ngược lại với trạng thái đang lời là trạng thái đang lỗ (out of the money).

Hiểu rõ hơn trạng thái đang lời

Có hai nhân tố cấu thành nên giá của quyền chọn là giá trị nội tại và giá trị ngoại lai. Quyền chọn đang lời sẽ có cả hai giá trị nội tạigiá trị ngoại lai. Trong khi, quyền chọn đang lỗ chỉ có giá trị ngoại lai (hay giá trị thời gian).

Một quyền chọn mua đang lời khi giá thị trường hiện tại của CP cao hơn giá triển khai của quyền chọn. Khoảng đang lời của quyền chọn đang lời được gọi là giá trị nội tại, nghĩa là tối thiểu quyền chọn cũng có mức giá đó .

Ví dụ, một quyền chọn mua với giá thực hiện 25$ sẽ có trạng thái đang lời nếu như cổ phiếu cơ sở đang được giao dịch với giá là 30$. Khoản chênh lệch giữa giá thực hiện và giá thị trường về cơ bản chính là phí quyền chọn. Nhà đầu tư nếu muốn mua quyền chọn đang lời đó sẽ phải trả mức phí quyền chọn

Tuy nhiên, so với nhà đầu tư nắm giữ quyền chọn đang lời thì họ hoàn toàn có thể thực thi nó và thu về khoản chênh lệch giữa giá thực thi và giá thị trường. Giao dịch này có lời hay không tùy thuộc vào tổng ngân sách mà nhà đầu tư đã bỏ ra để mua hợp đồng đó, cùng với những mức phí hoa hồng khi thực thi thanh toán giao dịch .

Điều quan trọng cần lưu ý là trạng thái đang lời không đồng nghĩa với việc người giao dịch đang có lời. Khi mua một quyền chọn đang lời, người giao dịch cần giá của quyền chọn tiếp tục tăng để có lời. Hay nói cách khác là nhà đầu tư mua quyền chọn mua cần giá cổ phiếu phải tăng đủ cao để ít nhất bù đắp được phần phí quyền chọn đã bỏ ra.

(Theo Investopedia)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255