Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 39: Anken – Danh pháp, cấu trúc và đồng phân (Nâng Cao)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 39 : Anken – Danh pháp, cấu trúc và đồng phân ( Nâng Cao ) giúp HS giải bài tập, phân phối cho những em một mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng năng lượng nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 158 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dâu [] ở mỗi câu sau:

a) Anken là hidrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đối C = C     [].

b ) Anken là hidrocacnon có công thức phân tử CnH2n [ ] c ) Anken là hidrocacbon không no có công thức phân tử CnH2n [ ] .
d ) Anken là hidrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa môt link đối C = C [ ] .

Lời giải:

a ) S
b ) S
c ) Đ
d ) Đ

Bài 2 (trang 158 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo chung cho anken. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu tạo của anken với ankan và monoxicloankan.

Lời giải:

– Công thức phân tử anken CnH2n ( n ≥ 2 )

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao | Để học tốt Hóa 11 nâng cao Bai 2 Trang 158 Sgk Hoa 11 Nang Cao

Công thức cấu trúc chung anken .

ankan anken xicloankan
Thành phần Chứa C và H Chứa C và H Chứa C và H
Cấu tạo – Mạch hở
– Trong phân tử chỉ có liên kết đơn
-Mạch hở
-Trong phân tử có một liên kết đôi C=C
-Mạch vòng
-Trong phân tử chỉ có liên kết đơn

Bài 3 (trang 158 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy viết công thức cấu tạo các anken sau:

a ) pent-2 – en
b ) 2 – metylbut-1-en
c ) 2 – metylpent-2-en
d ) isobutilen
e ) 3 – metylhex-2-en
f ) 2,3 – đimetylbut-2-en

Lời giải:

a) Pent -2-en CH3-CH=CH-CH2-CH3
b) 2-metylbut-1-en CH2=C(CH3)-CH3-CH3
c) 2-metylpent-2-en CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3
d) isobutilen CH2=C(CH3)2
e) 3- metylhex-2-en CH3-CH=C(CH3)-CH2-CH2-CH3
f) 2,3-đimetylbut-2-en CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH3

Bài 4 (trang 158 sgk Hóa 11 nâng cao):

a ) Xiclobutan có phải là đồng phân của những buten hay không, nếu có thì là đồng phân loại gì ?
b ) Hãy lấy thí dụ để chứng tỏ rằng số lượng đồng phân của anken nhiều hơn của ankan có cùng số nguyên tử C và lí giải vì sao như vậy ?

Lời giải:

a) Xiclobutan là đồng phân của các buten, thuộc loại đồng phân cấu tạo khác nhau về bản chất nhóm chức.

b ) Anken có số lượng đồng phân nhiều hơn ankan có cùng số nguyên tử cacbon vì ngoài đồng phân mạch cacbon những anken còn có đồng phân vị trí liên kết đôi, đồng phân cis-trans .
Ví dụ : C4H10 có hai đồng phân
CH3-CH2-CH2-CH3
CH3-CH ( CH3 ) – CH3
C4H8 có bốn đồng phân :
CH2 = CH-CH2-CH3
CH3-CH = CH-CH3
CH2 = C ( CH3 ) 2 và CH3-CH = CH-CH3 có đồng phân cis-trans .

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao | Để học tốt Hóa 11 nâng cao Bai 4 Trang 158 Sgk Hoa 11 Nang Cao

Bài 5 (trang 158 sgk Hóa 11 nâng cao):

a ) Vì sao but-2-en có 2 dạng cis và trans còn but – 1 – en thì không ?
b ) Có cả thảy 6 penten đồng phân, hãy viết công thức, gọi tên và nói rõ chúng thuộc những loại đồng phân nào ?

Lời giải:

a ) But – 2 – en có 2 dạng cis và trans còn but – 1 – en thì không, do cấu trúc của but – 2 – en thỏa điều kiện kèm theo sống sót đồng phân cis – trans .
– Có chứa nối đôi C = C .
– Mỗi nguyên tử C mang link đôi gắn với hai nhóm nguyên tử khác nhau .
b ) C5H10 có 6 đồng phân là :
CH2 = CH-CH2-CH2-CH3
CH3-CH = CH-CH2-CH3
CH2 = C ( CH3 ) – CH2-CH3
CH3-C ( CH3 ) = CH-CH3

CH3-C(CH3)-CH=CH2

CH3-CH = CH-CH2-CH3 có đồng phân cis-trans .

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao | Để học tốt Hóa 11 nâng cao Bai 5 Trang 158 Sgk Hoa 11 Nang Cao

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255