Ảnh hưởng không chính đáng (Undue Influence) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Ảnh hưởng không chính đáng ( tiếng Anh : Undue Influence ) xảy ra khi một cá thể hoàn toàn có thể thuyết phục quyết định hành động của người khác dựa vào mối quan hệ giữa hai bên .Ảnh hưởng không chính đáng (Undue Influence) là gì? Đặc điểm và ví dụ - Ảnh 1.( Ảnh minh họa : Posticbates )

Ảnh hưởng không chính đáng

Khái niệm

Ảnh hưởng không chính đáng trong tiếng Anh là Undue Influence.

Ảnh hưởng không chính đáng xảy ra khi một cá nhân có thể thuyết phục quyết định của người khác dựa vào mối quan hệ giữa hai bên.

Thông thường, một trong những bên có vị thế quyền lực tối cao hơn so với bên kia nhờ vào vị thế cao, trình độ học vấn cao hoặc quan hệ tình cảm .Cá nhân có quyền lực tối cao sử dụng lợi thế này để ép buộc cá thể kia đưa ra quyết định hành động hoàn toàn có thể không phải là quyền lợi lâu bền hơn tốt nhất cho họ .Trong việc gây tác động ảnh hưởng không chính đáng, cá thể có tác động ảnh hưởng thường tận dụng bên yếu hơn. Trong luật hợp đồng, một bên tự xưng là nạn nhân của tác động ảnh hưởng không chính đáng hoàn toàn có thể làm mất hiệu lực thực thi hiện hành những lao lý của thỏa thuận hợp tác .

Đặc điểm của Ảnh hưởng không chính đáng

Ảnh hưởng không chính đáng xảy ra khi một cá nhân có thể sử dụng lợi thế để ép buộc các quyết định của bên khác. Thông thường, sự ép buộc này xảy ra với những bất lợi của bên yếu hơn và lợi ích của bên mạnh hơn hoặc có ảnh hưởng hơn.

Một số mối quan hệ, chẳng hạn như mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ hoặc cha mẹ và trẻ em, được coi là có nguy cơ là ảnh hưởng không chính đáng và được liên quan đến mặt pháp lí.

Trách nhiệm trong mối quan hệ này thuộc về người có tác động ảnh hưởng, để chứng tỏ rằng anh ta không sử dụng vị thế của mình để tận dụng bên kia .Trong những trường hợp khác, một bên, dựa vào những tác động ảnh hưởng trước đó, hoàn toàn có thể bị buộc tội sử dụng sự tin cậy của bên kia để làm lợi cho mình .

Ví dụ về Ảnh hưởng không chính đáng

Ví dụ, Bert là nhà tư vấn của Ernie. Bert cũng tham gia vào một vài thanh toán giao dịch tăng trưởng bất động sản quanh thị xã .Ernie san sẻ với Bert và cần những lời tư vấn về những bất động sản trong khu phức tạp và đồng thời Bert cũng đang góp vốn đầu tư tăng trưởng khu đó. Ernie không thú vị lắm và cảm thấy không thích hợp để Ernie mua nhà vào thời gian đó, nhưng cảm thấy bị bỏ lại phía sau bởi những người bạn của mình đều mua hoặc thực thi những khoản góp vốn đầu tư khác vào dự án Bất Động Sản .Bert sử dụng vị thế quyền lực tối cao của mình so với Ernie để thuyết phục anh ta rằng đó cũng là một bước tiến tốt trong cuộc sống cho Ernie góp vốn đầu tư vào dự án Bất Động Sản .

Điều này gây bất lợi cho vấn đề tài chính của Ernie, nhưng nó làm tăng giá trị đầu tư của Bert. Bert đã sử dụng ảnh hưởng không chính đáng.

Ảnh hưởng không chính đáng trong thị trường tài chính

Anh hưởng không chính đáng rất phổ biến trên thị trường tài chính thế giới. Nó có thể đơn giản là tận dụng thông tin mà ai đó có về người khác để tác động lên hành động bán hoặc mua, hoặc nó có thể phức tạp như việc buộc các thành viên hội đồng quản trị bỏ phiếu theo ý muốn.

Có sự tham gia của tư vấn bên thứ ba, hoặc một hòa giải viên vào những cuộc thương lượng hoặc thanh toán giao dịch lớn hoàn toàn có thể giúp giảm thiểu những trường hợp ảnh hưởng tác động không chính đáng .

(Theo Investopedia)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255