Các phương pháp quản lý công việc và đánh giá năng lực làm việc ở SEV : – Chick Golden

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 207.53 KB, 21 trang )Bài luận bàn nhóm 9

Theo phương pháp MBO 1 năm công ty sẽ tiến hành đánh giá 2 lần/ năm vào

tháng 7 và tháng 1. Phương pháp nhìn nhận này dùng cho cả cá thể và tập thể .
Với cá thể và tập thể sẽ có những tiêu trí nhìn nhận khác nhau
Đối với cá thể :
G ( nhân viên cấp dưới trở lên )
T / O ( kỹ thuật viên / công
nhân )
Thực hiện việc làm
Thái độ thao tác
Kỹ năng nghề nghiệp
Đề xuất sáng tạo độc đáo
Khác
Thực hiên mbo
Khả năng chỉ huy
Tư duy trước thử thách
Khẳ năng ứng phó
khác
Đối với tập thể : những phòng ban thực thi MBO và nhìn nhận thực thi, kết
quả triển khai
Việc nhìn nhận MBO có qui định riêng về tỉ lệ phân loại năng lượng nhân viên cấp dưới và
tập thể được nhìn nhận, đơn cử như sau : ( tuy nhiên tỉ lệ này vẫn hoàn toàn có thể có sự điều
chỉnh dựa vào quản lí và lệch giá, doanh thu của công ty )
Mức
Tỷ lệ phân bổ
A
10 %
B
20 %
C
50 %
D
105
E
5 %
Những nguwoif được nhìn nhận phải có thời giant ham gia làm viêc tối thiểu ½
thời hạn trong nhìn nhận. Với những đối tượng người tiêu dùng khác thì xếp vào loại N

Với chiêu thức GMPS : đối tượng người tiêu dùng được nhìn nhận là từ nhân viên cấp dưới. Và nhìn nhận
1 lần / năm vào tháng 2 hằng năm. Phương pháp thực ra là sự tổng hợp 2 lần
nhìn nhận MBO trong năm và cũng được phân theo tỉ lệ pháp luật sẵn từ trước :
Mức
Tỷ lệ
Phân tích mạng lưới hệ thống lương SEV
A
10 %
Page 9
B
25 %
C
50 %
D
10 %
E
5 %
Bài bàn luận nhóm 9
Sau khi thực thi nhìn nhận thì sẽ đưa ra những quyết định hành động về tăng lương, thưởng
với việc nhìn nhận cá thể sẽ quyết định hành động tới thưởng định kì và thăng quan tiến chức, với tập
thể sẽ là quyết định hành động về thưởng định kỳ cho hàng loạt tập thể, và GPMS sẽ đưa tới
quyết định hành động về tăng lương, lựa chọn những nhân viên cấp dưới nòng cốt, xuất sắc. Còn mức
tăng như thế nào chúng tôi sẽ trình diễn ở phần sau .
3. Cấu trúc lương :
Cấu trúc lương gồm có :

Lương hàng tháng = lương cơ bản + phụ cấp

Tiền thưởng

khuyến khích


Lương hàng tháng
Lương cơ bản = lương cơ bản tiêu chuẩn + lương năng lượng cá thể
Trong đó : lương cơ bản là lương được quyết định hành động bởi loại và nhóm việc làm :
Ta có bảng lương cơ bản của mỗi nhóm :
Nhóm
Giá
m
đốc
Trưởng
phòng
hạng sang
Trưởn Trợ lý
g
trưởn
phòng g
phòng
2500
Lương cơ bản
Tổng
trưởng
phòng
1700
960
522
Nhân
viên cao
cấp
( trưởng
nhóm )
360
Nhâ
n
viên
Nhân
viên

cấp

Công
thuậ nhân
t
viên
280
170
135
90
Sự kiểm soát và điều chỉnh mỗi năm được xem xét bởi đường lối của cơ quan chính phủ về mức
lương tối thiểu, tình hình kinh tế thị trường, lạm phát kinh tế, năng lượng thao tác của cá
nhân, …
Phân tích mạng lưới hệ thống lương SEV
Page 10
Bài tranh luận nhóm 9
Nhóm G sẽ tăng theo tỷ suất cá thể khác nhau, còn những cá thể trong nhóm
T, O thì tăng theo tỷ suất như nhau
Các khoản phụ cấp của nhân viên cấp dưới gồm
Tiền phụ cấp nhà tại là 150.000 vnđ .
Phụ cấp đi lại 100.000 vnđ
Phụ cấp quản lí :
Loại
Số lượng
( vnđ )
Tổ
320.000
Đơn vị
640.000
Ngành
960.000
Lương trả theo giờ :
Giờ thao tác của Samsung

