Tổng hợp 6 điểm khác biệt chính giữa IAS và IFRS

Các chuẩn mực kế toán vận dụng cho doanh nghiệp đều được những cơ quan cơ quan chính phủ phát hành. Chúng gồm có những nguyên tắc và nhu yếu cơ bản để hướng dẫn doanh nghiệp ghi chép những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh và trình diễn những báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Hiện nay, IAS và IFRS là những chuẩn mực thông dụng so với người học và người sử dụng báo cáo giải trình kinh tế tài chính, tuy nhiên có rất nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu và phân biệt rõ độc lạ giữa 2 khái niệm. Vậy tại sao lại có sự phân biệt này ? Hãy cũng Smart Train tìm hiểu và khám phá kỹ hơn về cả 2 khái niệm để kiểm chứng xem thông tin update của bạn đã đúng mực chưa nhé !

1. Tìm hiểu IAS IFRS

 • IAS là gì?

Được viết tắt từ tên gọi International Accounting Standards, các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASC – International Accounting Standards Committee) có trụ sở tại Luân Đôn ban hành, gọi chung là IAS. Các chuẩn mực này đã được đặt ra từ rất lâu, áp dụng từ năm 1973 và hỗ trợ doanh nghiệp hiểu được cách thức ghi nhận cụ thể từng giao dịch vào báo cáo tài chính.

Không phân biệt quy mô hay loại hình doanh nghiệp, trường hợp nếu một quốc gia đã chấp nhận các chuẩn mực, tất cả doanh nghiệp thuộc quốc gia đó phải có nghĩa vụ tuân thủ và sử dụng báo cáo tài chính theo các chuẩn mực.

 • Ý nghĩa của IAS?

Mục tiêu chính của việc đặt ra những tiêu chuẩn này là làm cho việc so sánh những doanh nghiệp trên toàn thế giới trở nên đơn thuần hơn. Bên cạnh đó, việc đặt ra những tiêu chuẩn này là tăng cường tính minh bạch, thiết kế xây dựng lòng tin và củng cố khoanh vùng phạm vi thương mại và góp vốn đầu tư toàn thế giới. Việc thiết kế xây dựng lòng tin so với một công ty dựa trên độ đúng mực và báo cáo giải trình kinh tế tài chính sẽ trở nên thuận tiện hơn với sự trợ giúp của những chuẩn mực này, điều này giúp thiết kế xây dựng nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình và tính hiệu suất cao trên thị trường kinh tế tài chính .
Với sự trợ giúp của chuẩn mực, toàn bộ những nhà đầu tư lớn hoặc nhỏ lẻ đều hoàn toàn có thể đưa ra những quyết định hành động kinh tế tài chính và góp vốn đầu tư tốt hơn. Các chuẩn mực cũng tương hỗ đưa ra ý tưởng sáng tạo để nghiên cứu và phân tích rủi ro đáng tiếc và giúp phân chia vốn. Ngoài ra, những chuẩn mực này phần nào cũng làm giảm 1 số ít những loại ngân sách tương quan đến việc báo cáo giải trình cho những doanh nghiệp thuộc tập đoàn lớn đa vương quốc .

 • Bộ chuẩn mực IAS gồm bao nhiêu chuẩn mực nhỏ?

Từ năm 2001, một bộ chuẩn mực mới hơn đã sinh ra, dần thay thế sửa chữa cho những chuẩn mực IAS đã có trước đó, gọi là IFRS. Tuy nhiên, hiện tại 1 số ít chuẩn mực IAS vẫn còn đang được sử dụng :

chuẩn mực IAS

Cụ thể, tên những chuẩn mực gồm :

