imagining tiếng Anh là gì?

imagining tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng imagining trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ imagining tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm imagining tiếng Anh
imagining
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ imagining

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: imagining tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

imagining tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ imagining trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ imagining tiếng Anh nghĩa là gì.

imagine /i’mædʤin/

* động từ
– tưởng tượng, hình dung
– tưởng rằng, nghĩ rằng, cho rằng
=I imagine him to be a tall stout man+ tôi tưởng rằng ông ta la một người cao lớn mập mạp
– đoán được
=I can’t imagine what he is doing+ tôi không thể đoán được anh ta đang làm gì

imagine
– tưởng tượng, hình dung

Thuật ngữ liên quan tới imagining

Tóm lại nội dung ý nghĩa của imagining trong tiếng Anh

imagining có nghĩa là: imagine /i’mædʤin/* động từ- tưởng tượng, hình dung- tưởng rằng, nghĩ rằng, cho rằng=I imagine him to be a tall stout man+ tôi tưởng rằng ông ta la một người cao lớn mập mạp- đoán được=I can’t imagine what he is doing+ tôi không thể đoán được anh ta đang làm gìimagine- tưởng tượng, hình dung

Đây là cách dùng imagining tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ imagining tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

imagine /i’mædʤin/* động từ- tưởng tượng tiếng Anh là gì?
hình dung- tưởng rằng tiếng Anh là gì?
nghĩ rằng tiếng Anh là gì?
cho rằng=I imagine him to be a tall stout man+ tôi tưởng rằng ông ta la một người cao lớn mập mạp- đoán được=I can’t imagine what he is doing+ tôi không thể đoán được anh ta đang làm gìimagine- tưởng tượng tiếng Anh là gì?
hình dung

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255