Giờ thao tác / tuần : 44 h

Ngày thao tác / tuần : từ thứ 2 đến thứ 7, cứ 2 tuần thì nghỉ một ngày thứ 7

Giờ thao tác : ca sáng 8 h đến 17 h, ca tối từ 20 h đến 5 h

Tiền lương theo công lao động
Tính tiền theo ca :

Ca ngày : 8 h. 100 % lương theo giờ .
Ca đêm : ( 2 h. 100 % ) + ( 6 h. 130 % ) + ( 0,75 h. 180 % )
Làm thêm giờ
– Làm thêm vào ngày nghỉ lễ : 300 % lương ngày thường
– Làm thêm vào ngày nghỉ cuối tuần : 200 % lương ngày thường
Phân tích mạng lưới hệ thống lương SEV
Page 11
Bài luận bàn nhóm 9
– Làm thêm vào ngày thường : 150 % lương ngày thường

Sự thực thi kiểm soát và điều chỉnh lương : thời hạn là vào tháng 3 hàng năm. Tốc độ sẽ
được kiểm soát và điều chỉnh theo xem xét về đường lối của chính phủ nước nhà về lương tối thiểu ,
lạm phát kinh tế, tình hình kinh tế thị trường, thành tích cá thể … Quy tắc như sau :
Nhóm G : Mức cơ bản + mức biến hóa bởi hiệu quả của GPMS
Evaluation type
Variation rate
GPMS
A + A, A + B, B + B
( a ) + α %
I ~ 2 grade
B + C, C + C
Base up rate ( a )
3 grade
C + D, D + D
( a ) – α %
4 ~ 5 grade
Nhóm T / O : vận tốc tăng lương cơ bản

Tiền thưởng :
Tiền thưởng cho kinh nghiệm tay nghề cao :
L
oại
T
Mức 1
Mức
Mức
Mức
Mức
2
150000
O
100000
3
4
5
300
000
200
000
450

000

300
000
600
000
400
000
750
000
500
000
Tiền cấp phép cho bằng cấp trình độ : cấp xem xét trình độ trình độ
( so với nhóm T ) : tùy vào từng đối tượng người dùng mà có những mức thưởng khác nhau :
Nhóm
T
Phân tích mạng lưới hệ thống lương SEV
Jr Tech ->
Tech
320000
Page 12
Tech -> Sr
Tech
1280000
Sr Tech ->
Master
3200000
Bài tranh luận nhóm 9
Các dịp lễ tết lớn công ty sẽ phát tưởng cho nhân viên cấp dưới

Thưởng tết : Đối tượng : toàn bộ nhân viên cấp dưới
Thời gian : Tết âm lịch
Số lượng : lương cơ bản x 100 %

Thưởng kì nghỉ chung :
+ Tết dương lịch : 300.000 vnđ
+ Ngày Giải phóng : 300.000 vnđ
+ Ngày quốc tế lao động : 300.000 + quà
+ Ngày Quốc khánh : 300.000 vnđ

Khuyến khích :
Các khuyến khích liên tục ( bởi sự nhìn nhận )
Được trả bởi những tỉ lệ khác nhau bởi hiệu quả nhìn nhận cá thể và tập thể. Đối
tượng là tổng thể nhân viên cấp dưới. Phần trăm chi trả được bộc lộ trong bảng sau :
Cấp bậc đánh
giá
Cá nhân
Tập thể
A
G
T / O
G / T / O
B
C
D
E
100 %
100 %
50 %
75 %
90 %
30 %
50 %
80 %
10 %
25 %
70 %
0 %
70 %

Số tiền khuyến khích = lương cơ bản * % chi trả
Ngoài ra : những công nhân đang thao tác trong vòng ít hơn 3 tháng được xếp
loại N và nhận được như loại C
Các khuyến khích cá thể nòng cốt : chọn những cá thể có thành tích xuất sắc ,
cá thể nòng cốt trao cho sự khuyến khích đặc biệt quan trọng. Tiêu chuẩn lựa chọn là tổng
Phân tích mạng lưới hệ thống lương SEV
Page 13
Bài tranh luận nhóm 9
tối thiểu 2 năm GPMS nhiều hơn 3,5 điểm ( có nhiều hơn 2 lần xếp loại B ) gần
đây nhất. Phạm vi lựa chọn trong 5 % xuất sắc nhất của nhân lực nhóm G. Thời
gin lựa chọn vào tháng 4 hàng năm ( sau khi thawg chức và lương cơ bản tăng ) .
Sự khuyến khích địa thế căn cứ vào tình hình kinh doanh thương mại của công ty lớn nhất là 30 % số
lương mỗi năm .
Các khuyến khích phi vật chất :

