Top 19 formulation là gì hay nhất 2022

Duới đây là những thông tin và kỹ năng và kiến thức về chủ đề formulation là gì hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp : FORMULATION | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 3/8/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 75317 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: 1. the action of developing all the details of a plan for doing something, or…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

 • Xem Ngay

Formulation là gì, Nghĩa của từ Formulation | Từ điển Anh ...

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 8/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 99380 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Formulation là gì: / ¸fɔ:mju´leiʃən /, Danh từ: sự làm thành công thức; sự đưa vào một công thức, sự trình bày rõ ràng chính xác, phát biểu có hệ thống (ý kiến…), Xây…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Formulation Nghe phát âm Mục lục 1 /¸fɔ:mju´leiʃən/ 2 Thông dụng 2.1 Danh từ 2.1.1 Sự làm thành công thức; sự đưa vào một công thức 2.1.2 Sự trình bày rõ ràng chính xác, phát biểu có hệ thống (ý kiến…) 3 Chuyên ngành 3.1 Xây dựng 3.1.1 sự lập công thức, sự tính toán theo công thức 3.2 Cơ – ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: tratu.soha.vn

 • Ngày đăng: 12/2/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 96771 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Formulation – Từ điển Anh – Việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ Formulation – Từ điển Anh – Việt Formulation / ¸fɔ:mju´leiʃən / Thông dụng Danh từ Sự làm thành công thức; sự đưa vào một công thức Sự trình bày rõ ràng chính xác, phát biểu có hệ thống (ý kiến…) Chuyên ngành Xây dựng sự lập công thức, sự tính toán theo công thức Cơ – Điện tử Sự lập công thức, sự tính toán theo công thức Điện lạnh…

 • Xem Ngay

formulation là gì - Gấu Đây

 • Tác giả: gauday.com

 • Ngày đăng: 23/7/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 18011 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: The travelling salesman problem was mathematically formulated in the 1800 s by the Irish mathematician W.R. Hamilton and by the British mathematician Thomas Kirkman. Đang xem : Formulation là gì SECNAV is responsible for the formulation and implementation of policies and programs that are consistent with the national security policies and objectives established by […]

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: formulation là gì. Gấu Đây 24/11/2021. 1 View 0. Save Saved Removed 0. The travelling salesman problem was mathematically formulated in the 1800 s by the Irish mathematician W.R. Hamilton and by the British mathematician Thomas Kirkman. Đang xem : Formulation là gì. SECNAV is responsible for the formulation and implementation of policies and programs that are consistent ……

 • Xem Ngay

"formulation" là gì? Nghĩa của từ formulation trong tiếng ...

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 17/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 1076 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về “formulation” là gì? Nghĩa của từ formulation trong tiếng …. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: formulation. formulation /,fɔ:mju’leiʃn/. danh từ. sự làm thành công thức; sự đưa vào một công thức. sự trình bày rõ ràng chính xác, phát biểu có hệ thống (ý kiến…) cách phát biểu. Einstein’s formulation: cách phát biểu của Einstein. Minkowski’s formulation: cách ……

 • Xem Ngay

formulation tiếng Anh là gì? - Từ điển Anh-Việt

 • Tác giả: tudienso.com

 • Ngày đăng: 27/1/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 39363 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: formulation trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng formulation (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ngành.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: formulation tiếng Anh là gì? Thông tin thuật ngữ formulation tiếng Anh. Định nghĩa – Khái niệm. Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ formulation trong tiếng Anh. Thuật ngữ liên quan tới formulation. Tóm lại nội dung ý nghĩa của ……

 • Xem Ngay

formulation là gì? Ý nghĩa của từ formulation

 • Tác giả: toanhoc.edu.vn

 • Ngày đăng: 13/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 29100 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: formulation là gì? ✅ Ý nghĩa của từ formulation ✅ Từ điển toán học Anh Việt – Vietnamese English Dictionary ✅ Dữ liệu > 38.000 thuật ngữ toán học

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: formulation. lập phương trình. formulation là gì ? Ý nghĩa của từ formulation là gì ? formulation là gì trong toán học ? formulation dịch; formulation dictionary; formulation là danh từ, động từ hay tính từ ? Thuật ngữ formulation trong toán học; Cách dịch thuật ngữ formulation trong toán học…

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 20/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 59971 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về “formulations” là gì? Nghĩa của từ formulations trong …. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: formulation /,fɔ:mju’leiʃn/. danh từ. sự làm thành công thức; sự đưa vào một công thức. sự trình bày rõ ràng chính xác, phát biểu có hệ thống (ý kiến…) Xem thêm: preparation, conceptualization, conceptualisation, expression. Tra câu | Đọc báo tiếng Anh….

