ISACA định nghĩa: Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội – Information Systems Audit and Control Association

ISACA: Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội

ISACA có nghĩa là gì ? ISACA là viết tắt của tin tức mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán và trấn áp Thương Hội. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của tin tức mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán và trấn áp Thương Hội, vui mừng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của tin tức mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán và trấn áp Thương Hội trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của ISACA được sử dụng thoáng rộng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài ISACA, tin tức mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán và trấn áp Thương Hội hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

ISACA = Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội

Tìm kiếm định nghĩa chung của ISACA? ISACA có nghĩa là Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của ISACA trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của ISACA bằng tiếng Anh: Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm định nghĩa chung của ISACA ? ISACA có nghĩa là tin tức mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán và trấn áp Thương Hội. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của ISACA trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của ISACA bằng tiếng Anh : tin tức mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán và trấn áp Thương Hội. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn hữu của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

ISACA: Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội

Ý nghĩa của ISACA bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, ISACA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội. Trang này là tất cả về từ viết tắt của ISACA và ý nghĩa của nó là Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội. Xin lưu ý rằng Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội không phải là ý nghĩa duy chỉ của ISACA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ISACA, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của ISACA từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Information Systems Audit and Control Association

Ý nghĩa khác của ISACA

Bên cạnh Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội, ISACA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ISACA, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội, ISACA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ISACA, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Thông tin hệ thống kiểm toán và kiểm soát Hiệp hội bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

ISACA định nghĩa:

    … Thêm
    Như đã đề cập ở trên, ISACA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho tin tức mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán và trấn áp Thương Hội. Trang này là toàn bộ về từ viết tắt của ISACA và ý nghĩa của nó là tin tức mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán và trấn áp Thương Hội. Xin chú ý quan tâm rằng tin tức mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán và trấn áp Thương Hội không phải là ý nghĩa duy chỉ của ISACA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ISACA, vì thế hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tổng thể những ý nghĩa của ISACA từng cái một .

    ĐÁNH GIÁ post
    Bài viết liên quan

    Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255