Hàm là gì? Cách sử dụng hàm trong lập trình C

Trong bài này tất cả chúng ta sẽ đến với một kỹ năng và kiến thức rất quan trọng trong lập trình đó là Hàm và cách sử dụng hàm trong lập trình C .
Bài 11 Trong serie Học lập trình C từ A tới Z

Hàm là gì ?

Hàm (function) hay chương trình con là một thuật ngữ chỉ một cụm câu lệnh được đặt tên để chương trình có thể gọi bất cứ lúc nào.
Ví dụ: Chương trình của bạn là đi bộ.

Vậy thì đi bộ sẽ chia ra các động tác là, bước chân trái lên, thăng bằng, bước chân phải lên, thăng bằng.
Trong các động tác đó, sẽ có các câu lệnh ra lệnh cho cơ thể rút cơ nào, nhả cơ nào, cường độ ra sao để hoàn thành 1 bước chân.

Vậy những động tác đó trong lập trình người ta gọi là Hàm. Một hàm hoàn toàn có thể chứa câu lệnh và những hàm khác, hoàn toàn có thể cần tham số truyền vào như ( số bước chân, góc bước, vận tốc bước ) và hoàn toàn có thể có giá trị trả về ( return ) như gặp vật cản, leo dốc, … .

Cú pháp khai báo hàm

Function Prototype in c

Trong đó :

 • Return type: là kiểu dữ liệu trả về
 • Function name: là tên Hàm
 • parameter: là tham số truyền vào, nếu không có tham số sẽ để là void
 • Body: phần chương trình của hàm

Hàm hoạt động giải trí ra sao

Nói đơn thuần, khi chương trình gọi tới hàm, nó sẽ nhảy tới câu lệnh tiên phong trong hàm đó, rồi giải quyết và xử lý đến hết hàm rồi thoát ra. Dấu móc nhọn tiên phong là mở màn, móc nhọn đóng là kết thúc hàm .

function c programming

 1. Chương trình của bạn sẽ nhảy tới nơi định nghĩa hàm đó và thực thi các lệnh từ trên xuống dưới ở trong hàm đó.
 2. Khi hàm thực hiện xong, chương trình tiếp tục quay về thực hiện các lệnh phía sau lời gọi hàm.

Các kiểu sử dụng hàm

Hàm có trả về giá trị trả về và có tham số truyền vào

VD : Tạo hàm cộng 2 số

#include 
int addition(int num1, int num2) 
{
   int sum;
   sum = num1+num2;
   return sum; //tra ve gia tri
}

int main()
{
   int var1, var2;
   printf("Enter number 1: ");
   scanf("%d",&var1);
   printf("Enter number 2: ");
   scanf("%d",&var2);

   int res = addition(var1, var2); //goi ham
   printf ("Output: %d", res);
   return 0;
}

Kết quả

funtion ham

Hàm không giá trị trả về và không tham số truyền vào

Tạo hàm ra mắt bản thân

#include 
void introduction()
{
  printf("Hi\n");
  printf("Toi la khuenguyencreator\n");
  printf("chuc cac ban hoc tap that tot");

}

int main()
{
   introduction();
   return 0;
}

Kết quả

funtion ham 2

Hàm không giá trị trả về và có tham số truyền vào

Hàm kiểm tra số chẵn lẻ

#include 
void checkEvenNumber(int n);//ham check so chan
int main()
{
  int n;
  printf("Nhap so: ");
  scanf("%d",&n);
  checkEvenNumber(n);
  return 0;
}
void checkEvenNumber(int n) 
{
  //nếu số chia hết cho 2
  if((n % 2) == 0)
    printf("%d la so chan",n);
  else
    printf("%d la so le", n);
}

Kết quả

funtion 3

Hàm có giá trị trả về và không có tham số truyền vào

Hàm nhập kí tự từ bàn phím

#include 
int getInput(void);//nhap so
int main()
{
  int n;
  n = getInput();
  //nếu số chia hết cho 2
  if((n % 2) == 0)
  {
    printf("%d la so chan",n);
  }
  else
  {
    printf("%d la so le", n);
  }
  return 0;
}
int getInput(void) 
{
  int number;
  printf("Nhap so: ");
  scanf("%d",&number);
  return number;
}

Kết quả

Kết

Hàm là một khái niệm cực kỳ quan trọng trong lập trình, những bạn bắt buộc phải sử dụng hàm trong những bài lập trình. Có thể hàm sẽ được phân phối sẵn bởi thư viện hoặc tự tạo như bài .
Nếu thấy có ích hãy san sẻ bài viết và tham gia nhóm Nghiện Lập Trình để giao lưu và học hỏi nhé

Rate this post

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255