Dòng tiền tự do (FCF) là gì? Công thức tính và ví dụ

Dòng tiền tự do là gì? Việc tính toán dòng tiền tự do đóng vai trò như thế nào trong hoạt động tài chính, kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp? Trong bài viết hôm nay Isinhvien sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ những nội dung này nhé!

dòng tiền tự doDòng tiền tự do

Dòng tiền tự do là gì?

Dòng tiền tự do (Free Cash Flow) là số tiền mà một doanh nghiệp còn lại sau khi đã chi trả cho mọi chi phí cần thiết để tiếp tục hoạt động bao gồm thuê mặt bằng, nhà máy, thiết bị, lương chi trả cho lao động, thuế và hàng tồn kho còn lại. 

Các doanh nghiệp giám sát dòng tiền tự do để có kế hoạch kinh doanh thương mại quan trọng, ví dụ điển hình như có nên lan rộng ra hoặc góp vốn đầu tư theo cách để giảm ngân sách hoạt động giải trí hay không. Các nhà đầu tư sử dụng giám sát dòng tiền tự do để kiểm tra gian lận kế toán. Dòng tiền tự do cũng đặt ra yếu tố về việc nên phân phối dưới hình thức mua lại CP hay trả cổ tức cho những nhà đầu tư .

Công thức tính dòng tiền tự do

Dòng tiền tự do được tính theo công thức sau:

Dòng tiền tự do = Dòng tiền hoạt động - Chi tiêu vốn - Vốn lưu động ròng

Trong đó :

Dòng tiền hoạt động: Có thể được xác định theo hai cách:

Dòng tiền hoạt động = EBIT (1-t) + Khấu hao và chi phí không bằng tiền mặt

Hoặc

Dòng tiền hoạt động = Thu nhập ròng + Lãi vay (1-t) + Khấu hao và chi phí không bằng tiền mặt

Trong đó EBIT là thu nhập trước lãi suất vay và thuế .

Vốn lưu động ròng

Vốn lưu động ròng = Vốn lưu động Năm nay - Vốn lưu động năm trước

Vốn lưu động bất kể năm nào = Tài khoản Phải thu + Hàng tồn dư – Tài khoản Phải trả

Chi tiêu vốn

Chi tiêu vốn được tổng hợp trong Bảng cân đối kế toán hoặc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hoặc cả hai .

Capex cho một năm = PPE năm hiện tại – PPE năm trước + Khấu hao và khấu hao
Trong đó PPE là viết tắt của Thuộc tính, Nhà máy và Thiết bị

Ví dụ về dòng tiền tự do

Công ty A có dòng tiền hoạt động giải trí là 50.000 đô la, và ngân sách vốn trong năm là 30.000 đô la. Vốn mạng trong năm là 5.000 đô la .
Áp dụng công thức ta có :

Dòng tiền tự do = $ 50.000 - $ 30.000 - $ 5.000 =  $ 15.000

Ý nghĩa của dòng tiền tự do

Dòng tiền tự do được sử dụng để ước tính tình hình hoạt động giải trí của bất kỳ công ty nào. Nó cho biết hoạt động giải trí kinh tế tài chính của công ty và liệu dòng tiền hiện tại có đủ để tương hỗ cho việc lan rộng ra trong tương lai hay không. Dòng tiền tự do cũng cho những nhà đầu tư biết rằng công ty có sẵn dòng tiền dồi dào để giảm nợ hoặc hỗ trợ vốn cho việc lan rộng ra trong tương lai hoặc chia cổ tức cho những nhà đầu tư hoặc mua lại CP, v.v.

Nếu dòng tiền tự do âm trong nhiều năm, cho thấy công ty không có khả năng sử dụng chi tiêu vốn của mình một cách hợp lý. Đồng thời cũng cho biết vốn lưu động không được quản lý đúng cách, điều này đang ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và ảnh hưởng đến lợi nhuận. Nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng như liệu các khoản phải thu và khoản phải trả có đang được quản lý hiệu quả hay không.

Dòng tiền tự do cũng là một tiêu chuẩn quan trọng được sử dụng để định giá hàng loạt công ty .
Dòng tiền tự do cũng được những nhà đầu tư sử dụng như một đại diện thay mặt cho giá CP. Nguyên tắc cơ bản cơ bản là liệu công ty hoàn toàn có thể tạo ra đủ tiền mặt cho hoạt động giải trí của mình hay không. Do đó, nếu bất kỳ công ty đơn cử nào có dòng tiền cao hoặc cải tổ trong những năm qua, nhưng CP của công ty đó được định giá thấp hơn đủ hoặc nếu có sự chênh lệch, thì công ty đó đáng để góp vốn đầu tư vì thị trường chưa tính đến hoạt động giải trí hiệu suất cao của công ty .

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan tới chủ đề dòng tiền tự do. Hi vọng bài viết sẽ trở thành nguồn tài liệu hữu ích cho độc giả. Cùng truy cập chuyên mục Kế toán tài chính để cập nhật các bài viết mới của Isinhvien nhé.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255