IAS 1 – Trình bày báo cáo tài chính
(Presentation of Financial Statements)( Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance ) xxxxxxxx
IAS 20 – Kế toán cho các khoản ưu đãi tài chính từ chính phủ và trình bày sự hỗ trợ từ chính phủ
(Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance)
IAS 32 – Các công cụ tài chính: cách trình bày
(Financial Instruments: Presentation)( Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance ) xxxxxxx
IAS 2 – Hàng tồn kho
(Inventories)( The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates )
IAS 21 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
(The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates)
IAS 33 – Lãi trên mỗi cổ phiếu
(Earnings Per Share)( The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates )
IAS 7 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
(Statement of Cash Flows)
IAS 23 – Chi phí đi vay
(Borrowing Costs)
IAS 34 – Lập BCTC giữa niên độ
(Interim Financial Reporting)
IAS 8 – Chính sách kế toán và thay đổi về ước lượng và sai sót trong kế toán
(Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors)
IAS 24 – Trình bày các bên liên quan
(Related Party Disclosures)( Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 36 – Lỗ do suy giảm giá trị tài sản
(Impairment of Assets)( Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 10 – Các sự kiện sau niên độ báo cáo
(Events After the Reporting Period) Retirement Benefit Plans )
IAS 26 – Kế toán và báo cáo lợi ích hưu trí
(Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans)
IAS 37 – Dự phòng: nợ phải trả và tài sản tiềm tàng
(Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)
IAS 12 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
(Income Taxes)
IAS 27 (đc 2011) – Các báo cáo tài chính đơn lẻ
(Separate Financial Statements)
IAS 38 – Tài sản cố định vô hình
(Intangible Assets)( Income Taxes ) ( Income Taxes )
IAS 16 – Bất động sản, nhà máy và thiết bị
(Property, Plant and Equipment) and Joint Ventures )
IAS 28 (đc 2011) –Đầu tư vào công ty link và liên kết kinh doanh(Investments in Associates and Joint Ventures) IAS 40 – Bất động sản đầu tư
(Investment Property) and Joint Ventures ) and Joint Ventures ) and Joint Ventures )
IAS 19 – Lợi ích của người lao động
(Employee Benefits) Hyperinflationary Economies ) Hyperinflationary
IAS 29 – Lập BCTC trong nền kinh tế siêu lạm phát
(Financial Reporting in Hyperinflationary Economies)
IAS 41 – Nông nghiệp
(Agriculture) Hyperinflationary Economies ) Hyperinflationary Hyperinflationary

2. Tìm hiểu IFRS 

 • IFRS là gì?

Chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2001, Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS (International Financial Reporting Standards) ra đời, thay thế IAS. Các chuẩn mực này được ban hành bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) và vẫn được sử dụng phổ biến tính đến nay.

 • Ý nghĩa của

  IFRS

  ?

Tương tự IAS, IFRS là bộ những chuẩn mực được thiết lập giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Những chuẩn mực IAS được biến hóa dần thành IFRS từ năm 2001 để thiết lập ngôn từ kế toán thông dụng, dùng chung cho tổng thể những doanh nghiệp ở những vương quốc trên toàn thế giới. Các tiêu chuẩn này giúp báo cáo giải trình kinh tế tài chính của một công ty minh bạch, đồng điệu và thuận tiện so sánh hơn giữa những vương quốc khác nhau .
IFRS giúp doanh nghiệp hiểu rõ phương pháp định khoản kế toán và phương pháp tương thích để báo cáo giải trình những thông tin tài khoản đó. Những điều này cũng giúp xác lập rõ những tác động ảnh hưởng kinh tế tài chính lên từng loại thanh toán giao dịch. Dựa vào những tiêu chuẩn này mà tổng thể những báo cáo giải trình kinh tế tài chính của những doanh nghiệp khác nhau ở những vương quốc khác nhau là đồng nhất và đáng đáng tin cậy. Hiện nay, IFRS như một chuẩn mực chung được hầu hết những doanh nghiệp tìm hiểu thêm cho những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của họ .

 • Bộ chuẩn mực

  IFRS

  gồm bao nhiêu chuẩn mực nhỏ?

