TÀI LIỆU HƯỚNG dẫn sử DỤNG hệ THỐNG QUẢN lý NHÂN sự TRỰC TUYẾN ePMIS – Tài liệu text

TÀI LIỆU HƯỚNG dẫn sử DỤNG hệ THỐNG QUẢN lý NHÂN sự TRỰC TUYẾN ePMIS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.25 MB, 58 trang )

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRỰC TUYẾN ePMIS

Hà Nội, Tháng 07/2015

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

1

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

I. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH
Để có thể sử dụng tốt phần mềm này, yêu cầu máy tính phải đảm bảo tối thiểu cấu hình như
sau:
Cấu hình

Tối thiểu

Khuyến cáo

CPU:

Pentium IV 2 Gh

Pentium 4 2.6Mh

RAM:

512MB

1 GB

HDD còn trống:

500 MB
Windows XP,

1 GB

Hệ điều hành:

Windows 7

Windows 7 trở lên

Ngoài ra, máy tính nhà trường cần được kết nối Internet

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

2

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Các bước cài đặt
Để có thể sử dụng phần mềm này, NSD phải cài đặt chương trình lên máy tính. Thứ tự các
bước cài đặt tiến hành như sau:
Bước 1: Máy tính phải kết nối Internet. Chạy

hoặc

.

Bước 2: Cài đặt các chức năng chính của phần
mềm quản lý trường học bằng cách truy cập
vào địa chỉ do Sở/Phòng cung cấp để tải bộ cài
đặt về máy tính:
Nếu máy tính chưa có Windown Intaller và
Microsoft .NET Framework 4 thì chương trình
sẽ tự động cài thư viện Windows Intaller 3.1
và Microsoft .NET Framework 4. Nếu máy
tính đã từng cài thư viện này rồi.
Bước 3: Chọn “Install” (nếu dùng Firefox thì hệ thống sẽ tải tập tin “setup.exe” về
máy) tiến hành cài đặt
.
Bước 4: Cài đặt chương trình bằng cách
nhấn đúp chuột vào biểu tượng Setup để
hiển thị hình bên. Chọn “Install” để tiến
hành cài đặt.
Với Windows 8 sẽ xuất hiện hình bên
NSD chọn

Lưu ý: Để làm việc với ePMIS chọn vào biểu tượng ở màn hình máy tính

Hệ

thống sẽ kiểm phiên bản trước khi đăng nhập. Nếu có bản nâng cấp hệ thống yêu
4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

3

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

cầu nâng câp xuất hiện giao diện sau:
Người sử dụng phải chọn “OK”để tiến hành
nâng cấp hệ thống. Nếu chọn “Skip” thì hệ
thống sẽ bỏ phần nâng cấp và trong quá
trình sử dụng có thể gặp lỗi.
Trường hợp chọn “SKIP” thì thực hiện các
bước sau:
Bước 1: Gỡ bỏ bản hiện tại.

Start => Control Panel\All Control

Panel Items\
Windows 7: chọn “Programs and Features”
Windows XP: chọn “Add or Remove
programs”

Chọn phải chuột “ePMIS”

và chọn Uninstall/Change

Chọn “Remove the application from

this computer” và chọn OK để tiến hành gỡ
bỏ
Bước 2: Tiến hành cài lại theo các bước “hướng dẫn cài đặt”.
II. ĐĂNG NHẬP CHƯƠNG TRÌNH
Sau khi cài đặt, trên màn hình máy tính có biểu tượng của chương trình

, bấm đúp chuột

vào biểu tượng để khởi động chương trình.
4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

4

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

1. Đăng nhập
Bước 1: Khởi động bằng cách
chọn biểu tượng của chương
trình

để khởi động chương

trình ePMIS.
Bước 2: Trên màn hình xuất hiện
thông báo yêu cầu nhập thông tin

đăng nhập và mật khẩu.
Lưu ý: Tên đăng nhập và mật
khẩu sẽ được cấp quản lý cung
cấp.

