Evaporator là gì, Nghĩa của từ Evaporator | Từ điển Anh – Việt

/i´væpə¸reitə/

Thông dụng

Danh từ

( kỹ thuật ) máy bay hơi, máy cô

Chuyên ngành

Cơ khí và khu công trình

giàn bốc hơi

Hóa học và vật tư

máy bay hơi/máy cô

Giải thích EN: Equipment used to vaporize all or a portion of the solvent from a solution..Giải thích VN: Thiết bị dùng để làm bay hơi tất cả hoặc một phần của dung môi hòa tan từ một dung dich.

Ô tô

bộ bốc hơi

Điện lạnh

giàn bay hơi
ammonia evaporator
giàn bay hơi amoniac
bare-pipe evaporator
giàn bay hơi ống trơn
bare-tube evaporator
giàn bay hơi ống trơn
continuous tube-type evaporator
giàn bay hơi kiểu ống xoắn
cross-flow evaporator
giàn bay hơi dòng ngang
drier coil evaporator
giàn bay hơi bổ sung
dry-coil evaporator
giàn bay hơi khô
dry-expansion evaporator
giàn bay hơi khô
elongated evaporator
giàn bay hơi kéo dài
embossed plate evaporator
giàn bay hơi kiểu tấm dập
evaporator entrance
đường vào giàn bay hơi
evaporator exit
cửa ra giàn bay hơi
evaporator exit
đường ra giàn bay hơi
evaporator fan
quạt giàn bay hơi
evaporator inlet
nối vào giàn bay hơi
evaporator intake
nối vào giàn bay hơi
evaporator load
tải giàn bay hơi
evaporator outlet
cửa ra giàn bay hơi
evaporator outlet
đường ra giàn bay hơi
evaporator panel
tấm giàn bay hơi
evaporator plate
tấm giàn bay hơi
evaporator pressure
áp suất giàn bay hơi
evaporator side
phía giàn bay hơi
evaporator starving
thiếu lỏng giàn bay hơi
evaporator thermostat
tecmostat giàn bay hơi
evaporator vessel
bình chứa giàn bay hơi
falling film evaporator
giàn bay hơi kiểu màng
film evaporator
giàn bay hơi kiểu màng
flat coil evaporator
giàn bay hơi ống xoắn phẳng
flat plate evaporator
giàn bay hơi dạng tấm phẳng
flooded evaporator
giàn bay hơi kiểu ngập
freon evaporator
giàn bay hơi freon
grid coil evaporator
giàn bay hơi kiểu ống xoắn
multichannel evaporator
giàn bay hơi nhiều kênh
multicircuit evaporator
giàn bay hơi nhiều cụm
multicoil evaporator
giàn bay hơi nhiều cụm
multipass evaporator
giàn bay hơi nhiều lối
multiple evaporator refrigerating machine
máy lạnh có nhiều giàn bay hơi
overfed evaporator
giàn bay hơi kiểu ngập
overhead evaporator
giàn bay hơi treo trần
remote evaporator
giàn bay hơi đặt xa
roll-bond evaporator
giàn bay hơi cán dính
single-evaporator refrigerating machine
máy lạnh một giàn bay hơi
spray-type evaporator
giàn bay hơi kiểu phun
top-feed evaporator
giàn bay hơi cấp (lỏng) phía trên
tray evaporator
giàn bay hơi kiểu khay
tube-in-tube evaporator
giàn bay hơi ống đúp
tube-in-tube evaporator
giàn bay hơi ống lồng
tube-on-sheet evaporator
giàn bay hơi ống tấm

Kỹ thuật chung

dàn bay hơi

giàn lạnh
starved evaporator
giàn lạnh thiếu ga
tube-and-plate evaporator
giàn lạnh ống tấm (dùng để tích lạnh)
máy chưng khô

Kinh tế

thiết bị bay hơi

thiết bị bốc hơi
batch evaporator
thiết bị bốc hơi chu kỳ
bottom-fed evaporator
thiết bị bốc hơi cấp liệu ở dưới
climbing-film evaporator
thiết bị bốc hơi màng treo
coil evaporator
thiết bị bốc hơi ống xoắn
compound evaporator
thiết bị bốc hơi nhiều nồi
continuous evaporator
thiết bị bốc hơi liên tuc
crystallizing evaporator
thiết bị bốc hơi kết tinh
direct feed evaporator
thiết bị bốc hơi tác nhân lạnh trực tiếp
double-effect evaporator
thiết bị bốc hơi hai nồi
down-alow evaporator
thiết bị bốc hơi có màng nghiêng
dry-type evaporator
thiết bị bốc hơi kiểu khô
evaporator body
thân của thiết bị bốc hơi
evaporator pressure
áp suất trong thiết bị bốc hơi
falling evaporator
thiết bị bốc hơi kiểu màng nghiêng
film-type evaporator
thiết bị bốc hơi kiểu màng
fist evaporator
nối đầu của thiết bị bốc hơi (nhiều nồi)
flooded evaporator
thiết bị bốc hơi chìm
forced circulation evaporator
thiết bị bốc hơi tuần hoàn cưỡng bức
four-effect evaporator
thiết bị bốc hơi bốn nồi
horizontal-tube evaporator
thiết bị bốc hơi kiểu nằm
horizontal-tube evaporator
thiết bị bốc hơi ống nằm ngang
ice bank evaporator
thiết bị bốc hơi có băng làm lạnh
ice build-up evaporator
thiết bị bốc hơi có băng làm lạnh
inclined-tube evaporator
thiết bị bốc hơi ống nghiêng
multipass evaporator
thiết bị bốc hơi tuần hoàn kín
multiple-effect evaporator
thiết bị bốc hơi nhiều nồi
plate-type evaporator
thiết bị bốc hơi kiểu tấm ngăn
pre-evaporator
thiết bị bốc hơi sơ bộ
pump feed evaporator
thiết bị bốc hơi tuần hoàn
quadruple-four evaporator
thiết bị bốc hơi bốn nồi
second evaporator
nồi thứ hai của thiết bị bốc hơi
shelf evaporator
thiết bị bốc hơi nhiều ngăn
shell-and-tube evaporator
thiết bị bốc hơi thân hình trụ
single-effect evaporator
thiết bị bốc hơi kiểu một nồi
spray-type evaporator
thiết bị bốc hơi kiểu phun
top-fed evaporator
thiết bị bốc hơi cấp liệu ở trên
triple-effect evaporator
thiết bị bốc hơi ba nồi
tube- in-sheet evaporator
thiết bị bốc hơi ống góp trong
tube-on-sheet evaporator
thiết bị bốc hơi ống góp ngoài
tubular evaporator
thiết bị bốc hơi kiểu ống
v-coil evaporator
thiết bị bốc hơi kiểu zicắc
vacuum evaporator
thiết bị bốc hơi chân không
vertical-tube type evaporator
thiết bị bốc hơi ống đứng
thiết bị chân không

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255