Sự khác biệt giữa Eskimo và Inuit (Mọi người)

Eskimo vs Inuit

Eskimo là một từ mà hầu hết mọi người trên quốc tế link với người địa phương hoặc người địa phương sống quanh những vùng cực của quốc tế là Siberia, Alaska, Greenland và 1 số ít vùng của Canada. Chúng ta hoàn toàn có thể đọc về những người sống trong những ngôi nhà làm từ tuyết ; đây là những người tất cả chúng ta có xu thế gọi Eskimo. Inuit là một từ được sử dụng để chỉ một nhóm người sống ở những vùng Bắc cực trên quốc tế. Bài viết này nhấn mạnh vấn đề sự độc lạ giữa Eskimo và Inuit.

Eskimo

Eskimo là một thuật ngữ chăn dùng để chỉ những người địa phương sống ở những vùng cực của quốc tế vô cùng lạnh lẽo và băng giá. Thuật ngữ này gồm có cả người Yupik và người Inuit sống ở Alaska, Siberia, Canada và Greenland. Đối với quốc tế bên ngoài, toàn bộ dân cư nguyên thủy của những khu vực phủ tuyết trên quốc tế này là người Eskimo. Tuy nhiên, thuật ngữ chung Eskimos được tránh bởi những người ở Canada và Greenland vì nó có ý nghĩa xấu đi. Từ này có nghĩa là ‘ Những người ăn thịt sống ‘ được người địa phương coi là miệt thị. Trên thực tiễn, cơ quan chính phủ Canada đã trải qua một luật đạo vào năm 1982, công nhận từ Inuit trên Eskimo để chỉ người dân địa phương Canada. Tuy nhiên, mặc dầu thực tiễn là tổng thể người dân địa phương Canada và Greenland đều hoàn toàn có thể được gọi là người Inuit, thuật ngữ này không hề vận dụng cho tổng thể người dân địa phương sống trong và xung quanh Siberia và Alaska.

Inuit

Inuit là một thuật ngữ dùng để chỉ người địa phương Canada và Greenland vì Eskimo được coi là một thuật ngữ mang tính miệt thị của người dân gốc. Tuy nhiên, thuật ngữ Eskimo liên tục được sử dụng để chỉ cả Yupik cũng như người Inupiat ở Alaska và Siberia. Tốt hơn là gọi người địa phương Inuit hoặc Yupik, nhưng không phải là người Eskimo.

Sự khác biệt giữa Eskimo và Inuit là gì?

• Trong khi Eskimo là một thuật ngữ mền dùng để chỉ người địa phương sống ở vùng Bắc cực và Bắc cực trên quốc tế, Inuit là một thuật ngữ dùng để chỉ dân cư gốc Canada và Greenland. • Eskimo liên tục được sử dụng cho người địa phương sống ở Alaska và Siberia trong khi cơ quan chính phủ Canada đã trải qua một luật đạo vào năm 1982 để công nhận thuật ngữ Inuit. Điều này đã được triển khai khi người dân khởi đầu coi thuật ngữ Eskimo là xúc phạm và miệt thị vì nó có nghĩa là người ăn thịt sống.

• Gọi cư dân gốc Alaska và Siberia là người Eskimo, nhưng gọi người bản địa ở Canada và Greenland Inuit hoặc Yupik là trường hợp có thể.

• Eskimo vẫn là thuật ngữ gồm có tổng thể cho dân cư gốc từ Siberia đến Greenland. • Alaska thích thuật ngữ Eskimo, nhưng không thích được gọi là Inuit .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255