Tính đến nay, IASB đã cho ra đời tổng số 17 chuẩn mực thuộc IFRS và hiện có 16 chuẩn mực đang được lưu hành, ứng dụng .

chuẩn mực IFRS

Cụ thể, tên các chuẩn mực gồm:

IFRS 1 – Lần đầu áp dụng IFRS (First-time Adoption of International Financial Reporting Standards) IFRS 8 – Bộ phận kinh doanh (Operating Segments) International Financial Reporting Standards ) IFRS 14 – Các khoản hoãn lại theo luật định (Regulatory Deferral Accounts)International Financial Reporting Standards )
IFRS 2 – Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu (Share-based Payment) Instruments ) IFRS 9 – Các công cụ tài chính: ghi nhận và đo lường (Financial Instruments) IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng (Revenue from Contracts with Customers)
IFRS 3 – Hợp nhất kinh doanh (Business Combinations) Instruments ) IFRS 10 – Báo cáo tài chính hợp nhất (Consolidated Financial Statements) IFRS 16 – Thuê tài sản (Leases)

IFRS 16 – Thuê tài sản (Leases) IFRS 16 – Thuê tài sản (Leases)

IFRS 5 – Tài sản dài hạn chờ để bán khi hoạt động gián đoạn (Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations) IFRS 11 – Thỏa thuận liên doanh (Joint Arrangements) ( Joint Arrangements ) ( Joint Arrangements ) IFRS 17 (bản cập nhật của IFRS 4) – Hợp đồng bảo hiểm (Insurance Contracts)( Joint Arrangements ) ( Joint Arrangements )
IFRS 6 – Thăm dò và định giá tài nguyên khoáng (Exploration for and Evaluation of Mineral Assets) IFRS 12 – Thuyết minh về lợi ích của các đơn vị khác (Disclosure of Interests in Other Entities)
IFRS 7 – Các công cụ tài chính: thuyết minh (Financial Instruments: Disclosures) IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý (Fair Value Measurement)s : Disclosures )

3. Tổng hợp so sánh giữa IAS IFRS

Để giúp bạn hiểu rõ hơn những sự độc lạ cơ bản, Smart Train tổng hợp một bảng so sánh chung như bên dưới nhé !

Nội dung

IAS

IFRS

Tên viết tắt International Accounting Standards: Chuẩn mực Kế toán Quốc tế International Financial Reporting Standards: Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế
Năm phát hành Các chuẩn mực được ra đời từ năm 1973 đến năm 2001 Các chuẩn mực ra đời sau năm 2001
Tổ chức/ Đơn vị ban hành Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IASC Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IASB
Cách thức trình bày và
ghi nhận tài sản dài hạn
IAS không có các quy tắc liên quan đến việc xác định, đo lường, trình bày và công bố đối với tất cả các tài sản dài hạn để bán IFRS mới và bao gồm các quy tắc liên quan đến việc xác định, đo lường, trình bày và công bố tất cả các tài sản dài hạn để bán
Số lượng chuẩn mực
(được cập nhật liên tục)
IAS bao gồm 41 chuẩn mực và đang được cải chính dần, hiện tại chỉ còn 23 chuẩn mực được áp dụng IFRS hiện bao gồm 16 chuẩn mực, trong đó chuẩn mực IFRS 17 được cập nhật và thay thế cho IFRS 4
Cải chính Trong trường hợp cải chính, các nguyên tắc của IAS sẽ bị loại bỏ Trong trường hợp có cải chính, các nguyên tắc của IFRS sẽ được xem xét

4. Tại sao cần học IFRS?

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) hiện nay được thừa nhận và áp dụng rộng rãi phục vụ cho công tác kế toán tại 166 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, việc thay đổi các chính sách kế toán Việt Nam để tiệm cận với thế giới là nhu cầu cấp thiết hàng đầu.

Ngày 16/03/2020 vừa qua, Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án Áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Lộ trình áp dụng IFRS được xây dựng theo từng giai đoạn, trong đó việc đưa vào áp dụng thực tế được bắt đầu từ năm 2022. Theo đó, nhu cầu nhân sự có kiến thức, kỹ năng về IFRS trở nên vô cùng cấp bách để đáp ứng kịp sự thay đổi của thị trường.

