flatbed là gì – Nghĩa của từ flatbed

flatbed có nghĩa là

ai đó lái một chiếc xe tải căn hộ. Về cơ bản, Đạns Country cho một căn hộ tài xế xe tải. Đó là một thuật ngữ trìu mến.

Ví dụ

“Giống như Cowboy Flatbed đó xếp chồng Thép Mỹ trong 3 ngày Haul” ~ ‘bay qua các tiểu bang’, Jason Aldean

flatbed có nghĩa là

Thay vì đặt một phòng khách sạn, chỉ cần đến và để lại túi của bạn một nơi an toàn như một chiếc xe hơi hoặc phòng bạn bè nếu có thể áp dụng. Tiến tới tiệc tùng trong khách sạn và gặp một con gà nóng đã có một căn phòng. Khi bạn nhận được Phòng miễn phí với dịch vụ miễn phí của cô ấy và miễn phí từ cô ấy, bạn đã ghi được một căn hộ San Diego.

Ví dụ

“Giống như Cowboy Flatbed đó xếp chồng Thép Mỹ trong 3 ngày Haul” ~ ‘bay qua các tiểu bang’, Jason Aldean

flatbed có nghĩa là

Thay vì đặt một phòng khách sạn, chỉ cần đến và để lại túi của bạn một nơi an toàn như một chiếc xe hơi hoặc phòng bạn bè nếu có thể áp dụng. Tiến tới tiệc tùng trong khách sạn và gặp một con gà nóng đã có một căn phòng. Khi bạn nhận được Phòng miễn phí với dịch vụ miễn phí của cô ấy và miễn phí từ cô ấy, bạn đã ghi được một căn hộ San Diego.

Ví dụ

“Giống như Cowboy Flatbed đó xếp chồng Thép Mỹ trong 3 ngày Haul” ~ ‘bay qua các tiểu bang’, Jason Aldean

flatbed có nghĩa là

Thay vì đặt một phòng khách sạn, chỉ cần đến và để lại túi của bạn một nơi an toàn như một chiếc xe hơi hoặc phòng bạn bè nếu có thể áp dụng. Tiến tới tiệc tùng trong khách sạn và gặp một con gà nóng đã có một căn phòng. Khi bạn nhận được Phòng miễn phí với dịch vụ miễn phí của cô ấy và miễn phí từ cô ấy, bạn đã ghi được một căn hộ San Diego.

Ví dụ

“Giống như Cowboy Flatbed đó xếp chồng Thép Mỹ trong 3 ngày Haul” ~ ‘bay qua các tiểu bang’, Jason Aldean

flatbed có nghĩa là

Thay vì đặt một phòng khách sạn, chỉ cần đến và để lại túi của bạn một nơi an toàn như một chiếc xe hơi hoặc phòng bạn bè nếu có thể áp dụng. Tiến tới tiệc tùng trong khách sạn và gặp một con gà nóng đã có một căn phòng. Khi bạn nhận được Phòng miễn phí với dịch vụ miễn phí của cô ấy và miễn phí từ cô ấy, bạn đã ghi được một căn hộ San Diego.

Ví dụ

Tôi không bao giờ trả tiền cho một phòng khách sạn bởi vì tôi đã kéo một căn hộ San Diego.

flatbed có nghĩa là

Một bán tình dục đang diễn ra trong đó người nhận nằm trên bụng trong khi người tặng đổ Syrup Maple nhỏ của lưng của người giám sát và sau đó lây lan xi-rô xung quanh với bộ ngực của chúng.

Ví dụ

Tôi muốn một cái gì đó một chút dính và ngọt ngào, vì vậy cô ấy đề nghị một người Canada căn hộ.
Một mức độ lạnh chỉ có thể được so sánh để trần truồng ở phía sau của một chiếc xe tải phẳng
Đó là phẳng lạnh bên ngoài

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255