: Người sử dụng tích chọn thì mật khẩu được lưu trữ, lần sau

không phải khai báo lại. Ngược lại, mỗi lần đăng nhập phải khai báo tên đăng nhập và
mật khẩu. Trường hợp máy tính nhiều người sử dụng thì không nên chọn tuỳ chọn này
để bảo vệ quyền sử dụng chương trình.
Nhấn nút
Nhấn nút

để hệ thống kiểm tra thông tin.
để kết thúc làm việc với phần mềm

Lưu ý: Trong khi đang mở chương trình ePMIS, NSD có thể thay đổi tài khoản
đăng nhập bằng cách sử dụng mục

của menu Hệ thống. Việc này

hữu ích cho việc đảm bảo an toàn dữ liệu.

Màn hình chính của chương trình:
4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

5

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Giao diện chương trình ePMIS
Giao diện được chia làm 02 phần chính: menu chương trình, thanh công cụ và thanh trạng
thái.
a.
Trên cùng là Menu chính chứa các module chính của chương trình:
+ Chức năng hệ thống : gồm các chức năng đăng nhập và kết thúc làm việc với chương
trình.
+ Chức năng chương trình:

+ Báo cáo:

+ Tiện ích:

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

6

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

b.

Dưới cùng màn hình là thanh trạng thái: cung cấp một số thông tin về trạng thái của

chương trình như tên đăng nhập và đơn vị đang được sử dụng.

2. Đổi mật khẩu
Mỗi người sử dụng đều có thể thay đổi

được mật khẩu của mình để đảm bảo
tính an toàn. Các bước thực hiện:
Chọn Chức năng hệ thống, Chọn
xuất hiện hình bên:
Bước 1: Nhập vào mật khẩu cũ.
Bước 2: Nhập vào mật khẩu mới.
Bước 3: Gõ lại mật khẩu mới vừa nhập.
Bước 4: Nhấn nút

để thực hiện. Nhấn nút

để hủy thao tác đổi

III. HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG TIN HỒ SƠ CÁN BỘ
Chức năng này giúp quản lý tất cả thông tin của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong đơn vị cho
phép NSD:Thêm mới hồ sơ cán bộ, giáo viên.
Xem và cập nhật thông tin hiện tại của cán bộ, giáo viên.
Xóa bỏ hồ sơ của cán bộ, giáo viên đang tồn tại trong hệ thống.
Ngoài ra còn bổ sung thêm chức năng Sắp xếp theo điều kiện, tùy chỉnh vị trí của cán

bộ
4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

7

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Cấu trúc của Chức năng Hồ sơ nhân sự bao gồm 3 phần :
o

Phần 1: Thanh Menu công cụ và bộ lọc tìm kiếm theo trường và phòng ban. Chức

năng Tìm kiếm theo hai tiêu chí “Đơn vị” và “Phòng ban” chỉ có Sở hoặc Phòng mới có thể
tùy chọn được các đơn vị dưới nó, còn các đơn vị ở cấp dưới Phòng-Sở chỉ được xem thông
tin của Đơn vị mình.
o
Phần 2: Bảng danh sách cán bộ của đơn vị tại đây khi chọn 1 cán bộ bất kỳ và Bấm
chuột phải, NSD có thể dùng thêm chức năng chọn : Nghỉ hưu/Thôi việc/Chuyển đơn
vị/Sắp xếp danh sách.
o
Phần 3: Thông tin chi tiết của cán.

Đường dẫn: Trang chủ/Chức năng chương trình/Hồ sơ cán bộ
cửa sổ màn hình sau xuất hiện giúp NSD xem và cập nhật hồ sơ cho cán bộ, giáo viên có
trong đơn vị
1. Thêm mới/Sửa hồ sơ công chức, viên chức.
Bước 1: Chọn
(Thêm) hoặc
(Sửa) để cập nhật thông tin Cán bộ.
Bước 2: Cập nhật các thông tin sau:
4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

8

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Chú ý: Những thông tin có gắn dấu sao (*) là những thông tin bắt buộc không được
phép để trống. Tuy nhiên để có số liệu báo cáo chính xác và sử dụng được các đơn vị cần
nhập chính xác và đầy đủ.
o

