exquisite tiếng Anh là gì?

exquisite tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng exquisite trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ exquisite tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm exquisite tiếng Anh
exquisite
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ exquisite

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: exquisite tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

exquisite tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ exquisite trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ exquisite tiếng Anh nghĩa là gì.

exquisite /’ekskwizit/

* tính từ
– thanh, thanh tú
– thấm thía (sự đua); tuyệt (sự thích thú, món ăn…)
– sắc, tế nhị, nhạy, tinh, thính

* danh từ
– công tử bột
– người quá cảnh vẻ, người khảnh ăn, khảnh mặc

Thuật ngữ liên quan tới exquisite

Tóm lại nội dung ý nghĩa của exquisite trong tiếng Anh

exquisite có nghĩa là: exquisite /’ekskwizit/* tính từ- thanh, thanh tú- thấm thía (sự đua); tuyệt (sự thích thú, món ăn…)- sắc, tế nhị, nhạy, tinh, thính* danh từ- công tử bột- người quá cảnh vẻ, người khảnh ăn, khảnh mặc

Đây là cách dùng exquisite tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ exquisite tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

exquisite /’ekskwizit/* tính từ- thanh tiếng Anh là gì?
thanh tú- thấm thía (sự đua) tiếng Anh là gì?
tuyệt (sự thích thú tiếng Anh là gì?
món ăn…)- sắc tiếng Anh là gì?
tế nhị tiếng Anh là gì?
nhạy tiếng Anh là gì?
tinh tiếng Anh là gì?
thính* danh từ- công tử bột- người quá cảnh vẻ tiếng Anh là gì?
người khảnh ăn tiếng Anh là gì?
khảnh mặc

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255