impracticable tiếng Anh là gì?

impracticable tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng impracticable trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ impracticable tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm impracticable tiếng Anh
impracticable
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ impracticable

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

impracticable tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ impracticable trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ impracticable tiếng Anh nghĩa là gì.

impracticable /im’præktikəbl/

* tính từ
– không thể thi hành được, không thể thực hiện được
=an impracticable plan+ một kế hoạch không thể thực hiện được
– khó dùng, không thể điều khiển được (dụng cụ, đồ dùng…)
– không thể qua được, không thể đi được
=an impracticable road+ một con đường xấu không thể đi được
– (từ hiếm,nghĩa hiếm) khó chơi, khó giao du
=an impracticable fellow+ một gã khó chơi

Thuật ngữ liên quan tới impracticable

Tóm lại nội dung ý nghĩa của impracticable trong tiếng Anh

impracticable có nghĩa là: impracticable /im’præktikəbl/* tính từ- không thể thi hành được, không thể thực hiện được=an impracticable plan+ một kế hoạch không thể thực hiện được- khó dùng, không thể điều khiển được (dụng cụ, đồ dùng…)- không thể qua được, không thể đi được=an impracticable road+ một con đường xấu không thể đi được- (từ hiếm,nghĩa hiếm) khó chơi, khó giao du=an impracticable fellow+ một gã khó chơi

Đây là cách dùng impracticable tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ impracticable tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

impracticable /im’præktikəbl/* tính từ- không thể thi hành được tiếng Anh là gì?
không thể thực hiện được=an impracticable plan+ một kế hoạch không thể thực hiện được- khó dùng tiếng Anh là gì?
không thể điều khiển được (dụng cụ tiếng Anh là gì?
đồ dùng…)- không thể qua được tiếng Anh là gì?
không thể đi được=an impracticable road+ một con đường xấu không thể đi được- (từ hiếm tiếng Anh là gì?
nghĩa hiếm) khó chơi tiếng Anh là gì?
khó giao du=an impracticable fellow+ một gã khó chơi

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255