fare tiếng Anh là gì?

fare tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng fare trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ fare tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm fare tiếng Anh
fare
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ fare

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: fare tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

fare tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ fare trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ fare tiếng Anh nghĩa là gì.

fare /feə/

* danh từ
– tiền xe, tiền đò, tiền phà; tiền vé (tàu, máy bay…)
– khách đi xe thuê
– thức ăn, đồ ăn, chế độ ăn
=plentiful fare+ thức ăn thừa thãi
=to be fond of good fare+ thích ăn ngon

* nội động từ
– đi đường, đi du lịch
– xảy ra, ở vào tình trạng (nào đó); làm ăn
=how fares it?+ tình hình thế nào?
=he fared well in his business+ nó làm ăn tốt trong việc kinh doanh
– được khao, được thết
– ăn uống, bồi dưỡng
=to fare badly+ ăn tồi
!to fare well
– có sức khoẻ tốt
– công việc làm ăn ổn thoả
– ăn ngon
!to fare well with somebody
– tâm đầu hợp ý với ai
!to fare ill
– có sức khoẻ kém
– công việc làm ăn gặp khó khăn
!to fare ill with something
– gặp khó khăn về vấn đề gì; không may về vấn đề gì

Thuật ngữ liên quan tới fare

Tóm lại nội dung ý nghĩa của fare trong tiếng Anh

fare có nghĩa là: fare /feə/* danh từ- tiền xe, tiền đò, tiền phà; tiền vé (tàu, máy bay…)- khách đi xe thuê- thức ăn, đồ ăn, chế độ ăn=plentiful fare+ thức ăn thừa thãi=to be fond of good fare+ thích ăn ngon* nội động từ- đi đường, đi du lịch- xảy ra, ở vào tình trạng (nào đó); làm ăn=how fares it?+ tình hình thế nào?=he fared well in his business+ nó làm ăn tốt trong việc kinh doanh- được khao, được thết- ăn uống, bồi dưỡng=to fare badly+ ăn tồi!to fare well- có sức khoẻ tốt- công việc làm ăn ổn thoả- ăn ngon!to fare well with somebody- tâm đầu hợp ý với ai!to fare ill- có sức khoẻ kém- công việc làm ăn gặp khó khăn!to fare ill with something- gặp khó khăn về vấn đề gì; không may về vấn đề gì

Đây là cách dùng fare tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ fare tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

fare /feə/* danh từ- tiền xe tiếng Anh là gì?
tiền đò tiếng Anh là gì?
tiền phà tiếng Anh là gì?
tiền vé (tàu tiếng Anh là gì?
máy bay…)- khách đi xe thuê- thức ăn tiếng Anh là gì?
đồ ăn tiếng Anh là gì?
chế độ ăn=plentiful fare+ thức ăn thừa thãi=to be fond of good fare+ thích ăn ngon* nội động từ- đi đường tiếng Anh là gì?
đi du lịch- xảy ra tiếng Anh là gì?
ở vào tình trạng (nào đó) tiếng Anh là gì?
làm ăn=how fares it?+ tình hình thế nào?=he fared well in his business+ nó làm ăn tốt trong việc kinh doanh- được khao tiếng Anh là gì?
được thết- ăn uống tiếng Anh là gì?
bồi dưỡng=to fare badly+ ăn tồi!to fare well- có sức khoẻ tốt- công việc làm ăn ổn thoả- ăn ngon!to fare well with somebody- tâm đầu hợp ý với ai!to fare ill- có sức khoẻ kém- công việc làm ăn gặp khó khăn!to fare ill with something- gặp khó khăn về vấn đề gì tiếng Anh là gì?
không may về vấn đề gì

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255