Số hiệu: Nhập trực tiếp từ bàn phím các giá trị kiểu số hoặc chữ theo qui định đánh

mã Cán bộ của Đơn vị.
o
Họ và tên: Nhập trực tiếp từ bàn phím tên đầy đủ của Cán bộ theo giấy khai sinh.
o
Tên gọi khác: Nhập bí danh của nhân sự
o
Giới tính: Chọn một trong hai giá trị Nam hoặc Nữ hiển thị trong danh sách sau khi
nhấn chuột vào trường này.
o
Ngày sinh: Chọn từ danh sách ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trường này.
o
Dân tộc: Chọn dân tộc theo Quốc tịch từ danh sách hiển thị.
o
Tôn giáo: Chọn tôn giáo hiển thị trong danh sách.
o
Quốc tịch: Chọn từ danh sách hiển thị các quốc tịch, giá trị mặc định là Việt nam.
Thông tin cá nhân
o
o

o

Số CMND: Nhập số Chứng minh thư nhân dân.
Ngày cấp: Nhập kiểu dd/mm/yyyy ngày nhân sự được cấp CMND.
Nơi cấp : Chọn từ danh sách tên tỉnh để xác định nơi cấp chứng minh thư nhân dân

của nhân sự.
o
Quê quán: Nhập quê quán theo như trên CMND, nhập từ bàn phím
o
Nơi sinh: Nhập nơi sinh theo trên giấy khai sinh
o
Địa chỉ: Nhập địa chỉ thường trú hiện tại
o
Điện thoại: Nhập từ bàn phím số điện thoại nhà riêng, số di động của nhân sự nếu có
o
Email: Nhập thông tin Email từ bàn phím của nhân sự
o
Ghi chú: Nhập từ bàn phím những thông tin khác( nếu có).

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

9

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Thông tin tuyển dụng-Đoàn-Đảng:
Thông tin tuyển dụng
o

o

Số HĐ: Nhập chính xác số Hợp đồng của nhân sự
Loại HĐ/BC: Cho phép lựa chọn giá trị loại hợp đồng/biên chế khi Bấm vào trường

này
o
o

Ngày kí HĐ: Chọn từ danh sách ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trường này.
Ngày hết hạn HĐ: Chọn từ danh sách ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trường

này.
o
Trong ngân sách, Thỉnh giảng: Cho phép tích chọn khi Bấm vào ô vuông nhỏ bên
cạnh trường này
o
Đơn vị công tác:
o
Ngày về cơ quan: Chọn từ danh sách ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trường
này.
o
CQ tuyển dụng: Nhập tên cơ quan tuyển dụng từ bàn phím
o
Công việc hiện nay:
o
Thi tuyển: Cho phép tích chọn khi Bấm vào ô vuông nhỏ bên cạnh trường này
4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

10

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

o
o

Số BHXH: Nhập chính xác số Bảo hiểm xã hội trong sổ bảo hiểm của nhân sự
Ngày đóng BHXH: Chọn từ danh sách ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trường

này.
o
Ngày kết nạp, Ngày chính thức: Chọn từ danh sách ngày hiển thị sau khi nhấn chuột
vào trường này.
o
Chức vụ Đảng: Cho phép lựa chọn tên các chức vụ Đảng có trong danh sách
o
Chức vụ (hiện tại): Cho phép lựa chọn tên các chức vụ có trong danh sách
o
Ngày bổ nhiệm: Chọn từ danh sách ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trường này.
o
Lần bổ nhiệm: Nhập kí tự số từ bàn phím
o
Chức vụ (kiêm nhiệm): Cho phép lựa chọn tên các chức vụ có trong danh sách
o
Ngày bổ nhiệm: Chọn từ danh sách ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trường này.
o
Lần bổ nhiệm: Nhập kí tự số từ bàn phím

Thông tin Trình độ chuyên môn

o

Học vấn phổ thông, Trình độ chuẩn, Trình độ tin học: Cho phép lựa chọn trong các

giá trị đã có sẵn khi Bấm vào trường .
o
Trình độ ngoại ngữ, Trình độ chuyên môn, Phân công giảng dạy: Cho phép thêm
thông tin vào Chức năng khác khi Bấm vào trường

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

11

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Phân công công việc, giảng dạy
o

Mỗi công chức, viên chức đều có một hoặc nhiều công việc và phải có một công việc
(Môn dạy đối với giáo viên) là chính.

