SHB áp dụng sớm ICAAP, hoàn thành 3 trụ cột Basel II trước hạn

Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra những nguyên tắc chung và những luật ngân hàng nhà nước của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng nhà nước. Hiệp ước gồm có ba trụ cột chính : Trụ cột 1 pháp luật tỷ suất bảo đảm an toàn vốn ( CAR ) ; Trụ cột 2 nhìn nhận nội bộ về mức đủ vốn ( ICAAP ) ; Trụ cột 3 về minh bạch và kỷ luật thị trường .
Tại Nước Ta, NHNN đã phát hành Thông tư 41/2016 / TT-NHNN và Thông tư 13/2018 / TT-NHNN làm khuôn khổ pháp lý để tiến hành ba trụ cột của Basel II. Ngay sau khi được chấp thuận đồng ý tiến hành Basel II, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB đã sớm vận dụng và tuân thủ rất đầy đủ ba trụ cột .

shb ap dung som icaap hoan thanh 3 tru cot basel ii truoc han

Cụ thể, trong năm 2018, SHB hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống chính sách, quy trình, quy định nội bộ theo yêu cầu tại Thông tư 13, đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được xây dựng phù hợp với quy định của NHNN và hướng tới các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế. Năm 2019, SHB đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tính toán tài sản có rủi ro (RWA), triển khai tuân thủ Thông tư 41 theo lộ trình NHNN đề ra. Hiện tại, ngân hàng luôn đảm bảo duy trì mức an toàn vốn (CAR) trên 9% – cao hơn mức tối thiểu 8% so với quy định.

Năm 2020, SHB tiếp tục triển khai các hạng mục của trụ cột 2 về quy trình đánh giá nội bộ mức đủ vốn (ICAAP). Quy trình ICAAP là sự đánh giá toàn diện về vốn, bao gồm sự giám sát của quản lý cấp cao đối với khẩu vị rủi ro, hồ sơ rủi ro, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn; và sự phối hợp của các đơn vị đối với kiểm tra sức chịu đựng về vốn, tính toán mức vốn yêu cầu cho các rủi ro trọng yếu trong điều kiện bình thường và điều kiện căng thẳng. Đến nay, SHB đã hoàn tất toàn bộ các hạng mục của ICAAP và báo cáo kết quả triển khai ICAAP lên Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng tuân thủ sớm toàn bộ 03 Trụ cột của Basel II so với quy định.

Trong quá trình triển khai ICAAP, ngoài việc tính toán lượng vốn cần đáp ứng cho toàn bộ các rủi ro trọng yếu, SHB đã xây dựng các mô hình kiểm tra sức chịu đựng (stress-test) để đánh giá mức đủ vốn trong 3 năm tiếp theo trong cả điều kiện bình thường và điều kiện diễn biến bất lợi. Các kịch bản stress test của SHB được lựa chọn trên cơ sở phân tích các sự kiện trong quá khứ và dự báo diễn biến kinh tế vĩ mô đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc về phân tích định lượng và tính thực tiễn khi áp dụng.

Hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II biểu lộ Ngân Hàng SHB không chỉ cung ứng những nhu yếu về tỷ suất bảo đảm an toàn vốn mà còn trong bước đầu phân phối những nhu yếu về quản trị quản lý và điều hành, quản trị rủi ro đáng tiếc, quản trị vốn theo chuẩn mực quốc tế. Đây là nền tảng quản trị để giúp Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB tăng trưởng lành mạnh, bảo đảm an toàn, hiệu suất cao, cải tổ xếp hạng tin tưởng, nâng cao sức cạnh tranh đối đầu trên thị trường quốc tế .
Ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc Ngân Hàng SHB cho biết : “ Ngay sau đây, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB dự kiến sẽ góp vốn đầu tư, tăng trưởng Basel II theo chiêu thức nâng cao và hướng tới chuẩn mực Basel III. Đây là cơ sở để Ngân Hàng SHB liên tục tăng trưởng kế hoạch kinh doanh thương mại vững chắc, tổng lực, là hiên chạy cho việc quản trị rủi ro đáng tiếc và sử dụng vốn một cách hiệu suất cao, từ đó phân phối những loại sản phẩm kinh tế tài chính, phi kinh tế tài chính bảo đảm an toàn, an toàn và đáng tin cậy và minh bạch dành cho người mua ” .
Basel II là một trong những chuẩn mực quốc tế quan trọng, ảnh hưởng tác động trực tiếp tới sức khỏe thể chất của những ngân hàng nhà nước thương mại. Việc Ngân Hàng SHB hoàn thành xong cả ba trụ cột Basel II được những tổ chức triển khai quốc tế nhìn nhận rất tích cực. Thông qua đây, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB liên tục nâng cao uy tín và vị thế của ngân hàng nhà nước nói riêng cũng như ngành ngân hàng nhà nước Nước Ta nói chung, hướng tới những tiêu chuẩn quốc tế, nhằm mục đích thôi thúc và bảo vệ sự tăng trưởng bền vững và kiên cố của hàng loạt thị trường kinh tế tài chính.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255