Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận.

Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận.

Tóm tắt câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi, tôi định mua một miếng đất nhưng phần đất ghi có diện tích + Diện tích đất nằm ngoài HLBV kinh: 3.032m2 + Diện tích đất nằm trong HLBV kinh: 80,9m2 Như vậy thì khi tôi mua và sử dụng thì có ảnh hưởng gì đến quyền loi hiện tại và lâu dài của tôi sau này không? Vế việc canh tác có lâu dài không? Khi bị giải tỏa tôi có được đền bù không? Phần đất đất nằm ngoài HLBV kinh và đất nằm trong HLBV kinh thì loại nằm trong hay ngoài HLBV kinh là mình được phep sử dụng hoàn toàn. Xin chân thành cảm ơn!?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật đất đai 2013;

– Nghị định 43/2014 / NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Về việc sử dụng quản trị đất thiết kế xây dựng những khu công trình công cộng có hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn được pháp luật tại Điều 157, Luật đất đai 2013 và Điều 56, Nghị định 43/2014 / NĐ-CP như sau :

“Điều 157. Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

1. Đất thiết kế xây dựng khu công trình công cộng có hiên chạy dọc bảo vệ bảo đảm an toàn gồm có đất kiến thiết xây dựng những mạng lưới hệ thống giao thông vận tải, thủy lợi, đê điều, mạng lưới hệ thống cấp nước, mạng lưới hệ thống thoát nước, mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý chất thải, mạng lưới hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin liên lạc và đất thuộc hiên chạy dọc bảo vệ bảo đảm an toàn những khu công trình này. 2. Việc sử dụng đất thiết kế xây dựng khu công trình công cộng có hiên chạy dọc bảo vệ bảo đảm an toàn phải bảo vệ phối hợp khai thác cả phần trên không và trong lòng đất, sắp xếp phối hợp những loại khu công trình trên cùng một khu đất nhằm mục đích tiết kiệm ngân sách và chi phí đất và phải tuân theo những pháp luật của pháp lý chuyên ngành có tương quan về bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình. 3. Người đang sử dụng đất được pháp lý thừa nhận mà đất đó nằm trong hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình thì được liên tục sử dụng đất theo đúng mục tiêu đã được xác lập và không được gây cản trở cho việc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình. Trường hợp việc sử dụng đất gây tác động ảnh hưởng đến việc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có giải pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước tịch thu đất và bồi thường theo pháp luật của pháp lý.

4. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình, chịu trách nhiệm chính về việc bảo vệ an toàn công trình; trường hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang bảo vệ an toàn bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép để xử lý.

5. Ủy ban nhân dân những cấp nơi có khu công trình có hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai trực tiếp quản trị khu công trình tuyên truyền, thông dụng pháp lý về bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình ; công bố công khai minh bạch mốc giới sử dụng đất trong hiên chạy dọc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình ; kịp thời giải quyết và xử lý những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình. 6. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này. ”

Khoản 4, Điều 56, Nghị định 43/2014 / NĐ-CP pháp luật như sau :

Xem thêm: Xử lý hành vi lấn chiếm đất hành lang bảo vệ công trình thủy lợi

“ 4. Tổ chức trực tiếp quản trị khu công trình có hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn có nghĩa vụ và trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có khu công trình thanh tra rà soát thực trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình để đề xuất kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo lao lý sau : a ) Trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng tác động đến việc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình hoặc trường hợp hoạt động giải trí của khu công trình có ảnh hưởng tác động trực tiếp đến đời sống, sức khỏe thể chất của người sử dụng đất thì cơ quan có tính năng quản trị nhà nước so với khu công trình thực thi đánh giá và thẩm định mức độ ảnh hưởng tác động, nếu phải tịch thu đất thì đề xuất Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định hành động tịch thu đất đó. Người có đất tịch thu được bồi thường, tương hỗ so với đất và gia tài gắn liền với đất đã có từ trước khi hiên chạy dọc bảo đảm an toàn khu công trình được công bố, tái định cư theo pháp luật của pháp lý. Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng tác động đến việc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có giải pháp khắc phục. Chủ công trình phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với việc khắc phục đó ; nếu không khắc phục được thì Nhà nước tịch thu đất và người có đất tịch thu được bồi thường, tương hỗ, tái định cư theo lao lý của pháp lý ; b ) Trường hợp sử dụng đất không thuộc pháp luật tại Điểm a Khoản này thì người đang sử dụng đất trong hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình được liên tục sử dụng đất theo đúng mục tiêu đã được xác lập và phải tuân theo những pháp luật về bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình ; c ) Đất trong hiên chạy dọc bảo đảm an toàn khu công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất so với trường hợp có đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông tin tịch thu đất hoặc quyết định hành động tịch thu đất. Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo lao lý tại Điểm b Khoản này. “

Dat-xay-dung-cac-cong-trinh-cong-cong-co-hanh-lang-bao-ve-an-toan.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua tổng đài: 1900.6568

Theo đó, so với phần diện tích quy hoạnh đất nằm trong hiên chạy bảo vệ, Người đang sử dụng đất đó được liên tục sử dụng đất theo đúng mục tiêu đã được xác lập và không được gây cản trở cho việc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình. Trường hợp việc sử dụng đất gây tác động ảnh hưởng đến việc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có giải pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước tịch thu đất và bồi thường theo pháp luật của pháp lý. Trường hợp sử dụng đất có tác động ảnh hưởng đến việc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình hoặc trường hợp hoạt động giải trí của khu công trình có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe thể chất của người sử dụng đất thì cơ quan có tính năng quản trị nhà nước so với khu công trình triển khai đánh giá và thẩm định mức độ tác động ảnh hưởng, nếu phải tịch thu đất thì đề xuất Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định hành động tịch thu đất đó. Người có đất tịch thu được bồi thường, tương hỗ so với đất và gia tài gắn liền với đất đã có từ trước khi hiên chạy bảo đảm an toàn khu công trình được công bố, tái định cư theo lao lý của pháp lý. Đối với phần diện tích quy hoạnh đất ngoài hiên chạy dọc bảo vệ thì được sử dụng thông thường, không ảnh hưởng tác động đến khu công trình và phải tuân thủ theo pháp luật về pháp lý đất đai.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255