Lưu ý: Chọn “Thêm” hoặc “Xóa” để thêm bớt nhiệm vụ, môn dạy, lớp dạy.
Các quá trình liên quan – Đúp chuột vào quá trình để cập nhật

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

12

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Chọn
lại, chọn

(Thêm) hoặc

(Sửa) để cập nhật thông tin 1 quá trình và chọn

để lưu

nếu bỏ qua.

Chọn
để xóa 1 quá trình, chọn
o Quán trình lương

để hoàn thành

Quá trình lương đang hưởng thì tích vào ô “Đang áp dụng”, để trống “đến ngày”.
“Mốc tính lương lần sau” <= "Hường từ".
Chọn
để thêm bớt phụ cập được hưởng.
o Quá trình công tác

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

13

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

o Quan hệ gia đình

2. Xóa bỏ hồ sơ công chức, viên chức.
Bước 1: Chọn Cán bộ muốn xóa
trong danh sách
Bước 2: Chọn

(xóa) xuất hiện

hộp thoại hình bên.
Chọn “Có” nếu đồng ý. Chọn
“Không” để bỏ qua.

3. Sắp xếp danh sách công chức, viên chức
Tính năng này giúp sắp xếp lại danh sách Cán bộ trong Đơn vị theo thứ tự tùy chỉnh rất
4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

14

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

linh hoạt.

Bước 1: Từ Chức năng Hồ sơ nhân sự
Bấm phải chuật và chọn “Sắp xếp danh
sách cán bộ”, theo hình dưới

Bước 2: Dùng các nút “Lên”, “Xuống”
để di chuyển Cán bộ theo ý muốn.

Bước 3: Chọn

để lưu lại kết quả

sắp xếp.
Bước 4: Chọn

để quay về danh

sách cán bộ.

I. HƯỚNG DẪN THAO TÁC NGHIỆP VỤ
1. Nghỉ hưu

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

15

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Bước 1: Vào Chức năng Hồ sơ cán bộ
Bước 2: Chọn 1 cán bộ cần cập nhật
thông tin Nghỉ hưu
Bước 3: Sau khi Bấm chọn vào
một bảng hiện ra chứa các
thông tin liên quan đến việc Nghỉ hưu của

cán bộ đó

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin bắt buộc
vào Chức năng trên sau đó Bấm

Hệ thống tự động Lưu dữ liệu này vào
CSDL.
Kết thúc quá trình cập nhật thông tin cho
cán bộ đến tuổi nghỉ hưu
Làm tương tự đối với cán bộ khác theo
các bước như trên
Lưu ý: Để kiểm tra việc xử lý dữ liệu đã hoàn tất chưa. NSD tham chiếu đến chức năng
Danh sách biến động theo đường dẫn:
Trang chủ/Chức năng chương trình/Danh sách biến động/Nghỉ hưu

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

16

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

2. Thôi việc
Bước 1: Vào Chức năng Hồ sơ cán bộ
Bước 2: Chọn 1 cán bộ cần cập nhật
thông tin Thôi việc
Bước 3: Sau khi Bấm chọn vào
một bảng hiện ra chứa
các thông tin liên quan đến hoạt động
Thôi việc của cán bộ đó

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

17

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin bắt buộc
vào Chức năng trên sau đó Bấm

Hệ thống tự động Lưu dữ liệu này vào
CSDL.
Kết thúc quá trình cập nhật thông tin
cho cán bộ Thôi việc
Làm tương tự đối với cán bộ khác theo
các bước như trên

Lưu ý: Để kiểm tra việc xử lý dữ liệu đã hoàn tất chưa. NSD tham chiếu đến chức năng
Danh sách cán bộ biến động theo đường dẫn:
Trang chủ/Chức năng chương trình/Danh sách cán bộ biến động/Thôi việc

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

18

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

3. Chuyển đơn vị

Bước 1: Vào Chức năng Hồ sơ cán bộ
Bước 2: Chọn cán bộ chuyển đơn vị
công tác
Bước 3: Sau khi Bấm chọn vào
một bảng hiện ra chứa
các thông tin liên quan đến việc
Chuyển đơn vị của cán bộ đó

