fittings tiếng Anh là gì?

fittings tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng fittings trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ fittings tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm fittings tiếng Anh
fittings
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ fittings

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: fittings tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

fittings tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ fittings trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ fittings tiếng Anh nghĩa là gì.

fitting /’fitiɳ/

* danh từ
– sự làm cho khớp, sự điều chỉnh; sự thử (quần áo)
– sự lắp ráp
– (số nhiều) đồ đạc, đồ đạc cố định (trong nhà); đồ trang trí (trong nhà, ô tô…)
– (số nhiều) máy móc

* tính từ
– thích hợp, phù hợp
– phải, đúng

fitting
– sự thích hợp, sự vẽ theo các điểm
– curve f. vẽ đường cong thực nghiệm; vẽ đường cong theo các điểm
– leasr square f. san bằng bằng phương pháp bình phương bé nhất

Thuật ngữ liên quan tới fittings

Tóm lại nội dung ý nghĩa của fittings trong tiếng Anh

fittings có nghĩa là: fitting /’fitiɳ/* danh từ- sự làm cho khớp, sự điều chỉnh; sự thử (quần áo)- sự lắp ráp- (số nhiều) đồ đạc, đồ đạc cố định (trong nhà); đồ trang trí (trong nhà, ô tô…)- (số nhiều) máy móc* tính từ- thích hợp, phù hợp- phải, đúngfitting- sự thích hợp, sự vẽ theo các điểm- curve f. vẽ đường cong thực nghiệm; vẽ đường cong theo các điểm – leasr square f. san bằng bằng phương pháp bình phương bé nhất

Đây là cách dùng fittings tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ fittings tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

fitting /’fitiɳ/* danh từ- sự làm cho khớp tiếng Anh là gì?
sự điều chỉnh tiếng Anh là gì?
sự thử (quần áo)- sự lắp ráp- (số nhiều) đồ đạc tiếng Anh là gì?
đồ đạc cố định (trong nhà) tiếng Anh là gì?
đồ trang trí (trong nhà tiếng Anh là gì?
ô tô…)- (số nhiều) máy móc* tính từ- thích hợp tiếng Anh là gì?
phù hợp- phải tiếng Anh là gì?
đúngfitting- sự thích hợp tiếng Anh là gì?
sự vẽ theo các điểm- curve f. vẽ đường cong thực nghiệm tiếng Anh là gì?
vẽ đường cong theo các điểm – leasr square f. san bằng bằng phương pháp bình phương bé nhất

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255