 • Xem Ngay

formulation là gì - mister-map.com

 • Tác giả: mister-map.com

 • Ngày đăng: 22/7/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 32436 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: The travelling salesman problem was mathematically formulated in the 1800s by the Irish mathematician W.R. Hamilton and by the British mathematician

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 02.03.2021 · Đang xem: Formulation là gì. SECNAV is responsible for the formulation and implementation of policies and programs that are consistent with the national security policies and objectives established by the President or the Secretary of Defense. The most popular formulation is Maimonides” thirteen principles of faith, developed in the 12th century. Tốt lắm.Vì là một tướng ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: chickgolden.com

 • Ngày đăng: 10/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 5443 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về formulation là gì – Chick Golden. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 24.11.2021 · Đang xem : Formulation là gì. SECNAV is responsible for the formulation and implementation of policies and programs that are consistent with the national security policies and objectives established by the President or the Secretary of Defense. The most popular formulation is Maimonides” thirteen principles of faith, developed in the 12th century. Tốt lắm.Vì là một tướng ……

 • Xem Ngay

Formulator là gì - ihoctot.com

 • Tác giả: ihoctot.com

 • Ngày đăng: 23/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 37634 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Nghĩa của từ formulation – formulation là gìDịch Sang Tiếng Việt:               Danh từ 1. sự làm thành công thức; …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ formulation – formulation là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Danh từ 1. sự làm thành công thức; sự đưa vào một công thức; sự đề ra. 2. sự trình bày ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: dict.wiki

 • Ngày đăng: 18/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 98041 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về formulation là gì ️️️️・formulation định nghĩa・Nghĩa của từ …. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 【Dict.Wiki ⓿ 】Bản dịch tiếng việt: formulation định nghĩa | dịch. formulation là gì. ️️️️formulation có nghĩa là gì? formulation Định nghĩa. ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 19/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 81792 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Formulation là gì: to express in precise form; state definitely or systematically, to devise or develop, as a method, system, etc., to reduce to or express in a formula., he finds it extremely difficult to formulate his new theory.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Formulation là gì: to express in precise form; state definitely or systematically, to devise or develop, as a method, system, etc., to reduce to or express in a formula., he finds it extremely difficult to formulate his new theory ….

 • Xem Ngay

Formulation là gì | Từ Điển Anh Việt EzyDict

 • Tác giả: ezydict.com

 • Ngày đăng: 30/3/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 58380 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Formulation là gì | Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp với từ vựng formulation. Từ điển Ezydict có hơn 200,000 từ vựng tiếng anh cho bạn

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Formulation là gì | Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp với từ vựng formulation. Từ điển Ezydict có hơn 200,000 từ vựng tiếng anh cho bạn…

 • Xem Ngay

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 13/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 68611 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 1. the action of developing all the details of a plan for doing something, or…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ý nghĩa của formulation trong tiếng Anh formulation noun [ C or U ] uk / ˌfɔː.mjəˈleɪ.ʃ ə n / us / ˌfɔːr.mjəˈleɪ.ʃ ə n / the action of developing all the details of a plan for doing something, or something that is developed in this way: Both groups are involved in policy formulation. Einstein’s formulations about gravity and light Xem formulate…

 • Xem Ngay

 • Tác giả: dict.wiki

 • Ngày đăng: 9/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 1795 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về formulations là gì️️️️・formulations định nghĩa – Dict.Wiki. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: formulations là gì. ️️︎️️︎️️formulations có nghĩa là gì? formulations Định nghĩa. Ý nghĩa của formulations. Nghĩa của từ ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 20/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 41076 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 1. to develop all the details of a plan for doing something: 2. to develop all…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Your browser doesn’t support HTML5 audio. / ˈfɔːr.mjə.leɪt /. C2. to develop all the details of a plan for doing something: to formulate a new plan. to formulate legislation. SMART Vocabulary: các từ liên quan và các cụm từ….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: ezydict.com

 • Ngày đăng: 27/2/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 64480 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Formulations nghĩa là gì ? formulation /,fɔ:mju’leiʃn/
  * danh từ
  – sự làm thành công thức; sự đưa vào một công thức
  – sự trình bày rõ ràng chính xác,…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Formulations nghĩa là gì ? formulation /,fɔ:mju’leiʃn/ * danh từ – sự làm thành công thức; sự đưa vào một công thức – sự trình bày rõ ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: tudientoanhoc.com

 • Ngày đăng: 30/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 76725 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về formulation – tudientoanhoc.com. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: formulation tiếng việt là gì ? What is formulation in english ? Các thuật ngữ toán học liên quan formulation determining factor determining function depolarizing factor aomposition factor in fact facility facilitate facile facient old face face face of simplex face operator face value facet fabric funicular motion funicular polygon furcate. Thuật ngữ tìm nhiều. rational ……

 • Xem Ngay

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255