IPSS định nghĩa: Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt – International Prostate Symptom Score

TÓM TẮT

IPSS: Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt

IPSS có nghĩa là gì ? IPSS là viết tắt của Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt, sung sướng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của IPSS được sử dụng thoáng đãng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài IPSS, Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

IPSS = Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt

Tìm kiếm định nghĩa chung của IPSS? IPSS có nghĩa là Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của IPSS trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của IPSS bằng tiếng Anh: Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm định nghĩa chung của IPSS ? IPSS có nghĩa là Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của IPSS trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của IPSS bằng tiếng Anh : Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bè bạn của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

IPSS: Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt

Ý nghĩa của IPSS bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, IPSS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt. Trang này là tất cả về từ viết tắt của IPSS và ý nghĩa của nó là Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt. Xin lưu ý rằng Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt không phải là ý nghĩa duy chỉ của IPSS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của IPSS, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của IPSS từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: International Prostate Symptom Score

Ý nghĩa khác của IPSS

Bên cạnh Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt, IPSS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của IPSS, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt, IPSS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của IPSS, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

IPSS định nghĩa:

    … Thêm
    Như đã đề cập ở trên, IPSS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt. Trang này là toàn bộ về từ viết tắt của IPSS và ý nghĩa của nó là Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt. Xin chú ý quan tâm rằng Được điểm quốc tế triệu chứng tuyến tiền liệt không phải là ý nghĩa duy chỉ của IPSS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của IPSS, vì thế hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tổng thể những ý nghĩa của IPSS từng cái một .

    ĐÁNH GIÁ post
    Bài viết liên quan

    Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255