inclinations tiếng Anh là gì?

inclinations tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng inclinations trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ inclinations tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm inclinations tiếng Anh
inclinations
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ inclinations

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: inclinations tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

inclinations tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ inclinations trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ inclinations tiếng Anh nghĩa là gì.

inclination /,inkli’neiʃn/

* danh từ
– (như) inclining
– sự nghiêng, sự cúi
=an inclination of the head+ sự cúi đầu (chào…)
– dốc; độ nghiêng
=the inclination of a road+ độ dốc của mái nhà

inclination
– (hình học) độ nghiêng, góc nghiêng
– i. of ecliptic độ nghiêng của hàng đạo
– i. of a line in the space góc nghiêng của đường thẳng trong không gian
– i. of orbit độ nghiêng của quỹ đạo

Thuật ngữ liên quan tới inclinations

Tóm lại nội dung ý nghĩa của inclinations trong tiếng Anh

inclinations có nghĩa là: inclination /,inkli’neiʃn/* danh từ- (như) inclining- sự nghiêng, sự cúi=an inclination of the head+ sự cúi đầu (chào…)- dốc; độ nghiêng=the inclination of a road+ độ dốc của mái nhàinclination- (hình học) độ nghiêng, góc nghiêng- i. of ecliptic độ nghiêng của hàng đạo- i. of a line in the space góc nghiêng của đường thẳng trong không gian- i. of orbit độ nghiêng của quỹ đạo

Đây là cách dùng inclinations tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ inclinations tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

inclination / tiếng Anh là gì?
inkli’neiʃn/* danh từ- (như) inclining- sự nghiêng tiếng Anh là gì?
sự cúi=an inclination of the head+ sự cúi đầu (chào…)- dốc tiếng Anh là gì?
độ nghiêng=the inclination of a road+ độ dốc của mái nhàinclination- (hình học) độ nghiêng tiếng Anh là gì?
góc nghiêng- i. of ecliptic độ nghiêng của hàng đạo- i. of a line in the space góc nghiêng của đường thẳng trong không gian- i. of orbit độ nghiêng của quỹ đạo

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255