gazeta tiếng Bồ Đào Nha là gì?

Thông tin thuật ngữ gazeta tiếng Bồ Đào Nha

Từ điển Bồ Đào Nha Việt

phát âm gazeta tiếng Bồ Đào Nha
gazeta
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ gazeta

Chủ đề Chủ đề Tiếng Bồ Đào Nha chuyên ngành

Bạn đang chọn từ điển Bồ Đào Nha-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Định nghĩa – Khái niệm

gazeta tiếng Bồ Đào Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ gazeta trong tiếng Bồ Đào Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ gazeta tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì.

  • {gazette} công báo, báo hằng ngày, đăng trong công báo
  • {magazine} tạp chí, nhà kho; kho súng, kho đạn, kho thuốc nổ, ổ đạn (trong súng), (nhiếp ảnh); (điện ảnh) vỏ cuộn phim (để nạp vào máy)
  • {newspaper} báo
  • {periodical} (thuộc) chu kỳ, định kỳ, thường kỳ, tuần hoàn, xuất bản định kỳ (báo, tạp chí…), tạo chí xuất bản định kỳ

Thuật ngữ liên quan tới gazeta

Tóm lại nội dung ý nghĩa của gazeta trong tiếng Bồ Đào Nha

gazeta có nghĩa là: {gazette} công báo, báo hằng ngày, đăng trong công báo {magazine} tạp chí, nhà kho; kho súng, kho đạn, kho thuốc nổ, ổ đạn (trong súng), (nhiếp ảnh); (điện ảnh) vỏ cuộn phim (để nạp vào máy) {newspaper} báo {periodical} (thuộc) chu kỳ, định kỳ, thường kỳ, tuần hoàn, xuất bản định kỳ (báo, tạp chí…), tạo chí xuất bản định kỳ

Đây là cách dùng gazeta tiếng Bồ Đào Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Bồ Đào Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Bồ Đào Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ gazeta tiếng Bồ Đào Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Bồ Đào Nha

{gazette} công báo tiếng Bồ Đào Nha là gì?
báo hằng ngày tiếng Bồ Đào Nha là gì?
đăng trong công báo {magazine} tạp chí tiếng Bồ Đào Nha là gì?
nhà kho tiếng Bồ Đào Nha là gì?
kho súng tiếng Bồ Đào Nha là gì?
kho đạn tiếng Bồ Đào Nha là gì?
kho thuốc nổ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
ổ đạn (trong súng) tiếng Bồ Đào Nha là gì?
(nhiếp ảnh) tiếng Bồ Đào Nha là gì?
(điện ảnh) vỏ cuộn phim (để nạp vào máy) {newspaper} báo {periodical} (thuộc) chu kỳ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
định kỳ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
thường kỳ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
tuần hoàn tiếng Bồ Đào Nha là gì?
xuất bản định kỳ (báo tiếng Bồ Đào Nha là gì?
tạp chí…) tiếng Bồ Đào Nha là gì?
tạo chí xuất bản định kỳ

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255