foreboding tiếng Anh là gì?

foreboding tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng foreboding trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ foreboding tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm foreboding tiếng Anh
foreboding
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ foreboding

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: foreboding tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

foreboding tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ foreboding trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ foreboding tiếng Anh nghĩa là gì.

foreboding /fɔ:’boudiɳ/

* danh từ
– sự báo trước, điềm
– sự có linh tính (về một điềm gở)
– (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự đoán trước, lời tiên đoán

* tính từ
– báo trước, điềm (gở…)
– (từ hiếm,nghĩa hiếm) tiên đoán, tiên triforebode /fɔ:’boud/

* ngoại động từ
– báo trước, báo điềm
– có linh tính (về một điềm gở)
– (từ hiếm,nghĩa hiếm) đoán trước, tiên đoán

Thuật ngữ liên quan tới foreboding

Tóm lại nội dung ý nghĩa của foreboding trong tiếng Anh

foreboding có nghĩa là: foreboding /fɔ:’boudiɳ/* danh từ- sự báo trước, điềm- sự có linh tính (về một điềm gở)- (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự đoán trước, lời tiên đoán* tính từ- báo trước, điềm (gở…)- (từ hiếm,nghĩa hiếm) tiên đoán, tiên triforebode /fɔ:’boud/* ngoại động từ- báo trước, báo điềm- có linh tính (về một điềm gở)- (từ hiếm,nghĩa hiếm) đoán trước, tiên đoán

Đây là cách dùng foreboding tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ foreboding tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

foreboding /fɔ:’boudiɳ/* danh từ- sự báo trước tiếng Anh là gì?
điềm- sự có linh tính (về một điềm gở)- (từ hiếm tiếng Anh là gì?
nghĩa hiếm) sự đoán trước tiếng Anh là gì?
lời tiên đoán* tính từ- báo trước tiếng Anh là gì?
điềm (gở…)- (từ hiếm tiếng Anh là gì?
nghĩa hiếm) tiên đoán tiếng Anh là gì?
tiên triforebode /fɔ:’boud/* ngoại động từ- báo trước tiếng Anh là gì?
báo điềm- có linh tính (về một điềm gở)- (từ hiếm tiếng Anh là gì?
nghĩa hiếm) đoán trước tiếng Anh là gì?
tiên đoán

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255