illustrating tiếng Anh là gì?

illustrating tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng illustrating trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ illustrating tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm illustrating tiếng Anh
illustrating
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ illustrating

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: illustrating tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

illustrating tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ illustrating trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ illustrating tiếng Anh nghĩa là gì.

illustrate /i’ləstreit/

* ngoại động từ
– minh hoạ, làm rõ ý (bài giảng… bằng tranh, thí dụ…)
– in tranh ảnh (trên báo chí, sách)
=illustrated magazine+ báo ảnh
– (từ cổ,nghĩa cổ) soi sáng, chiếu sáng, làm sáng tỏ
– (từ cổ,nghĩa cổ) làm nổi tiếng, làm rạng danh

illustrate
– minh hoạ

Thuật ngữ liên quan tới illustrating

Tóm lại nội dung ý nghĩa của illustrating trong tiếng Anh

illustrating có nghĩa là: illustrate /i’ləstreit/* ngoại động từ- minh hoạ, làm rõ ý (bài giảng… bằng tranh, thí dụ…)- in tranh ảnh (trên báo chí, sách)=illustrated magazine+ báo ảnh- (từ cổ,nghĩa cổ) soi sáng, chiếu sáng, làm sáng tỏ- (từ cổ,nghĩa cổ) làm nổi tiếng, làm rạng danhillustrate- minh hoạ

Đây là cách dùng illustrating tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ illustrating tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

illustrate /i’ləstreit/* ngoại động từ- minh hoạ tiếng Anh là gì?
làm rõ ý (bài giảng… bằng tranh tiếng Anh là gì?
thí dụ…)- in tranh ảnh (trên báo chí tiếng Anh là gì?
sách)=illustrated magazine+ báo ảnh- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) soi sáng tiếng Anh là gì?
chiếu sáng tiếng Anh là gì?
làm sáng tỏ- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) làm nổi tiếng tiếng Anh là gì?
làm rạng danhillustrate- minh hoạ

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255