hiring tiếng Anh là gì?

hiring tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hiring trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ hiring tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm hiring tiếng Anh
hiring
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ hiring

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: hiring tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

hiring tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ hiring trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hiring tiếng Anh nghĩa là gì.

hire /’haiə/

* danh từ
– sự thuê; sự cho thuê
=for hire+ để cho thuê
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự mướn (nhân công)
– tiền thuê; tiền trả công; tiền thưởng

* ngoại động từ
– thuê; cho thuê (nhà…)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mướn, thuê (nhân công)
– trả công; thưởng
!to hire out
– cho thuê, cho mướn

Thuật ngữ liên quan tới hiring

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hiring trong tiếng Anh

hiring có nghĩa là: hire /’haiə/* danh từ- sự thuê; sự cho thuê=for hire+ để cho thuê- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự mướn (nhân công)- tiền thuê; tiền trả công; tiền thưởng* ngoại động từ- thuê; cho thuê (nhà…)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mướn, thuê (nhân công)- trả công; thưởng!to hire out- cho thuê, cho mướn

Đây là cách dùng hiring tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hiring tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

hire /’haiə/* danh từ- sự thuê tiếng Anh là gì?
sự cho thuê=for hire+ để cho thuê- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) sự mướn (nhân công)- tiền thuê tiếng Anh là gì?
tiền trả công tiếng Anh là gì?
tiền thưởng* ngoại động từ- thuê tiếng Anh là gì?
cho thuê (nhà…)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) mướn tiếng Anh là gì?
thuê (nhân công)- trả công tiếng Anh là gì?
thưởng!to hire out- cho thuê tiếng Anh là gì?
cho mướn

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255