influenced tiếng Anh là gì?

influenced tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng influenced trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ influenced tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm influenced tiếng Anh
influenced
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ influenced

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: influenced tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

influenced tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ influenced trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ influenced tiếng Anh nghĩa là gì.

influence /’influəns/

* danh từ
– ảnh hưởng, tác dụng
=under the influence of+ chịu ảnh hưởng của, do ảnh hưởng của
=to exercise one’s influence on someone+ gây ảnh hưởng đối với ai, phát huy ảnh hưởng đối với ai
– uy thế, thế lực
=a person of influence+ người có thế lực
– người có ảnh hưởng; điều có ảnh hưởng; điều có tác dụng
– người có thế lực

influence
– ảnh hưởng, tác dụng

Thuật ngữ liên quan tới influenced

Tóm lại nội dung ý nghĩa của influenced trong tiếng Anh

influenced có nghĩa là: influence /’influəns/* danh từ- ảnh hưởng, tác dụng=under the influence of+ chịu ảnh hưởng của, do ảnh hưởng của=to exercise one’s influence on someone+ gây ảnh hưởng đối với ai, phát huy ảnh hưởng đối với ai- uy thế, thế lực=a person of influence+ người có thế lực- người có ảnh hưởng; điều có ảnh hưởng; điều có tác dụng- người có thế lựcinfluence- ảnh hưởng, tác dụng

Đây là cách dùng influenced tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ influenced tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

influence /’influəns/* danh từ- ảnh hưởng tiếng Anh là gì?
tác dụng=under the influence of+ chịu ảnh hưởng của tiếng Anh là gì?
do ảnh hưởng của=to exercise one’s influence on someone+ gây ảnh hưởng đối với ai tiếng Anh là gì?
phát huy ảnh hưởng đối với ai- uy thế tiếng Anh là gì?
thế lực=a person of influence+ người có thế lực- người có ảnh hưởng tiếng Anh là gì?
điều có ảnh hưởng tiếng Anh là gì?
điều có tác dụng- người có thế lựcinfluence- ảnh hưởng tiếng Anh là gì?
tác dụng

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255