germe tiếng Ý là gì?

Thông tin thuật ngữ germe tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm germe tiếng Ý
germe
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ germe

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Bạn đang chọn từ điển Ý-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: germe tiếng Ý là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

germe tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ germe trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ germe tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
– {germ} mộng, mầm, thai, phôi, mầm bệnh, vi trùng, (nghĩa bóng) mầm mống, chiến tranh vi trùng, nảy ra, nảy sinh ra
– {seed} hạt, hạt giống, tinh dịch, (kinh thánh) con cháu, hậu thế, mầm mống, nguyên nhân, (thể dục,thể thao), (thông tục) đấu thủ hạt giống, kết thành hạt, sinh hạt, rắc hạt, gieo giống, lấy hạt, tỉa lấy hạt, (thể dục,thể thao) lựa chọn những đấu thủ hạt giống (để đấu sau cùng); coi (một đấu thủ) là đấu thủ hạt giống
– {bug} con rệp, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sâu bọ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lỗi kỹ thuật, thiếu sót về kỹ thuật, (từ lóng) ý nghĩ điên rồ; sự điên rồ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) máy ghi âm nhỏ (để nghe trộm), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đặt máy ghi âm để nghe trộm, làm khó chịu, làm phát cáu

Thuật ngữ liên quan tới germe

Tóm lại nội dung ý nghĩa của germe trong tiếng Ý

germe có nghĩa là: * danh từ- {germ} mộng, mầm, thai, phôi, mầm bệnh, vi trùng, (nghĩa bóng) mầm mống, chiến tranh vi trùng, nảy ra, nảy sinh ra- {seed} hạt, hạt giống, tinh dịch, (kinh thánh) con cháu, hậu thế, mầm mống, nguyên nhân, (thể dục,thể thao), (thông tục) đấu thủ hạt giống, kết thành hạt, sinh hạt, rắc hạt, gieo giống, lấy hạt, tỉa lấy hạt, (thể dục,thể thao) lựa chọn những đấu thủ hạt giống (để đấu sau cùng); coi (một đấu thủ) là đấu thủ hạt giống- {bug} con rệp, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sâu bọ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lỗi kỹ thuật, thiếu sót về kỹ thuật, (từ lóng) ý nghĩ điên rồ; sự điên rồ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) máy ghi âm nhỏ (để nghe trộm), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đặt máy ghi âm để nghe trộm, làm khó chịu, làm phát cáu

Đây là cách dùng germe tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ germe tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {germ} mộng tiếng Ý là gì?
mầm tiếng Ý là gì?
thai tiếng Ý là gì?
phôi tiếng Ý là gì?
mầm bệnh tiếng Ý là gì?
vi trùng tiếng Ý là gì?
(nghĩa bóng) mầm mống tiếng Ý là gì?
chiến tranh vi trùng tiếng Ý là gì?
nảy ra tiếng Ý là gì?
nảy sinh ra- {seed} hạt tiếng Ý là gì?
hạt giống tiếng Ý là gì?
tinh dịch tiếng Ý là gì?
(kinh thánh) con cháu tiếng Ý là gì?
hậu thế tiếng Ý là gì?
mầm mống tiếng Ý là gì?
nguyên nhân tiếng Ý là gì?
(thể dục tiếng Ý là gì?
thể thao) tiếng Ý là gì?
(thông tục) đấu thủ hạt giống tiếng Ý là gì?
kết thành hạt tiếng Ý là gì?
sinh hạt tiếng Ý là gì?
rắc hạt tiếng Ý là gì?
gieo giống tiếng Ý là gì?
lấy hạt tiếng Ý là gì?
tỉa lấy hạt tiếng Ý là gì?
(thể dục tiếng Ý là gì?
thể thao) lựa chọn những đấu thủ hạt giống (để đấu sau cùng) tiếng Ý là gì?
coi (một đấu thủ) là đấu thủ hạt giống- {bug} con rệp tiếng Ý là gì?
(từ Mỹ tiếng Ý là gì?
nghĩa Mỹ) sâu bọ tiếng Ý là gì?
(từ Mỹ tiếng Ý là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Ý là gì?
(thông tục) lỗi kỹ thuật tiếng Ý là gì?
thiếu sót về kỹ thuật tiếng Ý là gì?
(từ lóng) ý nghĩ điên rồ tiếng Ý là gì?
sự điên rồ tiếng Ý là gì?
(từ Mỹ tiếng Ý là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Ý là gì?
(từ lóng) máy ghi âm nhỏ (để nghe trộm) tiếng Ý là gì?
(từ Mỹ tiếng Ý là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Ý là gì?
(từ lóng) đặt máy ghi âm để nghe trộm tiếng Ý là gì?
làm khó chịu tiếng Ý là gì?
làm phát cáu

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255