‘itd’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” itd “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ itd, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ itd trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt1. And it’d happen, but it’d be quiet .
Và chuyện đó xảy ra, nhưng xảy ra một cách yên bình .

2. It’d been digested.

Có lẽ là do ăn kiêng
3. It’d be weird .
Chuyện này dị thường lắm
4. It’d destroy half the ship .
Ta hoàn toàn có thể tàn phá một nửa con tầu .
5. I thought it’d be jammed .
Em tưởng nó chật cứng .
6. I thought it’d be cute .
Một ngăn nhó để chứa ảnh, Tôi thấy nó dễ thương và đáng yêu
7. Please don’t refuse, it’d be impolite .
Ồ, không được cự tuyệt, việc thế này không hề khước từ .
8. Yeah, yeah, it’d use an engine like the ones they have in some helicopters, only it’d run on biodiesel .
Đúng vậy, nó như động cơ mà mọi người hay sử dụng trong 1 số ít máy bay trực thăng, chỉ chạy trên dầu diesel sinh học .
9. It’d be awkward to see your mother
Gặp mẹ em sẽ kỳ cục lắm .
10. Told you it’d be even more dramatic .
Tôi đã bảo là sẽ kịch tính lắm mà .
11. ‘ It’d make the place sadder than it is .
” Nó muốn làm cho nơi càng buồn thảm hơn hơn là .
12. I can draw a map if it’d help .
Tôi hoàn toàn có thể vẽ cho ông map nếu nó hữu dụng .
13. It’d be nicer if you wore better shoes .
Đẹp đến mức đi giầy cũng đẹp .
14. Soon it’d be Toodles, and then Ta-Ta .
Rồi sau đó thành Hiệp sĩ bái bai .
15. I think it’d be a game changer for us .
Em muốn biến hóa game show một chút ít .
16. kit felt it’d be safer and quicker than shopping .
Kit nghĩ vậy sẽ bảo đảm an toàn hơn và nhanh hơn là shopping ở dưới phố .
17. It’d be an honor to watch your horse .
Tôi rất hân hạnh được chăm nom con ngựa của anh .
18. Then it’d be too late to turn back .
Không. Có, sau đó sẽ cảm thấy rất hối hận .
19. Do you know how hard it’d be to clean ?
Anh có biết lau dọn cái nhà đó khó thế nào không ?
20. It’d be a pleasure having female companionship for a change .
Thật vui khi có bạn sát cánh nữ để biến hóa .
21. It’d be simple enough if it was me they caught .
Nếu là tôi bị bắt thì sẽ rất đơn thuần .
22. It’d be a shame if we polizei couldn’t help .
Thật mất mặt nếu chúng tôi ” cớm ” không trợ giúp .
23. It’d raise the dead, kill them, and raise them again .
Nó nuôi dưỡng cái chết, giết nó, rồi lại hồi sinh lần nữa .
24. Look, it’d be weird if I had heard from him, right ?
sẽ rất lạ nếu như tôi biết tin của anh ta
25. It’d have been a ass-whoopin ‘ fest around here, you dig ?

Nó đã trở thành lễ hội đá đít, hiểu chưa?

26. If my dad radiated a colour, it’d be ochre or eggshell .
Nếu cha tôi tán xạ ra một màu, đó sẽ là màu đất non hoặc màu vỏ trứng .
27. If a sewer could puke, this is what it’d smell like .
Mùi giống hệt như trong ống cống vậy
28. I thought it’d be tough for you without a management agency .
Mình đang nghĩ cậu không có … công ty quản trị chắc sẽ rất khó khăn vất vả .
29. If this place was on fire, it’d burn to the ground .
Nếu chỗ này bị cháy, nó sẽ cháy trụi lủi .
30. It’d be a fucking catastrophe if we start shooting them ourselves .
Nó sẽ thành thảm họa chết tiệt nếu tất cả chúng ta bắn người của mình .
31. It’d mean a lot to him, knowing it came from me .
Hẳn nó sẽ rất ý nghĩa vì nó là của con .
32. It’d take at least four to five hours to set it up .
Sẽ mất tối thiểu 4 đến 5 tiếng mới đến .
33. Best guess, it’d take us 40 minutes, round trip, across the river .
Ước chừng tốn 40 phút, một chuyến khứ hồi, băng qua hồ .
34. It’d be a shame to miss New y ork in the spring .
Thật là đáng tiếc nếu lỡ mất Thành Phố New York mùa xuân .
35. It’d be best to take back the boat than to test a theory .
Cố giành lại con tàu này sẽ tốt hơn là thử nghiệm giả thuyết kia .
36. I thought it’d be a nice surprise for you and the President .
Tôi đã nghĩ nó sẽ là một giật mình tuyệt vời cho bà và Tổng thống .
37. I thought that if I was with a legal driver that it’d be okay .
Con chỉ nghĩ nếu con đã có giấy phép thì sẽ không có yếu tố gì .
38. You owe me a car, and it’d better be a fucking Lamborghini, you bitch !
Ông nợ tôi một chiếc xe, và tốt hơn nó nên là một chiếc Lamborghini, đồ khốn kiếp !
39. She’d talk in an English accent one day and next day it’d be Southern .
Nó nói giọng Anh-Anh vào một ngày, rồi ngày hôm sau lại sang giọng miền Nam .
40. It’d take more than the wooden end of a rifle to kill him .
Một cái báng súng bằng gỗ không giết được ổng đâu .
41. I thought it’d be nice to look my best for the Grim Reaper .
Tôi nghĩ thật tốt nếu trông đẹp nhất trước thần chết .
42. It’d be like those poor bicycle-riding chimps who had to follow the Beatles .
Sẽ giống như con tinh tinh đạp xe đạp điện hát sau ban nhạc Beatles ấy .
43. But I don’t wanna say too much’cause it’d put you in a bad position .
Chỉ là con không muốn bật mý nhiều quá để không làm bố liên luỵ .
44. So it’d be 3 times to 2 x squared, plus 7 x — or 21 divided by 3 — Plus 3 .
Ta có 3 nhân 2 x bình phương, cộng 7 x hoặc 21 chia 3 cộng 3
45. But it’d be bothersome for them to misrepresent me, or fill in the blanks in my story themselves .
Nhưng sẽ không dễ chịu lắm khi họ xuyên tạc tôi, và lấp chỗ trống bằng mấy câu truyện bịa .
46. We thought it’d be funny to throw out the bat and put the computer in with porn .
Bọn em tưởng sẽ vui nhộn khi vứt gậy bóng chày và mở máy tính với phim khiêu dâm .
47. It’d be a blessing for this country if a flood would wipe them off the face of the earth .
Xứ sở này sẽ được phúc lành nếu có một trận lụt quét họ đi khỏi mặt đất .
48. It’d be a hell of a lot faster, but they stand a better chance of survival in big groups .
Đúng là sẽ nhanh hơn, nhưng nhóm lớn thì thời cơ sống sót cao hơn .

49. But we want you to give him a kidney anyway because it’d be cool if he had three.

Nhưng mà anh ta muốn có ba quả thận cho nó chơi bời .
50. It’d be pretty easy to hide out in one of these alcoves, Wait for the victim without ever being seen .
Khá dễ trốn ở một trong những hốc tường, chờ nạn nhân mà không bị nhìn thấy .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255