hump tiếng Anh là gì?

hump tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hump trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ hump tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm hump tiếng Anh
hump
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ hump

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: hump tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

hump tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ hump trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hump tiếng Anh nghĩa là gì.

hump /hʌmp/

* danh từ
– cái bướu (lạc đà, người gù lưng…)
– gò, mô đất
– (nghĩa bóng) điểm gay go (trong một cuộc thử thách)
=over the hump+ vượt qua được lúc gay go
– (từ lóng) lúc chán nản, lúc chán chường; lúc buồn phiền
=to have the hump+ chán chường, buồn phiền

* ngoại động từ
– làm gù, khom thành gù
=to hump one’s gù lưng xuống+ làm chán nản, làm chán chường; làm buồn phiền
– (Uc) xốc lên (vai, lưng…), vác lên (vai, lưng…)
=to hump one’s swag+ vác gói quần áo lên vai

Thuật ngữ liên quan tới hump

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hump trong tiếng Anh

hump có nghĩa là: hump /hʌmp/* danh từ- cái bướu (lạc đà, người gù lưng…)- gò, mô đất- (nghĩa bóng) điểm gay go (trong một cuộc thử thách)=over the hump+ vượt qua được lúc gay go- (từ lóng) lúc chán nản, lúc chán chường; lúc buồn phiền=to have the hump+ chán chường, buồn phiền* ngoại động từ- làm gù, khom thành gù=to hump one’s gù lưng xuống+ làm chán nản, làm chán chường; làm buồn phiền- (Uc) xốc lên (vai, lưng…), vác lên (vai, lưng…)=to hump one’s swag+ vác gói quần áo lên vai

Đây là cách dùng hump tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hump tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

hump /hʌmp/* danh từ- cái bướu (lạc đà tiếng Anh là gì?
người gù lưng…)- gò tiếng Anh là gì?
mô đất- (nghĩa bóng) điểm gay go (trong một cuộc thử thách)=over the hump+ vượt qua được lúc gay go- (từ lóng) lúc chán nản tiếng Anh là gì?
lúc chán chường tiếng Anh là gì?
lúc buồn phiền=to have the hump+ chán chường tiếng Anh là gì?
buồn phiền* ngoại động từ- làm gù tiếng Anh là gì?
khom thành gù=to hump one’s gù lưng xuống+ làm chán nản tiếng Anh là gì?
làm chán chường tiếng Anh là gì?
làm buồn phiền- (Uc) xốc lên (vai tiếng Anh là gì?
lưng…) tiếng Anh là gì?
vác lên (vai tiếng Anh là gì?
lưng…)=to hump one’s swag+ vác gói quần áo lên vai

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255