gills tiếng Anh là gì?

gills tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng gills trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ gills tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm gills tiếng Anh
gills
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ gills

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: gills tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

gills tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ gills trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ gills tiếng Anh nghĩa là gì.

gill /dʤil/

* danh từ, (cũng) Jill /dʤil/
– (viết tắt) của Gillian
– cô gái, bạn gái, người yêu
=Jack and gill (Jill)+ chàng và nàng

* danh từ
– Gin (đơn vị đo lường khoảng 0, 141 lít ở Anh, 0, 118 lít ở Mỹ)
– khe núi sâu (thường có cây)
– dòng suối trên núi

* danh từ, (thường) số nhiều
– mang (cá)
– yếm (gà)
– cằm dưới, cằm xệ (người)
– (thực vật học) lá tia (ở mũ nấm)
!to be (look) green about the gills
– trông xanh xao vàng vọt
!to be (look) rosy about the gills
– trông hồng hào khoẻ mạnh

* ngoại động từ
– mổ ruột (gà)
– đánh (cá) bằng lưới móc (làm mắc mang cá vào)
– bóc lá tia (ở mũ nấm)

Thuật ngữ liên quan tới gills

Tóm lại nội dung ý nghĩa của gills trong tiếng Anh

gills có nghĩa là: gill /dʤil/* danh từ, (cũng) Jill /dʤil/- (viết tắt) của Gillian- cô gái, bạn gái, người yêu=Jack and gill (Jill)+ chàng và nàng* danh từ- Gin (đơn vị đo lường khoảng 0, 141 lít ở Anh, 0, 118 lít ở Mỹ)- khe núi sâu (thường có cây)- dòng suối trên núi* danh từ, (thường) số nhiều- mang (cá)- yếm (gà)- cằm dưới, cằm xệ (người)- (thực vật học) lá tia (ở mũ nấm)!to be (look) green about the gills- trông xanh xao vàng vọt!to be (look) rosy about the gills- trông hồng hào khoẻ mạnh* ngoại động từ- mổ ruột (gà)- đánh (cá) bằng lưới móc (làm mắc mang cá vào)- bóc lá tia (ở mũ nấm)

Đây là cách dùng gills tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ gills tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

gill /dʤil/* danh từ tiếng Anh là gì?
(cũng) Jill /dʤil/- (viết tắt) của Gillian- cô gái tiếng Anh là gì?
bạn gái tiếng Anh là gì?
người yêu=Jack and gill (Jill)+ chàng và nàng* danh từ- Gin (đơn vị đo lường khoảng 0 tiếng Anh là gì?
141 lít ở Anh tiếng Anh là gì?
0 tiếng Anh là gì?
118 lít ở Mỹ)- khe núi sâu (thường có cây)- dòng suối trên núi* danh từ tiếng Anh là gì?
(thường) số nhiều- mang (cá)- yếm (gà)- cằm dưới tiếng Anh là gì?
cằm xệ (người)- (thực vật học) lá tia (ở mũ nấm)!to be (look) green about the gills- trông xanh xao vàng vọt!to be (look) rosy about the gills- trông hồng hào khoẻ mạnh* ngoại động từ- mổ ruột (gà)- đánh (cá) bằng lưới móc (làm mắc mang cá vào)- bóc lá tia (ở mũ nấm)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255