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin bắt
buộc vào Chức năng Quyết định
chuyển đơn vị.
Chú ý: Trường Đến đơn vị
Bấm chọn

một danh sách tên các

đơn vị thuộc Sở GD-ĐT hiện ra cho
phép NSD được lựa chọn 1 trong các
đơn vị đó. Ngoài ra nếu Đơn vị
chuyển đến của cán bộ này không
thuộc danh sách có sẵn này NSD có
thể nhập từ bàn phím

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

19

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Bấm

Hệ thống tự động Lưu dữ liệu này vào CSDL.

Kết thúc quá trình cập nhật thông tin cho cán bộ đến tuổi nghỉ hưu.
Làm tương tự đối với cán bộ khác theo các bước như trên.
Lưu ý: Để kiểm tra việc xử lý dữ liệu đã hoàn tất chưa. NSD tham chiếu đến
chức năng Danh sách cán bộ biến động theo đường dẫn:
Trang chủ/Chức năng chương trình/Danh sách cán bộ biến động/Chuyển đi

Đối với tất cả những chức năng này cần chú ý như sau:
Mỗi thao tác Thôi việc/Nghỉ hưu/Luân chuyển muốn hoàn tác ta có Tính năng
Phục hồi trong chức năng DANH SÁCH BIẾN ĐỘNG cụ thể:

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

20

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Lưu ý: Khi đăng nhập hệ thống nếu có
cán bộ chuyển đến sẽ có thông báo sau

Chọn

để hiển thị.

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

21

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

4. Quản lý nâng lương

Bước 1: Trang chủ/Chức năng chương trình/Quản lý nâng lương
Bước 2: Chọn thời gian nâng lương
Bước 3: Nhấp chuột vào nút “Thực hiện. Khung bên dưới sẽ liệt kê toàn bộ danh
sách thoả mãn điều kiện được nâng lương (Thường xuyên và vượt khung).
Bước 4: Để in danh sách kiểm tra, đánh dấu vào ô “Chọn toàn bộ”, chọn “In danh
sách”
để in danh sách duyệt nâng lương

Bước 5: Chọn “In quuyết định”

để in quyết định nâng lương.

Bước 6: Điều chỉnh danh sách dự kiến sau khi được phêt duyệt. Chọn

để lưu

lại danh sách.
Lưu ý: Mẫu quyết định không thể phù hợp với từng địa phương. Do đó NSD cần
phải sửa mẫu trước khi thực hiện lệnh “In quyết định”.

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

22

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

5. Quản lý nghỉ hưu

Bước 1: Trang chủ/Chức năng chương trình/Quản lý nghỉ hưu
Bước 2: Chọn thời gian
Bước 3: Nhấp chuột vào nút “Thực hiện. Khung bên dưới sẽ liệt kê toàn bộ danh sách
thoả mãn điều kiện được nghỉ hưu.
Bước 4: Để in danh sách kiểm tra, đánh dấu vào ô “Chọn toàn bộ”, chọn
để in danh sách .

Bước 5: Chọn

để in thông báo nghỉ hưu.

Bước 6: Chọn
để in quyết định nghỉ hưu.
Lưu ý: Mẫu quyết định không thể phù hợp với từng địa phương. Do đó NSD cần phải
sửa mẫu trước khi thực hiện lệnh “In quyết định”.

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

23

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Bước 5: Chọn “In quuyết định”

để in quyết định nâng lương.
Lưu ý: Mẫu quyết định không thể phù hợp với từng địa phương. Do đó NSD cần
phải sửa mẫu trước khi thực hiện lệnh “In quyết định”.
6. Lập kế hoạch biên chế
Bước 1: Trang chủ/Chức năng chương trình/Lập kế hoạch biên chế
Bước 2: Chọn năm lập kế hoạch biên chế.
Nhập hạng trường, số điểm trường, số lớp, số lớp học 1, 2 buổi, số lớp bán trú

Bước 3: Nhấp chuột vào nút “Thực hiện” được kết quả sau. Kết quả này dựa vào
THÔNG TƯ 35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV.

