handles tiếng Anh là gì?

handles tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng handles trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ handles tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm handles tiếng Anh
handles
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ handles

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: handles tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

handles tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ handles trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ handles tiếng Anh nghĩa là gì.

handle /’hændl/

* danh từ
– cán, tay cầm, móc quai
=to carry a bucket by the handle+ xách thùng ở quai
– (nghĩa bóng) điểm người ta có thể lợi dụng được
=to give a handle to one’s enemy+ làm gì để cho kẻ thù có thể lợi dụng
– chức tước, danh hiệu
=to have a handle to one’s name+ có chức tước
!to fly off the handle
– (thông tục) mất bình tĩnh, không tự chủ được nữa, thình lình nổi nóng
!handle off the face
-(đùa cợt) cái mũi
!up to the handle
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hoàn toàn, đầy đủ, hết sức
=to enjoy something up to the handle+ hết sức vui thích về cái gì

* ngoại động từ
– cầm, sờ mó
– vận dụng, sử dụng, điều khiển (bằng tay)
=to handle a machine+ điều khiển máy
– đối xử, đối đãi
=to handle someone roughly+ đối xử thô bạo với ai, ngược đãi ai
– luận giải, nghiên cứu, bàn về (một vấn đề)
– quản lý, xử lý; chỉ huy, điều khiển (công việc, người…)
– (thương nghiệp) buôn bán (một số mặt hàng…)

handle
– cán, tay cầm, tay lái // điều khiển; sử dụng quay lại

Thuật ngữ liên quan tới handles

Tóm lại nội dung ý nghĩa của handles trong tiếng Anh

handles có nghĩa là: handle /’hændl/* danh từ- cán, tay cầm, móc quai=to carry a bucket by the handle+ xách thùng ở quai- (nghĩa bóng) điểm người ta có thể lợi dụng được=to give a handle to one’s enemy+ làm gì để cho kẻ thù có thể lợi dụng- chức tước, danh hiệu=to have a handle to one’s name+ có chức tước!to fly off the handle- (thông tục) mất bình tĩnh, không tự chủ được nữa, thình lình nổi nóng!handle off the face-(đùa cợt) cái mũi!up to the handle- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hoàn toàn, đầy đủ, hết sức=to enjoy something up to the handle+ hết sức vui thích về cái gì* ngoại động từ- cầm, sờ mó- vận dụng, sử dụng, điều khiển (bằng tay)=to handle a machine+ điều khiển máy- đối xử, đối đãi=to handle someone roughly+ đối xử thô bạo với ai, ngược đãi ai- luận giải, nghiên cứu, bàn về (một vấn đề)- quản lý, xử lý; chỉ huy, điều khiển (công việc, người…)- (thương nghiệp) buôn bán (một số mặt hàng…)handle- cán, tay cầm, tay lái // điều khiển; sử dụng quay lại

Đây là cách dùng handles tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ handles tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

handle /’hændl/* danh từ- cán tiếng Anh là gì?
tay cầm tiếng Anh là gì?
móc quai=to carry a bucket by the handle+ xách thùng ở quai- (nghĩa bóng) điểm người ta có thể lợi dụng được=to give a handle to one’s enemy+ làm gì để cho kẻ thù có thể lợi dụng- chức tước tiếng Anh là gì?
danh hiệu=to have a handle to one’s name+ có chức tước!to fly off the handle- (thông tục) mất bình tĩnh tiếng Anh là gì?
không tự chủ được nữa tiếng Anh là gì?
thình lình nổi nóng!handle off the face-(đùa cợt) cái mũi!up to the handle- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) hoàn toàn tiếng Anh là gì?
đầy đủ tiếng Anh là gì?
hết sức=to enjoy something up to the handle+ hết sức vui thích về cái gì* ngoại động từ- cầm tiếng Anh là gì?
sờ mó- vận dụng tiếng Anh là gì?
sử dụng tiếng Anh là gì?
điều khiển (bằng tay)=to handle a machine+ điều khiển máy- đối xử tiếng Anh là gì?
đối đãi=to handle someone roughly+ đối xử thô bạo với ai tiếng Anh là gì?
ngược đãi ai- luận giải tiếng Anh là gì?
nghiên cứu tiếng Anh là gì?
bàn về (một vấn đề)- quản lý tiếng Anh là gì?
xử lý tiếng Anh là gì?
chỉ huy tiếng Anh là gì?
điều khiển (công việc tiếng Anh là gì?
người…)- (thương nghiệp) buôn bán (một số mặt hàng…)handle- cán tiếng Anh là gì?
tay cầm tiếng Anh là gì?
tay lái // điều khiển tiếng Anh là gì?
sử dụng quay lại

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255