5. Học IFRS chất lượng ở đâu?

Tuy IFRS đang dần phổ biến, vẫn có rất ít trung tâm đạt chuẩn với chương trình đào tạo bài bản dành cho IFRS. Vinh dự được Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chỉ định là đơn vị đào tạo Chứng chỉ Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế, Smart Train mang đến cho bạn chương trình học bài bản, chất lượng với chi phí tối ưu nhất.

Với 3 khóa học bao hàm từ cơ bản đến nâng cao về IFRS, tích hợp hướng dẫn quy đổi VAS sang IFRS cùng lịch khai giảng tiếp tục, linh động, bạn sẽ được tiếp cận với kiến thức và kỹ năng mang tính ứng dụng thực tiễn cao từ những giảng viên có trình độ sâu, am hiểu về IFRS. Ba khóa học của Smart Train gồm :
Đồng hành xuyên suốt cùng lộ trình học của học viên, Smart Train phối hợp cùng ACCA liên tục chiêu sinh khóa học nắm vững IFRS từ cơ bản đến nâng cao với những chứng từ CertIFR và DipIFR, huấn luyện và đào tạo trọn gói 3 Lever với học phí khuyễn mãi thêm .

6. Học IFRS khó không?

Việc học và thi để chiếm hữu chứng từ về IFRS không trọn vẹn đơn thuần. Do là chuẩn mực mang tính toàn thế giới, người học phải đọc và hiểu nhiều nguồn tài liệu bằng tiếng Anh với những từ học thuật chuyên ngành. Tuy nhiên, không có khó khăn vất vả nào là không vượt qua được .
Học viên đến với Smart Train sẽ được học với giáo trình quốc tế chuẩn hóa, kèm theo những bài tập lấy từ ví dụ thực tiễn. Một điểm độc lạ ở Smart Train là giảng viên. Các thầy cô tại đây đều đã có kinh nghiệm tay nghề giảng dạy tối thiểu 5 năm, đồng thời đều là những người có kinh nghiệm tay nghề đi làm thực tiễn tại những tập đoàn lớn lớn, công ty đa vương quốc xấp xỉ 20 năm và chiếm hữu những bằng cấp quốc tế đáng ngưỡng mộ .
Với học phí tương thích và giáo viên chất lượng, Smart Train tự tin cùng bạn chinh phục lộ trình học IFRS .

7. Tổng kết IAS IFRS chuẩn mực

Nhìn chung, cả IAS và IFRS đều giống nhau. Cả hai đều thiết lập những hướng dẫn cho doanh nghiệp để giúp họ ghi chép và duy trì những báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Cả hai chuẩn mực này đều giúp doanh nghiệp duy trì tính minh bạch, đúng mực và hiệu suất cao trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính của họ .
Tuy nhiên, IAS là những tiêu chuẩn đã được sử dụng trước IFRS. Nếu IAS được vận dụng vào tiến trình từ giữa năm 1973 đến 2001, thì IFRS là những tiêu chuẩn mới hơn, được sử dụng từ năm 2001 trở đi và phản ánh những đổi khác trong thực tiễn kinh doanh thương mại .
Việc đưa IFRS vào doanh nghiệp dần sẽ trở thành bắt buộc. Để nâng cao thời cơ thao tác trong những công ty lớn, tập đoàn lớn đa vương quốc, việc góp vốn đầu tư kỹ năng và kiến thức về IFRS cho bản thân là trọn vẹn thiết yếu mà bạn nên sẵn sàng chuẩn bị ngay ngày hôm nay !

Nội dung bài được tham khảo, dịch và biên soạn từ: Difference Between IAS and IFRS (With Table) – Ask Any Difference

Xem thêm:

Tham khảo thêm video : Sự độc lạ giữa suy giảm giá trị và khấu hao là gì ? Học IAS 36 : Suy giảm giá trị gia tài

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255