Cầu H IR2184 v2.1

Thông số kỹ thuật chính:
– Điện áp hoạt động: 9- 40V ( khuyến nghị: 12 – 38V)
– Dòng điện liên tục: 30A. ( Mạch có thể tải dòng lớn hơn bằng cách dán thêm tản nhiệt cho FET công suất)
– Tần số điều khiển lớn nhất: 50kHz ( tốt nhất trong khoảng 1 đến 20KHz). Duty max: 98%.
– Kích thước: 50x50mm, cao 14mm.
Hướng dẫn sử dụng:
Module có 2 jack kết nối là jack nguồn động lực và jack cấp nguồn ngoài và nhận tín hiệu điều khiển.
Jack nguồn động lực gồm các chân: V+   GND  A, B, trong đó, V+ và GND là cấp nguồn động lực cho mạch, từ 9 đến 40VDC, A và B là hai chân nối vào động cơ DC.
Jack cấp nguồn ngoài gồm các chân 12V, GND, INA, SDA, INB, SDB. trong đó: 
+ Điện áp 12V và GND là từ bo mạch cầu H cấp cho bo mạch ngoài.
+ INA, SDA là tín hiệu điều khiển nửa cầu A. INB, SDB là tín hiệu điều khiển nửa cầu B.
*) Các chế độ hoạt động:
– Chế độ điều khiển tốc độ quay trái: cấp xung PWM vào chân INA, chân SDA và SDB để trống hoặc nối lên VCC( 3V-5V) của mạch điều khiển, cấp xung PWM có Duty = 0% vào INB.
– Chế độ điều khiển tốc độ quay phải: cấp xung PWM vào chân INB, chân SDA và SDB để trống hoặc nối lên VCC( 3V-5V) của mạch điều khiển, cấp xung PWM có Duty = 0% vào INB.
– Chế độ phanh: chân SDA và SDB để trống hoặc nối lên VCC( 3V-5V) của mạch điều khiển, cấp xung PWM có Duty = 0% vào INB và INA. Khi này hai dây động cơ sẽ chập vào nhau, có tác dụng hãm lại chuyển động của động cơ.
– Chế độ thả trôi: chân SDA và SDB ở mức thấp ( GND) của mạch điều khiển. Khi này sẽ cắt 2 dây động cơ khỏi mạch, động cơ sẽ quay theo quán tính.
– Chế độ xạc ngược: Áp dụng khi động cơ phát điện có sức điện động lớn hơn điện áp nguồn cấp. Ví dụ khi xe điện xuống dốc, ta có thể dùng điện áp động cơ tạo ra để xạc ngược lại cho acquy, vừa tận dụng được thế năng và hãm lại một phần chuyển động của xe. Căn cứ vào chiều quay, tương ứng với suất điện động hai đầu dây động cơ để đóng cầu H sao cho dòng điện sinh ra xạc được vào bình điện.
*) Sơ đồ nguyên lý:

H Brigde IR2184

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255