familiarize tiếng Anh là gì?

familiarize tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng familiarize trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ familiarize tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm familiarize tiếng Anh
familiarize
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ familiarize

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: familiarize tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

familiarize tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ familiarize trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ familiarize tiếng Anh nghĩa là gì.

familiarize /fə’miljəraiz/ (familiarise) /fə’miljəraiz/

* ngoại động từ
– phổ biến (một vấn đề)
– làm cho quen (với vấn đề gì, công việc gì…)
=to familiarize students with scientific research+ làm cho học sinh quen với nghiên cứu khoa học
=to familiarize oneself with the job+ làm quen với công việc

Thuật ngữ liên quan tới familiarize

Tóm lại nội dung ý nghĩa của familiarize trong tiếng Anh

familiarize có nghĩa là: familiarize /fə’miljəraiz/ (familiarise) /fə’miljəraiz/* ngoại động từ- phổ biến (một vấn đề)- làm cho quen (với vấn đề gì, công việc gì…)=to familiarize students with scientific research+ làm cho học sinh quen với nghiên cứu khoa học=to familiarize oneself with the job+ làm quen với công việc

Đây là cách dùng familiarize tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ familiarize tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

familiarize /fə’miljəraiz/ (familiarise) /fə’miljəraiz/* ngoại động từ- phổ biến (một vấn đề)- làm cho quen (với vấn đề gì tiếng Anh là gì?
công việc gì…)=to familiarize students with scientific research+ làm cho học sinh quen với nghiên cứu khoa học=to familiarize oneself with the job+ làm quen với công việc

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255