Quĩ đầu tư (Investment Fund) là gì? Nguyên tắc hoạt động và đặc điểm

Quĩ góp vốn đầu tư ( tiếng Anh : Investment Fund ) trở thành một trong những trung gian kinh tế tài chính với qui mô gia tài lớn nhất cùng với những ngân hàng nhà nước thương mại và công ty bảo hiểm .625451703778791761881186967818945738833920n-1560141393143431480995Hình minh họa ( Nguồn : cdn.vietnammoi.vn )

TÓM TẮT

Quĩ đầu tư (Investment Fund)

Khái niệm

Quĩ đầu tư trong tiếng Anh là Investment Fund còn được biết đến với những tên gọi khác như: Công ty đầu tư (Investment Company), Tổ chức tín thác đầu tư (Investment Trust), Quĩ hỗ tương (Mutual Fund),…

Có nhiều định nghĩa khác nhau về quĩ góp vốn đầu tư, tuỳ theo những quan điểm và hướng tiếp cận khác nhau :

Quĩ đầu tư/công ty đầu tư là một trung gian tài chính, nó thực hiện việc bán cổ phần cho công chúng và đầu tư số tiền từ được vào một danh mục đầu tư chứng khoán đa dạng. Mỗi cổ phần phát hành đại diện cho một tỉ lệ lợi ích của danh mục đầu tư chứng khoán mà quĩ đầu tư thấy mặt cho các nhà đầu tư quản lí. Loại chứng khoán mà quĩ thực hiện đầu tư phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư cụ thể của quĩ. (Fabozzi và Modigliani, 2009)

Quĩ đầu tư chứng khoán là quĩ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quĩ.

Quĩ đầu tư là một tập hợp các khoản tiền vốn từ những nhà đầu tư được hình thành từ việc phát hành các chứng chỉ huy động vốn (chứng chỉ quĩ đầu tư) để đầu tư vào các công cụ trên thị trường tài chính. (Đào Lê Minh, 2009)

Nguyên tắc hoạt động giải trí và đặc thù

Từ những định nghĩa trên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể rút ra 1 số ít yếu tố về nguyên tắc hoạt động giải trí và đặc thù của quĩ góp vốn đầu tư như sau :hình 6Sơ đồ diễn đạt nguyên tắc hoạt động giải trí và đặc thù của quĩ góp vốn đầu tư- Các nhà đầu tư tổ chức triển khai hay cá thể đều có tiềm năng kinh tế tài chính khác nhau khi thực thi hoạt động giải trí góp vốn đầu tư. Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể trực tiếp mua và nắm giữ những loại sàn chứng khoán, những gia tài góp vốn đầu tư hoặc hoàn toàn có thể mua chứng từ quĩ góp vốn đầu tư hay góp vốn vào quĩ góp vốn đầu tư .Như vậy, quĩ góp vốn đầu tư là tập hợp tiền do những nhà đầu tư góp phần lại để góp vốn đầu tư chung. Công đoạn tiên phong của quy trình quản lí quĩ chính là kêu gọi và xây dựng quĩ .- Quĩ góp vốn đầu tư dùng số tiền kêu gọi được từ nhà đầu tư triển khai góp vốn đầu tư để mang lại doanh thu cho quĩ. Không giống như những doanh nghiệp thường thì khác, quĩ góp vốn đầu tư không góp vốn đầu tư trực tiếp trải qua việc shopping máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, thuê nhân công cũng như xây dựng doanh nghiệp mới, mua lại hay sáp nhập những công ty .Quĩ góp vốn đầu tư hầu hết góp vốn đầu tư gián tiếp trải qua việc mua và nắm giữ những loại gia tài kinh tế tài chính như : CP, trái phiếu, những công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi, những công cụ phái sinh, góp vốn mua CP … trong 1 số ít trường hợp quĩ góp vốn đầu tư còn hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào bất động sản, vàng và hàng hoá .

Trong hoạt động đầu tư của mình quĩ đầu tư nắm giữ danh mục đầu tư bao gồm các tài sản tài chính và tài sản đầu tư khác.

– Mỗi quĩ góp vốn đầu tư có tiềm năng góp vốn đầu tư và kế hoạch góp vốn đầu tư khác nhau. Việc phân chia gia tài, lựa chọn những công cụ góp vốn đầu tư, thiết kế xây dựng hạng mục góp vốn đầu tư phụ thuộc vào vào tiềm năng góp vốn đầu tư của quĩ. Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn góp vốn đầu tư vào những quĩ góp vốn đầu tư có tiềm năng góp vốn đầu tư tương thích với tiềm năng góp vốn đầu tư đơn cử của mình .- Các nhà đầu tư là đồng sở hữu danh mục góp vốn đầu tư của quĩ .Các nhà đầu tư cùng san sẻ rủi ro đáng tiếc và được hưởng quyền lợi từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư của quĩ tương ứng với tỉ lệ góp vốn vào quĩ. Tuỳ thuộc vào đặc thù và điều lệ của quĩ, nhà đầu tư hoàn toàn có thể có những quyền nhất định trong việc quản lý và điều hành và giám sát hoạt động giải trí của quĩ .- Quĩ góp vốn đầu tư được quản lí một cách chuyên nghiệp bởi ban quản lí của mình hoặc trải qua công ty quản lí quĩ. Quyền lợi và nghĩa vụ và trách nhiệm của quĩ góp vốn đầu tư và công ty quản lí quĩ được ràng buộc bởi hợp đồng quản lí góp vốn đầu tư hay hợp đồng ủy thác góp vốn đầu tư giữa hai bên. Công ty quản lí quĩ thực thi việc quản lí góp vốn đầu tư theo hợp đồng và được hưởng những khoản phí do quĩ góp vốn đầu tư chi trả .- Cơ cấu và hoạt động giải trí của quĩ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể phát sinh những xung đột quyền lợi khi những nhà đầu tư ủy thác và giao quyền quản lí gia tài cho ban giám đốc hoặc công ty quản lí quĩ. Các quĩ góp vốn đầu tư thường phải đăng kí và chịu sự giám sát hoạt động giải trí của ban quản lí nhà nước về sàn chứng khoán ( Uỷ ban chứng khoán vương quốc ) .Ngoài ra còn có những tổ chức triển khai khác tham gia vào quy trình quản lí và giám sát hoạt động giải trí của quĩ nhằm mục đích bảo vệ quyền hạn của những nhà đầu tư như : ngân hàng nhà nước lưu kí, ngân hàng nhà nước giám sát, cơ quan truy thuế kiểm toán độc lập .

Vai trò của quĩ đầu tư

+ Quĩ góp vốn đầu tư giúp những nhà đầu tư hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro đáng tiếc nhờ đa dạng hoá những hạng mục góp vốn đầu tư+ Quĩ góp vốn đầu tư được quản lí bởi đội ngũ quản lí quĩ chuyên nghiệp, gồm có những chuyên viên được huấn luyện và đào tạo cơ bản, có nhiều kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề và kĩ năng về thị trường kinh tế tài chính và hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh tế tài chính

+ Đầu tư vào quĩ đầu tư giúp giảm thiểu đáng kể các chi phí hoạt động như chi phí nghiên cứu, chi phí thông tin, chi phí giao dịch, chi phí môi giới… so với cùng một số tiền vào đầu tư thường

+ Quĩ góp vốn đầu tư giúp tăng năng lực tiếp cận thời cơ góp vốn đầu tư trải qua vai trò trung gian về mệnh giá+ Quĩ góp vốn đầu tư làm tăng tính thanh toán trải qua vai trò trung gian về thanh khoản .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255