finning tiếng Anh là gì?

finning tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng finning trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ finning tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm finning tiếng Anh
finning
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ finning

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: finning tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

finning tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ finning trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ finning tiếng Anh nghĩa là gì.

fin /fin/

* danh từ
– người Phần lan ((cũng) Finn)
– vây cá
– bộ thăng bằng (của máy bay)
– (kỹ thuật) sườn, cạnh bên, rìa
– (từ lóng) bàn tay
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tờ năm đô la

fin
– (cơ học) bộ ổn định, cái làm ổn định

Thuật ngữ liên quan tới finning

Tóm lại nội dung ý nghĩa của finning trong tiếng Anh

finning có nghĩa là: fin /fin/* danh từ- người Phần lan ((cũng) Finn)- vây cá- bộ thăng bằng (của máy bay)- (kỹ thuật) sườn, cạnh bên, rìa- (từ lóng) bàn tay- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tờ năm đô lafin- (cơ học) bộ ổn định, cái làm ổn định

Đây là cách dùng finning tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ finning tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

fin /fin/* danh từ- người Phần lan ((cũng) Finn)- vây cá- bộ thăng bằng (của máy bay)- (kỹ thuật) sườn tiếng Anh là gì?
cạnh bên tiếng Anh là gì?
rìa- (từ lóng) bàn tay- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) tờ năm đô lafin- (cơ học) bộ ổn định tiếng Anh là gì?
cái làm ổn định

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255