graders tiếng Anh là gì?

graders tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng graders trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ graders tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm graders tiếng Anh
graders
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ graders

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: graders tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

graders tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ graders trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ graders tiếng Anh nghĩa là gì.

grader

* danh từ
– máy san đất; máy ủi
– máy tuyển chọn; máy phân hạng; máy phân loại
– học sinh thuộc một cấp lớp nào đó trong trường tiểu học hoặc trung học
= tenth graders+các học sinh lớp 10

Thuật ngữ liên quan tới graders

Tóm lại nội dung ý nghĩa của graders trong tiếng Anh

graders có nghĩa là: grader* danh từ- máy san đất; máy ủi- máy tuyển chọn; máy phân hạng; máy phân loại- học sinh thuộc một cấp lớp nào đó trong trường tiểu học hoặc trung học= tenth graders+các học sinh lớp 10

Đây là cách dùng graders tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ graders tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

grader* danh từ- máy san đất tiếng Anh là gì?
máy ủi- máy tuyển chọn tiếng Anh là gì?
máy phân hạng tiếng Anh là gì?
máy phân loại- học sinh thuộc một cấp lớp nào đó trong trường tiểu học hoặc trung học= tenth graders+các học sinh lớp 10

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255