grasses tiếng Anh là gì?

grasses tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng grasses trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ grasses tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm grasses tiếng Anh
grasses
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ grasses

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: grasses tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

grasses tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ grasses trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ grasses tiếng Anh nghĩa là gì.

grass /grɑ:s/

* danh từ
– cỏ
– bâi cỏ, đồng cỏ
– bãi cỏ, thảm cỏ (ở công viên)
=please, keep off the grass; do not walk on the grass+ xin đừng đi lên cỏ, xin đừng giẫm lên bãi cỏ
– (số nhiều) cây thân cỏ
– (ngành mỏ) mặt đất
=to bring ore to grass+ đưa quặng lên mặt đất
– (từ lóng) măng tây
– (thông tục) mùa xuân
=she will be two years old next grass+ mùa xuân sang năm nó sẽ lên hai
!to be at grass
– đang gặm cỏ
– (nghĩa bóng) đang nghỉ ngơi; không có việc
!to cut the grass under somebody’s feet
– phỗng tay trên ai, nâng tay trên ai
!to go to grass
– ra đồng ăn cỏ (súc vật)
– (từ lóng) ngã sóng soài (người)
– (từ lóng) chết
!to go grass!
– chết quách đi cho rồi
!to bear the grass grow
– rất thính tai
!not to let grass under one’s feet
– không để mất thì giờ (khi làm một việc gì)
!to send to grass
– cho (súc vật) ra đồng ăn cỏ
– (từ lóng) đánh ngã sóng soài

* ngoại động từ
– để cỏ mọc; trồng cỏ
– đánh ngã sóng soài
– bắn rơi (chim); kéo (cá) về đất liền; đưa (quặng) lên mặt đất
– căng (vải…) trên cỏ để phơi

Thuật ngữ liên quan tới grasses

Tóm lại nội dung ý nghĩa của grasses trong tiếng Anh

grasses có nghĩa là: grass /grɑ:s/* danh từ- cỏ- bâi cỏ, đồng cỏ- bãi cỏ, thảm cỏ (ở công viên)=please, keep off the grass; do not walk on the grass+ xin đừng đi lên cỏ, xin đừng giẫm lên bãi cỏ- (số nhiều) cây thân cỏ- (ngành mỏ) mặt đất=to bring ore to grass+ đưa quặng lên mặt đất- (từ lóng) măng tây- (thông tục) mùa xuân=she will be two years old next grass+ mùa xuân sang năm nó sẽ lên hai!to be at grass- đang gặm cỏ- (nghĩa bóng) đang nghỉ ngơi; không có việc!to cut the grass under somebody’s feet- phỗng tay trên ai, nâng tay trên ai!to go to grass- ra đồng ăn cỏ (súc vật)- (từ lóng) ngã sóng soài (người)- (từ lóng) chết!to go grass!- chết quách đi cho rồi!to bear the grass grow- rất thính tai!not to let grass under one’s feet- không để mất thì giờ (khi làm một việc gì)!to send to grass- cho (súc vật) ra đồng ăn cỏ- (từ lóng) đánh ngã sóng soài* ngoại động từ- để cỏ mọc; trồng cỏ- đánh ngã sóng soài- bắn rơi (chim); kéo (cá) về đất liền; đưa (quặng) lên mặt đất- căng (vải…) trên cỏ để phơi

Đây là cách dùng grasses tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ grasses tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

grass /grɑ:s/* danh từ- cỏ- bâi cỏ tiếng Anh là gì?
đồng cỏ- bãi cỏ tiếng Anh là gì?
thảm cỏ (ở công viên)=please tiếng Anh là gì?
keep off the grass tiếng Anh là gì?
do not walk on the grass+ xin đừng đi lên cỏ tiếng Anh là gì?
xin đừng giẫm lên bãi cỏ- (số nhiều) cây thân cỏ- (ngành mỏ) mặt đất=to bring ore to grass+ đưa quặng lên mặt đất- (từ lóng) măng tây- (thông tục) mùa xuân=she will be two years old next grass+ mùa xuân sang năm nó sẽ lên hai!to be at grass- đang gặm cỏ- (nghĩa bóng) đang nghỉ ngơi tiếng Anh là gì?
không có việc!to cut the grass under somebody’s feet- phỗng tay trên ai tiếng Anh là gì?
nâng tay trên ai!to go to grass- ra đồng ăn cỏ (súc vật)- (từ lóng) ngã sóng soài (người)- (từ lóng) chết!to go grass!- chết quách đi cho rồi!to bear the grass grow- rất thính tai!not to let grass under one’s feet- không để mất thì giờ (khi làm một việc gì)!to send to grass- cho (súc vật) ra đồng ăn cỏ- (từ lóng) đánh ngã sóng soài* ngoại động từ- để cỏ mọc tiếng Anh là gì?
trồng cỏ- đánh ngã sóng soài- bắn rơi (chim) tiếng Anh là gì?
kéo (cá) về đất liền tiếng Anh là gì?
đưa (quặng) lên mặt đất- căng (vải…) trên cỏ để phơi

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255