‘hùa’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” hùa “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ hùa, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ hùa trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Chẳng lẽ bạn lại hùa theo những kẻ bợm rượu?

2. Đôi lúc hùa theo những trò của anh trai.

3. Thay vì hùa theo đám đông, hãy can đảm giữ lập trường của bạn.

4. Tất cả các hãng phim đã hùa theo phong trào rồi

5. Tất cả các hãng phim đã hùa theo phong trào rồi.

6. Hai người phụ nữ để họ khinh thường ta và cả 1 vương quốc hùa theo họ.

7. Bởi vì chúng muốn chúng ta hùa theo chúng trong sự phản nghịch.

8. Đừng hùa theo những kẻ yếu ớt, sợ sệt, chạy theo đám đông.

9. Mình thấy lẻ loi nên đành hùa theo tụi nó để được chấp nhận”.

10. 6 Bạn có bao giờ cảm thấy áp lực phải “hùa đảng đông” không?

11. Nếu không hùa theo tụi nó thì bạn sẽ bị chê là đồ cù lần”.—Kevin.

12. Chúng tôi bước nhanh, mong rằng những đứa trẻ khác không hùa theo và la lên như thế.

13. Hình như tớ nhớ cậu cũng có mặt ở đó và hùa chung với bọn tớ cơ mà.

14. Làm sao Ca-lép có thể kháng cự việc hùa theo đám đông khi mười người do thám đem về một báo cáo xấu?

15. Chúa Giê-su không xoay lưng với những người hèn mọn này mà hùa theo những người giàu sang hoặc có thế lực.

16. Những quan xét hoặc người làm chứng trong các vụ kiện được cảnh báo về mối nguy hiểm của việc “hùa đảng đông”.

17. Vẫn còn hăng vì lần trước được thắng thế, chúng hùa nhau kéo ra khỏi thành cự lại quân Y-sơ-ra-ên.

18. Chẳng hạn, Chúa Giê-su đã không hùa theo những nhà lãnh đạo tôn giáo khuyến khích việc nghi ngờ tất cả Dân Ngoại.

19. (Châm-ngôn 1:10, 15) Chính Đức Giê-hô-va răn dân Y-sơ-ra-ên: “Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy”.

20. + 2 Ngươi không được hùa theo đám đông làm điều ác, và không được bóp méo công lý qua việc làm chứng dối để theo số đông.

21. Mới ban đầu, mấy bạn đồng nghiệp xem tôi là ngây thơ vì tôi không hùa theo các câu chuyện và gương dâm dục bậy bạ của họ.

22. Khi bạn phải quyết định thì sự phỏng đoán, hành động bộp chộp hay chỉ hùa theo đám đông ít khi đưa lại một quyết định khôn ngoan.

23. 32 Mặt khác, những kẻ từ chối không hùa theo sự phản nghịch của Sa-tan sẽ được xét là xứng đáng nhận lấy sự sống đời đời.

24. Tại Mỹ-quốc, sự căm thù vì kỳ thị chủng tộc đưa đến những cuộc đám đông vào hùa đánh đập dã man và cả đến đánh chết người.

25. Vào buổi đầu của lịch sử loài người, thủy tổ của chúng ta, A-đam và Ê-va, hùa theo Sa-tan Ma-quỉ phản nghịch lại Đức Chúa Trời.

26. Ngoài việc bác bỏ lẽ thật Kinh Thánh, nhiều người xưng là tín đồ Đấng Christ chối bỏ các tiêu chuẩn đạo đức được ghi trong Kinh Thánh để hùa theo những tiêu chuẩn đang thịnh hành.

27. Bằng cách noi theo lời dạy ấy, những phần tử phá hoại trước đây được thúc đẩy vâng theo luật pháp rõ ràng của Kinh Thánh: “Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy”.

28. (Gia-cơ 1:14, 15) Sự phản loạn của hắn đã bộc phát trên đất khi hắn xúi giục cặp vợ chồng đầu tiên hùa theo phe hắn chống lại Đức Chúa Trời.

29. Thay vì hùa theo phần đông người ta ngày nay và lờ đi những dấu hiệu rõ ràng cho thấy mình đang sống trong thời kỳ rất quan trọng, chúng ta cần “chờ đợi và ghi nhớ sự hiện diện của ngày Đức Giê-hô-va”.

30. Các Nhân-chứng trung thành của Đức Giê-hô-va ở trên đất không thể hùa theo thế gian để lệ thuộc vào những biện pháp do loài người đặt ra nhằm duy trì hòa bình và an ninh của các nước thế gian.

31. Sau cùng, khi người ta rêu rao “Bình-hòa và an-ổn”, họ không hùa theo những đoàn viên chính trị và có thiện cảm của “Ba-by-lôn lớn” để ăn mừng về một công trạng dị thường như thế vào giai đoạn lâm chung này của lịch sử các nước thế gian.

32. Phao-lô cũng viết: “Vì sẽ có một thời người ta sẽ chẳng thần phục đạo lý chân chính nữa, họ sẽ ngứa tai hùa theo thầy mình, chiều về tư dục, chẳng thèm lắng nghe chân lý, chỉ theo dõi những chuyện hoang đường” (II Ti-mô-thê 4:3, 4, bản dịch phổ thông Vatican, 1959).

33. “Vì sẽ có một thời người ta sẽ chẳng thần phục đạo lý chân chính nữa, họ sẽ ngứa tai hùa theo thầy dạy mình chiều về tư dục, chẳng thèm lắng nghe chân lý, chỉ theo dõi những chuyện hoang đường” (II Ti-mốt 4,3—4 [II Ti-mô-thê 4:3, 4], Bản dịch linh mục Trần Đức Huân).

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255