Lưu ý:Thông tin hồ sơ cán bộ phải chính xác. Bảng kết quả có thể thay đổi để phù
hợp với từng đơn vị.

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

24

Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Bước 4: Chọn

để lưu lại kết quả.

7. Đánh giá công chức, viên chức
Bước 1: Trang chủ/Chức năng chương trình/Đánh giá công chức viên chức
Bước 2: Nhập năm đánh giá, Kỳ đánh giá
Bước 3: Nhấp chuột vào nút “Thực hiện” được kết quả sau. Tiến hành nhập kết quả
đánh giá từ mẫu kết quả. Theo nghị định 56-2015-ND-CP

4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN (TDI)

25

512MB1 GBHDD còn trống : 500 MBWindows XP, 1 GBHệ quản lý : Windows 7W indows 7 trở lênNgoài ra, máy tính nhà trường cần được liên kết Internet4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) Hệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISCác bước cài đặtĐể hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng này, NSD phải thiết lập chương trình lên máy tính. Thứ tự cácbước thiết lập triển khai như sau : Bước 1 : Máy tính phải liên kết Internet. ChạyhoặcBước 2 : Cài đặt những công dụng chính của phầnmềm quản trị trường học bằng cách truy cậpvào địa chỉ do Sở / Phòng phân phối để tải bộ càiđặt về máy tính : Nếu máy tính chưa có Windown Intaller vàMicrosoft. NET Framework 4 thì chương trìnhsẽ tự động hóa cài thư viện Windows Intaller 3.1 và Microsoft. NET Framework 4. Nếu máytính đã từng cài thư viện này rồi. Bước 3 : Chọn “ Install ” ( nếu dùng Firefox thì mạng lưới hệ thống sẽ tải tập tin “ setup.exe ” vềmáy ) thực thi cài đặtBước 4 : Cài đặt chương trình bằng cáchnhấn đúp chuột vào hình tượng Setup đểhiển thị hình bên. Chọn ” Install ” để tiếnhành thiết lập. Với Windows 8 sẽ xuất hiện hình bênNSD chọnvàLưu ý : Để thao tác với ePMIS chọn vào hình tượng ở màn hình hiển thị máy tínhHệthống sẽ kiểm phiên bản trước khi đăng nhập. Nếu có bản tăng cấp mạng lưới hệ thống yêu4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) Hệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMIScầu nâng câp Open giao diện sau : Người sử dụng phải chọn “ OK ” để tiến hànhnâng cấp mạng lưới hệ thống. Nếu chọn “ Skip ” thì hệthống sẽ bỏ phần tăng cấp và trong quátrình sử dụng hoàn toàn có thể gặp lỗi. Trường hợp chọn “ SKIP ” thì triển khai cácbước sau : Bước 1 : Gỡ bỏ bản hiện tại. Start => Control Panel \ All ControlPanel Items \ Windows 7 : chọn “ Programs and Features ” Windows XP : chọn “ Add or Removeprograms ” Chọn phải chuột “ ePMIS ” và chọn Uninstall / ChangeChọn “ Remove the application fromthis computer ” và chọn OK để triển khai gỡbỏBước 2 : Tiến hành cài lại theo những bước “ hướng dẫn thiết lập ”. II. ĐĂNG NHẬP CHƯƠNG TRÌNHSau khi thiết lập, trên màn hình hiển thị máy tính có hình tượng của chương trình, bấm đúp chuộtvào hình tượng để khởi động chương trình. 4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) Hệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMIS1. Đăng nhậpBước 1 : Khởi động bằng cáchchọn hình tượng của chươngtrìnhđể khởi động chươngtrình ePMIS. Bước 2 : Trên màn hình hiển thị xuất hiệnthông báo nhu yếu nhập thông tinđăng nhập và mật khẩu. Lưu ý : Tên đăng nhập và mậtkhẩu sẽ được cấp quản trị cungcấp. : Người sử dụng tích chọn thì mật khẩu được tàng trữ, lần saukhông phải khai báo lại. Ngược lại, mỗi lần đăng nhập phải khai báo tên đăng nhập vàmật khẩu. Trường hợp máy tính nhiều người sử dụng