Nghỉ phép :
Nghỉ mỗi tháng tăng theo thâm niên với tỉ lệ 1 ngày mỗi tháng. Nghỉ mỗi năm
tăng theo thâm niên với tỉ lệ 1 ngày cho mỗi 5 năm. Ngày nghỉ mỗi tháng không
sử dụng sẽ được trả vào tháng 1 của năm tiếp nối ( ngày còn lai * lương mỗi ngày )


Ghi nhận thâm niên và thăng quan tiến chức :
Cơ hội được cấp trên nhận biết
Khuyến khích sự phát minh sáng tạo trong việc tăng trưởng loại sản phẩm và đưa ra những giải
pháp ; lôi cuốn và khen thưởng cho những cá thể có những quan điểm giúp tạo nên
những loại sản phẩm đứng vị trí số 1 thị trường và ra mắt những sáng tạo độc đáo mới .
Công ty nuôi dưỡng một môi trường tự nhiên thông thoáng, nơi mà những sáng tạo độc đáo mới lạ

được xem xét và đồng ý .
Cơ hội thăng quan tiến chức
Việc Samsung giữ chân được nhân viên cấp dưới, nhất là những người tài trong thời
gian dài đến như vậy, đồng thời luôn tạo cho họ niềm mê hồn phát minh sáng tạo trong công
việc, niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao và hết lòng vì những tiềm năng chung của công ty
là một thành công xuất sắc lớn. Ông Lee Kyu Jin, Giám đốc Nhà máy, cho biết :
“ Samsung luôn nỗ lực thiết kế xây dựng những chính sách phúc lợi tốt nhất và tạo một môi
trường thao tác khuyến khích người lao động phát huy tính hiệu suất cao và khả
năng phát minh sáng tạo, từ đó, họ hoàn toàn có thể bộc lộ giá trị của mình ” .
Một tuyệt kỹ giữ chân nhân viên cấp dưới của Samsung là tạo ra “ nơi thao tác trong
mơ cho những năng lực ” và những thời cơ công minh để mọi nhân viên cấp dưới đều có điều
Phân tích mạng lưới hệ thống lương SEV
Page 14
Bài tranh luận nhóm 9
kiện tăng trưởng tổng lực. Năm 2006, Samsung đã tiến hành chương trình xây
dựng “ môi trường tự nhiên thao tác tuyệt vời ” GWP ( Great Work Place ) – một chương
trình quản trị nhân sự được nhìn nhận là bước nâng tầm trong những doanh nghiệp tại
châu Á. Ngoài việc góp vốn đầu tư cơ sở vật chất hoàn thành xong và có những chính sách phúc lợi xã
hội, đãi ngộ nhân tài, huấn luyện và đào tạo, giảng dạy như thể những tiêu chuẩn bắt buộc ,
công ty còn chú trọng bảo vệ ý thức dân chủ và những thời cơ thăng quan tiến chức công
bằng .
Môi trường thao tác mê hoặc của Samsung

Các chủ trương của công ty
Chúng tôi cho rằng sống bằng những giá trị vững chãi chính là chìa khóa kinh
doanh thành công xuất sắc. Tại Samsung, một quy tắc ứng xử nghiêm chỉnh và những giá

trị cốt lõi này là trọng tâm cho mọi quyết định hành động của chúng tôi :
Con người :
Rất đơn thuần, công ty chính là những con người. Tại Samsung, chúng tôi tạo

mọi thời cơ thuận tiện để họ biểu lộ tối đa năng lượng của mình .
Tính xuất sắc ưu tú :
Mọi thứ chúng tôi làm tại Samsung được chi phối bởi một niềm mê hồn xây
dựng thành công xuất sắc vượt trội-và sự góp sức không ngừng trong việc tăng trưởng những

loại sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trên thị trường .
Sự biến hóa :
Trong nền kinh tế tài chính toàn thế giới tăng trưởng nhanh ngày này, sự đổi khác liên tục và
những bước cải tiến vượt bậc đóng vai trò quan trọng so với sự sống sót của một công ty .
Như chúng tôi đã triển khai trong 70 năm qua, để hoàn toàn có thể thôi thúc công ty thành
công vĩnh viễn, chúng tôi đặt ra những hướng nhìn của tương lai, Dự kiến những
nhu yếu và yên cầu của thị trường mình Giao hàng .
Phân tích mạng lưới hệ thống lương SEV
Page 15
Bài luận bàn nhóm 9

Tính liêm chính :
Hoạt động có đạo đức chính là nền tảng kinh doanh thương mại của công ty. Mọi
hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty được chi phối bởi một mục tiêu đạo đức
nhằm mục đích bảo vệ tính công minh, minh bạch và sự tôn trọng so với toàn bộ những
cổ đông của công ty .

