Chứng Nhận ISO- Tổ chức chứng nhận ISO- Chứng Chỉ ISO

GHP ( Good Hygiene Practice ) hay còn được biết tới với cái tên thông dụng hơn là SSOP ( viết tắt của cụm từ : Sanitation Standard Operating Procedures ) là một loạt những quy phạm vệ sinh hoặc nói đơn cử hơn là : quá trình làm vệ sinh và thủ tục trấn áp vệ sinh để đạt được những nhu yếu vệ sinh chung của GMP .

GHP cùng với GMP là những chương trình tiên quyết bắt buộc phải vận dụng, ngay cả khi không có chương trình HACCP. Nói ngắn gọn GHP ( SSOP ) là Quy trình quản lý và vận hành tiêu chuẩn vệ sinh giúp :

GHP ( SSOP ) cùng GMP, trấn áp tổng thể những yếu tố tương quan đến chất lượng vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm của loại sản phẩm trong quy trình sản xuất, chế biến, từ khâu đảm nhiệm nguyên vật liệu đến thành phẩm sau cuối. Song, GMP là quy phạm sản xuất, là những giải pháp, thao tác thực hành thực tế cần tuân thủ nhằm mục đích bảo vệ sản xuất ra những loại sản phẩm đạt nhu yếu chất lượng vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm, nghĩa là GMP lao lý những nhu yếu vệ sinh chung và giải pháp ngăn ngừa những yếu tố ô nhiễm vào thực phẩm do điều kiện kèm theo vệ sinh kém. Còn SSOP là quy phạm vệ sinh và thủ tục trấn áp vệ sinh, nghĩa là những quy phạm vệ sinh dùng để đạt được những nhu yếu vệ sinh chung của GMP .
Tìm hiểu thêm về kế hoạch GMP >
Tìm hiểu thêm về mạng lưới hệ thống HACCP >

TT

Tiêu chí

GMP

SSOP

Tiêu chuẩn HACCP

1 Đối tượng trấn áp Điều kiện sản xuất Điều kiện sản xuất Các điểm trấn áp tới hạn ( trọng điểm )
2 Mục tiêu trấn áp – CP
– Quy định những nhu yếu vệ sinh chung và giải pháp ngăn ngừa những yếu tố ô nhiễm vào thực phẩm do điều kiện kèm theo vệ sinh kém .
– CP
– Là những quy phạm vệ sinh dùng để đạt được những nhu yếu vệ sinh chung của GMP .
– CCP
– Là những lao lý để trấn áp những mối nguy tại những CCP .
3 Đặc điểm Đầu tư vật chất Đầu tư vật chất Đầu tư năng lượng quản trị .
4 Tính pháp lý Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc với thực phẩm rủi ro tiềm ẩn cao .
5 Thời gian Trước HACCP Trước HACCP Sau hoặc đồng thời với GMP và SSOP .
6 Bản chất yếu tố Quy phạm sản xuất Quy phạm vệ sinh Phân tích mối nguy và trấn áp điểm tới hạn .

Tài liệu làm địa thế căn cứ để kiến thiết xây dựng SSOP / GHP

 1. Các luật lệ, pháp luật hiện hành .

 2. Các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật .

 3. Các nhu yếu kỹ thuật của người mua

 4. Các thông tin khoa học mới .

 5. Phản hồi của người mua .

 6. Kinh nghiệm thực tiễn .

 7. Kết quả thực nghiệm .

Phạm vi trấn áp của GHP

GHP là quy phạm vệ sinh và thủ tục trấn áp vệ sinh dùng để đạt được những nhu yếu vệ sinh chung của GMP

Nội dung của GHP

Các nghành cần thiết kế xây dựng :

 • An toàn nguồn nước

 • An toàn của nước đá

 • Các mặt phẳng tiếp xúc với mẫu sản phẩm

 • Ngăn ngừa sự nhiễm chéo

 • Vệ sinh cá thể

 • Bảo vệ mẫu sản phẩm không bị nhiễm bẩn

 • Sử dụng, dữ gìn và bảo vệ hóa chất

 • Sức khỏe công nhân

 • Kiểm soát động vật hoang dã gây hại

 • Chất thải

 • Thu hồi mẫu sản phẩm

Tùy theo mỗi cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, nội dung của GHP ( SSOP ) hoàn toàn có thể khác nhau. Hoặc phải trấn áp rất đầy đủ cả 11 nghành bảo vệ vệ sinh bảo đảm an toàn như trên hoặc chỉ trấn áp 1 số ít nghành nghề dịch vụ ( ví dụ ở cơ sở không cần sử dụng nước đá hoặc hoá chất … ), hoặc phải thiết kế xây dựng SSOP cho một số ít nghành khác .

Mỗi GHP được thiết lập phải gồm có :

 • Quy định của Nước Ta và quốc tế tương quan và chủ trương bảo vệ bảo đảm an toàn vệ sinh của cơ sở

 • Điều kiện làm cơ sở để thiết kế xây dựng những thủ tục và giải pháp

 • Các thủ tục và thao tác phải thực thi

 • Phân công việc triển khai và giám sát triển khai GHP

  • Cơ sở phải thiết lập những sơ đồ, kế hoạch triển khai trấn áp kèm theo mỗi SSOP thành phần .

  • Cơ sở phải xây dựng các biểu mẫu giám sát việc thực hiện SSOP theo đúng những quy định. 

  • Cơ sở phải có kế hoạch thẩm tra hiệu suất cao của việc thực thi SSOP bằng cách định kỳ triển khai lấy mẫu để kiểm tra những chỉ tiêu vệ sinh công nghiệp. Kết quả thẩm tra triển khai SSOP phải được tàng trữ trong hồ sơ theo đúng những lao lý .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255