thì không nên chọn tuỳ chọn nàyđể bảo vệ quyền sử dụng chương trình. Nhấn nútNhấn nútđể mạng lưới hệ thống kiểm tra thông tin. để kết thúc thao tác với phần mềmLưu ý : Trong khi đang mở chương trình ePMIS, NSD hoàn toàn có thể đổi khác tài khoảnđăng nhập bằng cách sử dụng mụccủa menu Hệ thống. Việc nàyhữu ích cho việc bảo vệ bảo đảm an toàn tài liệu. Màn hình chính của chương trình : 4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) Hệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISGiao diện chương trình ePMISGiao diện được chia làm 02 phần chính : menu chương trình, thanh công cụ và thanh trạngthái. a. Trên cùng là Menu chính chứa những module chính của chương trình : + Chức năng mạng lưới hệ thống : gồm những công dụng đăng nhập và kết thúc thao tác với chươngtrình. + Chức năng chương trình : + Báo cáo : + Tiện ích : 4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) Hệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISb. Dưới cùng màn hình hiển thị là thanh trạng thái : phân phối một số ít thông tin về trạng thái củachương trình như tên đăng nhập và đơn vị chức năng đang được sử dụng. 2. Đổi mật khẩuMỗi người sử dụng đều hoàn toàn có thể thay đổiđược mật khẩu của mình để đảm bảotính bảo đảm an toàn. Các bước triển khai : Chọn Chức năng mạng lưới hệ thống, Chọnxuất hiện hình bên : Bước 1 : Nhập vào mật khẩu cũ. Bước 2 : Nhập vào mật khẩu mới. Bước 3 : Gõ lại mật khẩu mới vừa nhập. Bước 4 : Nhấn nútđể thực thi. Nhấn nútđể hủy thao tác đổiIII. HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG TIN HỒ SƠ CÁN BỘChức năng này giúp quản trị tổng thể thông tin của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong đơn vị chức năng chophép NSD : Thêm mới hồ sơ cán bộ, giáo viên. Xem và update thông tin hiện tại của cán bộ, giáo viên. Xóa bỏ hồ sơ của cán bộ, giáo viên đang sống sót trong mạng lưới hệ thống. Ngoài ra còn bổ trợ thêm công dụng Sắp xếp theo điều kiện kèm theo, tùy chỉnh vị trí của cánbộ4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) Hệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISCấu trúc của Chức năng Hồ sơ nhân sự gồm có 3 phần : Phần 1 : Thanh Menu công cụ và bộ lọc tìm kiếm theo trường và phòng ban. Chứcnăng Tìm kiếm theo hai tiêu chuẩn “ Đơn vị ” và “ Phòng ban ” chỉ có Sở hoặc Phòng mới có thểtùy chọn được những đơn vị chức năng dưới nó, còn những đơn vị chức năng ở cấp dưới Phòng-Sở chỉ được xem thôngtin của Đơn vị mình. Phần 2 : Bảng list cán bộ của đơn vị chức năng tại đây khi chọn 1 cán bộ bất kể và Bấmchuột phải, NSD hoàn toàn có thể dùng thêm tính năng chọn : Nghỉ hưu / Thôi việc / Chuyển đơnvị / Sắp xếp list. Phần 3 : tin tức chi tiết cụ thể của cán. Đường dẫn : Trang chủ / Chức năng chương trình / Hồ sơ cán bộcửa sổ màn hình hiển thị sau Open giúp NSD xem và update hồ sơ cho cán bộ, giáo viên cótrong đơn vị1. Thêm mới / Sửa hồ sơ công chức, viên chức. Bước 1 : Chọn ( Thêm ) hoặc ( Sửa ) để update thông tin Cán bộ. Bước 2 : Cập nhật những thông tin sau : 4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) Hệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISChú ý : Những thông tin có gắn dấu sao ( * ) là những thông tin bắt buộc không đượcphép để trống. Tuy nhiên để có số liệu báo cáo giải trình đúng mực và sử dụng được những đơn vị chức năng cầnnhập đúng mực và vừa đủ. Số hiệu : Nhập trực tiếp từ bàn phím những giá trị kiểu số hoặc chữ theo