Chuyên gia nước ngoài là gì? Một số vấn đề của chuyên gia nước ngoài

Học thuật

Chuyên gia quốc tế ( expatriate ) là khái niệm chung để chỉ người có quốc tịch quốc tế đến Giao hàng ở những nước đang tăng trưởng với trách nhiệm rất đặc biệt quan trọng .

Chuyên gia nước ngoài là gì?

Chuyên gia nước ngoài (expatriate) là khái niệm chung để chỉ người có quốc tịch nước ngoài đến phục vụ ở các nước đang phát triển với nhiệm vụ rất đặc biệt. Nhiều chương trình viện trợ và chính phủ các nước đang phát triển sử dụng chuyên gia nước ngoài với chi phí rất cao, vì có sự chệnh lệch lớn giữa tiền lương ở các nước phát triển và các nước đang phát triển.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một số vấn đề của chuyên gia nước ngoài

Nhiều tập đoàn đa quốc gia gửi nhân viên đến nước ngoài để làm việc trong các văn phòng chi nhánh hoặc công ty con. Chuyên gia nước ngoài cho phép công ty mẹ kiểm soát chặt chẽ hơn các công ty con nước ngoài của mình. Họ cũng có thể cải thiện sự phối hợp trên toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia nước ngoài và chuyên gia nước ngoài độc lập thường đắt hơn nhân viên địa phương. Tiền lương cho chuyên gia nước ngoài thường được tăng cường bổ sung với các khoản phụ cấp để bù đắp cho chi phí sinh hoạt hoặc những khó khăn liên quan đến việc ở nước ngoài. Các chi phí khác có thể cần phải được thanh toán, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, nhà ở hoặc lệ phí tại một trường quốc tế. Ngoài ra còn có chi phí di chuyển một gia đình và đồ đạc của họ. Một vấn đề khác có thể là những hạn chế của chính phủ ở nước ngoài. 

Gia đình hoàn toàn có thể gặp khó khăn vất vả trong việc kiểm soát và điều chỉnh do sốc văn hóa truyền thống, việc mất đi những mối quan hệ xã hội trước đó, gián đoạn sự nghiệp của chính họ và những đứa trẻ phải đương đầu với một môi trường tự nhiên mới. Đây là những nguyên do chính cho việc công tác làm việc của chuyên viên quốc tế kết thúc sớm. Tuy nhiên, một người bạn đời cũng hoàn toàn có thể là một nguồn tương hỗ cho một chuyên viên quốc tế. Các mái ấm gia đình có con giúp liên kết góc nhìn ngôn từ và văn hóa truyền thống của quốc gia chủ nhà, trong khi vợ / chồng đóng một vai trò quan trọng trong việc cân đối mái ấm gia đình. Một số công ty đã khởi đầu gồm có vợ / chồng trước đó khi đưa ra quyết định hành động, và cung ứng giảng dạy hoặc kiểm soát và điều chỉnh đào tạo và giảng dạy trước khi một mái ấm gia đình khởi hành .

Chuyên gia nước ngoài thất bại (Expatriate failure) là một thuật ngữ đã được đặt ra cho một nhân viên trở về sớm  đất nước của họ, hoặc từ chức. Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thất bại của chuyên gia nước ngoài được đưa ra từ 20 đến 40 phần trăm bởi 69 phần trăm các giám đốc điều hành với các tập đoàn đa quốc gia. 

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255