hoarding tiếng Anh là gì?

hoarding tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hoarding trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ hoarding tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm hoarding tiếng Anh
hoarding
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ hoarding

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: hoarding tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

hoarding tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ hoarding trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hoarding tiếng Anh nghĩa là gì.

hoarding /’hɔ:diɳ/

* danh từ
– sự trữ, sự tích trữ; sự dành dụm

* danh từ
– hàng rào gỗ quanh công trường (công trường xây dựng hoặc sửa chữa)
– panô để quảng cáohoard /hɔ:d/

* danh từ
– kho tích trữ, kho dự trữ; chỗ cất giấu; của dành dụm
– kho tài liệu thu thập được
– (khảo cổ học) nơi chôn giấu vật quí

* ngoại động từ
– trữ, tích trữ; dự trữ; dành dum
– (nghĩa bóng) trân trọng gìn giữ (trong lòng…)

* nội động từ
– tích trữ lương thực (lúc đói kém)

Thuật ngữ liên quan tới hoarding

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hoarding trong tiếng Anh

hoarding có nghĩa là: hoarding /’hɔ:diɳ/* danh từ- sự trữ, sự tích trữ; sự dành dụm* danh từ- hàng rào gỗ quanh công trường (công trường xây dựng hoặc sửa chữa)- panô để quảng cáohoard /hɔ:d/* danh từ- kho tích trữ, kho dự trữ; chỗ cất giấu; của dành dụm- kho tài liệu thu thập được- (khảo cổ học) nơi chôn giấu vật quí* ngoại động từ- trữ, tích trữ; dự trữ; dành dum- (nghĩa bóng) trân trọng gìn giữ (trong lòng…)* nội động từ- tích trữ lương thực (lúc đói kém)

Đây là cách dùng hoarding tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hoarding tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

hoarding /’hɔ:diɳ/* danh từ- sự trữ tiếng Anh là gì?
sự tích trữ tiếng Anh là gì?
sự dành dụm* danh từ- hàng rào gỗ quanh công trường (công trường xây dựng hoặc sửa chữa)- panô để quảng cáohoard /hɔ:d/* danh từ- kho tích trữ tiếng Anh là gì?
kho dự trữ tiếng Anh là gì?
chỗ cất giấu tiếng Anh là gì?
của dành dụm- kho tài liệu thu thập được- (khảo cổ học) nơi chôn giấu vật quí* ngoại động từ- trữ tiếng Anh là gì?
tích trữ tiếng Anh là gì?
dự trữ tiếng Anh là gì?
dành dum- (nghĩa bóng) trân trọng gìn giữ (trong lòng…)* nội động từ- tích trữ lương thực (lúc đói kém)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255