gestures tiếng Anh là gì?

gestures tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng gestures trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ gestures tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm gestures tiếng Anh
gestures
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ gestures

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: gestures tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

gestures tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ gestures trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ gestures tiếng Anh nghĩa là gì.

gesture /’dʤestʃə/

* danh từ
– điệu bộ, cử chỉ, động tác
– hành động dễ gợi sự đáp lại; hành động để tỏ thiện ý
=his speech is a gesture of friendship+ lời nói của anh ta là một biểu hiện của tình hữu nghị

* động từ
– làm điệu bộ, diễn tả bằng điệu bộ, khoa tay múa chân

Thuật ngữ liên quan tới gestures

Tóm lại nội dung ý nghĩa của gestures trong tiếng Anh

gestures có nghĩa là: gesture /’dʤestʃə/* danh từ- điệu bộ, cử chỉ, động tác- hành động dễ gợi sự đáp lại; hành động để tỏ thiện ý=his speech is a gesture of friendship+ lời nói của anh ta là một biểu hiện của tình hữu nghị* động từ- làm điệu bộ, diễn tả bằng điệu bộ, khoa tay múa chân

Đây là cách dùng gestures tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ gestures tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

gesture /’dʤestʃə/* danh từ- điệu bộ tiếng Anh là gì?
cử chỉ tiếng Anh là gì?
động tác- hành động dễ gợi sự đáp lại tiếng Anh là gì?
hành động để tỏ thiện ý=his speech is a gesture of friendship+ lời nói của anh ta là một biểu hiện của tình hữu nghị* động từ- làm điệu bộ tiếng Anh là gì?
diễn tả bằng điệu bộ tiếng Anh là gì?
khoa tay múa chân

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255