Cùng thịnh vượng :
Một doanh nghiệp thành công xuất sắc là một doanh nghiệp hoàn toàn có thể mang lại sự
thịnh vượng và thời cơ cho người khác. Dù kinh doanh thương mại ở bất kỳ một hội đồng
nào trên toàn thế giới, Samsung luôn phấn đấu là một công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm về
mặt xã hội và môi trường tự nhiên .
Sam sung luôn mang tới cho những nhân viên cấp dưới của mình một nơi thao tác thỏai
mái tạo cho người lao động có cơ hôi tốt nhất để tăng trưởng ở SamSung. Công ty Sam
sung đã đư ra lịch thao tác để khuyến khích nhân viên cấp dưới của mình :
Tất cả những tháng trong năm đều tổ chức triển khai những hoạt động giải trí :
1. Chuyển tiếp lời khen
2. Ngày cởi mở SEV
3. Happy Birthday
4. Ngày SEV Cinema
5. Hoạt động đồng hội
Nhưng riêng một số ít tháng còn tổ chức triển khai một vài hoạt động giải trí khác như tháng 7 co
them ngày kem mát. Tháng 10 và tháng 3 có ngày hội mái ấm gia đình để kỷ niệm ngày phụ
nữ Nước Ta ( 20/10 ) và ngày quốc tế phụ nữ ( 8/3 ) hàng năm. Tháng 12 tổ chức triển khai
ngày hội thể thao nhằm mục đích nân cao niềm tin thể dục thể thao của cán bộ công nhân
viên trong toàn công ty .
Không chỉ tạo cho nhân viên cấp dưới một môi trường tự nhiên làm việc tốt nhất mà Samsung
còn có những hoạt động giải trí để giúp ích cho hội đồng định kỳ vào những tháng .
Phân tích mạng lưới hệ thống lương SEV
Page 16
Bài luận bàn nhóm 9

Nhiệm vụ thú vị
Nhiệm vụ chính là vận dụng ý thức “ thay đổi và phát minh sáng tạo ” vào những hoạt
động kiến thiết xây dựng tên thương hiệu và tiếp thị mẫu sản phẩm để SEV ngày càng được yêu
mến. SEV đã và đang mở ra những thời cơ công minh để mọi nhân viên cấp dưới hoàn toàn có thể
tăng trưởng tổng lực và phấn đấu vì những tiềm năng chung. Còn áp lực đè nén thì cũng
có, nhưng là áp lực đè nén được tạo ra từ chính tiềm năng mà họ đang quyết tâm đạt
được, đó là đưa SEV trở thành tên thương hiệu điện tử được 50% số người tiêu
dùng Nước Ta yêu quý trong 3 năm nữa. Hiện nay, SEV đã là một tên thương hiệu
mạnh chiếm thị trường cao trong những nghành nghề dịch vụ TV màn hình phẳng, màn hình hiển thị máy
tính, ổ đĩa cứng, điện thoại thông minh màn hình hiển thị cảm ứng và cũng là tên thương hiệu nằm trong
top đầu về máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt, tủ lạnh … .. Những thế mạnh về
tên thương hiệu và công nghệ tiên tiến được cho phép họ “ đi tắt đón đầu ”, tạo ra những trào lưu
công nghệ tiên tiến mới. Việc nhạy bén biến sáng tạo độc đáo thành loại sản phẩm và tung ra thị
trường cũng là một yếu tố nữa giúp họ luôn mới trong mắt người tiêu dùng và
đứng vững trong ngành công nghiệp đang biến hóa rất nhanh gọn này .
4. Các khoản phúc lợi :
Trong 10 năm hoạt động giải trí và tăng trưởng tại Việt nam, SEV luôn triển khai xong tốt
những nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với Nhà nước và góp phần cho quỹ từ thiện. Trung bình
mỗi năm, công ty đã nộp ngân sách 200 tỷ đồng, chi từ thiện xã hội khoảng chừng 4-6
tỷ đồng. Ngoài ra, việc góp vốn đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất tân tiến cho nhà máy sản xuất, những hệ
thống giải quyết và xử lý chất thải … là một cam kết của SEV nhằm mục đích bảo vệ môi trường tự nhiên xanh
và sạch .
SEV còn là một trong những công ty thực thi những chủ trương phúc lợi xã hội

cho nhân viên tốt nhất Việt Nam.

Phân tích mạng lưới hệ thống lương SEV
Page 17

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255