qui định đánhmã Cán bộ của Đơn vị. Họ và tên : Nhập trực tiếp từ bàn phím tên khá đầy đủ của Cán bộ theo giấy khai sinh. Tên gọi khác : Nhập bí danh của nhân sựGiới tính : Chọn một trong hai giá trị Nam hoặc Nữ hiển thị trong list sau khinhấn chuột vào trường này. Ngày sinh : Chọn từ list ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trường này. Dân tộc : Chọn dân tộc bản địa theo Quốc tịch từ list hiển thị. Tôn giáo : Chọn tôn giáo hiển thị trong list. Quốc tịch : Chọn từ list hiển thị những quốc tịch, giá trị mặc định là Việt nam. Thông tin cá nhânSố CMND : Nhập số Chứng minh thư nhân dân. Ngày cấp : Nhập kiểu dd / mm / yyyy ngày nhân sự được cấp CMND.Nơi cấp : Chọn từ list tên tỉnh để xác lập nơi cấp chứng minh thư nhân dâncủa nhân sự. Quê quán : Nhập quê quán theo như trên CMND, nhập từ bàn phímNơi sinh : Nhập nơi sinh theo trên giấy khai sinhĐịa chỉ : Nhập địa chỉ thường trú hiện tạiĐiện thoại : Nhập từ bàn phím số điện thoại cảm ứng nhà riêng, số di động của nhân sự nếu cóEmail : Nhập thông tin E-Mail từ bàn phím của nhân sựGhi chú : Nhập từ bàn phím những thông tin khác ( nếu có ). 4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) Hệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISThông tin tuyển dụng-Đoàn-Đảng : tin tức tuyển dụngSố hợp đồng : Nhập đúng chuẩn số Hợp đồng của nhân sựLoại hợp đồng / BC : Cho phép lựa chọn giá trị loại hợp đồng / biên chế khi Bấm vào trườngnàyNgày kí hợp đồng : Chọn từ list ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trường này. Ngày hết hạn hợp đồng : Chọn từ list ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trườngnày. Trong ngân sách, Thỉnh giảng : Cho phép tích chọn khi Bấm vào ô vuông nhỏ bêncạnh trường nàyĐơn vị công tác làm việc : Ngày về cơ quan : Chọn từ list ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trườngnày. CQ tuyển dụng : Nhập tên cơ quan tuyển dụng từ bàn phímCông việc lúc bấy giờ : Thi tuyển : Cho phép tích chọn khi Bấm vào ô vuông nhỏ bên cạnh trường này4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 10H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISSố BHXH : Nhập đúng mực số Bảo hiểm xã hội trong sổ bảo hiểm của nhân sựNgày đóng BHXH : Chọn từ list ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trườngnày. Ngày kết nạp, Ngày chính thức : Chọn từ list ngày hiển thị sau khi nhấn chuộtvào trường này. Chức vụ Đảng : Cho phép lựa chọn tên những chức vụ Đảng có trong danh sáchChức vụ ( hiện tại ) : Cho phép lựa chọn tên những chức vụ có trong danh sáchNgày chỉ định : Chọn từ list ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trường này. Lần chỉ định : Nhập kí tự số từ bàn phímChức vụ ( kiêm nhiệm ) : Cho phép lựa chọn tên những chức vụ có trong danh sáchNgày chỉ định : Chọn từ list ngày hiển thị sau khi nhấn chuột vào trường này. Lần chỉ định : Nhập kí tự số từ bàn phímThông tin Trình độ chuyên mônHọc vấn đại trà phổ thông, Trình độ chuẩn, Trình độ tin học : Cho phép lựa chọn trong cácgiá trị đã có sẵn khi Bấm vào trường. Trình độ ngoại ngữ, Trình độ trình độ, Phân công giảng dạy : Cho phép thêmthông tin vào Chức năng khác khi Bấm vào trường4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 11H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISPhân công việc làm, giảng dạyMỗi công chức, viên chức đều có một hoặc nhiều việc làm và phải có một việc làm ( Môn dạy so với giáo viên ) là chính. