experienced tiếng Anh là gì?

experienced tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng experienced trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ experienced tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm experienced tiếng Anh
experienced
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ experienced

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: experienced tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

experienced tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ experienced trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ experienced tiếng Anh nghĩa là gì.

experienced /iks’piəriənst/

* tính từ
– có kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm, từng trải, lão luyện

experienced
– có kinh nghiệm, hiểu biếtexperience /iks’piəriəns/

* danh từ
– kinh nghiệm
=to look experience+ thiếu kinh nghiệm
=to learn by experience+ rút kinh nghiệm
– điều đã kinh qua

* ngoại động từ
– trải qua, kinh qua, nếm mùi, chịu đựng
=to experience harsh trials+ trải qua những thử thách gay go
– (+ that, how) học được, tìm ra được (qua kinh nghiệm)

experience
– kinh nghiệm

Thuật ngữ liên quan tới experienced

Tóm lại nội dung ý nghĩa của experienced trong tiếng Anh

experienced có nghĩa là: experienced /iks’piəriənst/* tính từ- có kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm, từng trải, lão luyệnexperienced- có kinh nghiệm, hiểu biếtexperience /iks’piəriəns/* danh từ- kinh nghiệm=to look experience+ thiếu kinh nghiệm=to learn by experience+ rút kinh nghiệm- điều đã kinh qua* ngoại động từ- trải qua, kinh qua, nếm mùi, chịu đựng=to experience harsh trials+ trải qua những thử thách gay go- (+ that, how) học được, tìm ra được (qua kinh nghiệm)experience- kinh nghiệm

Đây là cách dùng experienced tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ experienced tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

experienced /iks’piəriənst/* tính từ- có kinh nghiệm tiếng Anh là gì?
giàu kinh nghiệm tiếng Anh là gì?
từng trải tiếng Anh là gì?
lão luyệnexperienced- có kinh nghiệm tiếng Anh là gì?
hiểu biếtexperience /iks’piəriəns/* danh từ- kinh nghiệm=to look experience+ thiếu kinh nghiệm=to learn by experience+ rút kinh nghiệm- điều đã kinh qua* ngoại động từ- trải qua tiếng Anh là gì?
kinh qua tiếng Anh là gì?
nếm mùi tiếng Anh là gì?
chịu đựng=to experience harsh trials+ trải qua những thử thách gay go- (+ that tiếng Anh là gì?
how) học được tiếng Anh là gì?
tìm ra được (qua kinh nghiệm)experience- kinh nghiệm

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255