fifteenth tiếng Anh là gì?

fifteenth tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng fifteenth trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ fifteenth tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm fifteenth tiếng Anh
fifteenth
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ fifteenth

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: fifteenth tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

fifteenth tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ fifteenth trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ fifteenth tiếng Anh nghĩa là gì.

fifteenth /’fif’ti:nθ/

* danh từ
– số mười lăm
– nhóm mười lăm người
– (thể dục,thể thao) một bên đội bóng bầu dục (gồm 15 cầu thủ)
– (the Fifteen) cuộc khởi nghĩa Gia-cô-banh (năm 1715)

* tính từ
– thứ mười lăm

* danh từ
– một phần mười lăm
– người thứ mười lăm; vật thứ mười lăm; ngày thứ mười lăm

Thuật ngữ liên quan tới fifteenth

Tóm lại nội dung ý nghĩa của fifteenth trong tiếng Anh

fifteenth có nghĩa là: fifteenth /’fif’ti:nθ/* danh từ- số mười lăm- nhóm mười lăm người- (thể dục,thể thao) một bên đội bóng bầu dục (gồm 15 cầu thủ)- (the Fifteen) cuộc khởi nghĩa Gia-cô-banh (năm 1715)* tính từ- thứ mười lăm* danh từ- một phần mười lăm- người thứ mười lăm; vật thứ mười lăm; ngày thứ mười lăm

Đây là cách dùng fifteenth tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ fifteenth tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

fifteenth /’fif’ti:nθ/* danh từ- số mười lăm- nhóm mười lăm người- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) một bên đội bóng bầu dục (gồm 15 cầu thủ)- (the Fifteen) cuộc khởi nghĩa Gia-cô-banh (năm 1715)* tính từ- thứ mười lăm* danh từ- một phần mười lăm- người thứ mười lăm tiếng Anh là gì?
vật thứ mười lăm tiếng Anh là gì?
ngày thứ mười lăm

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255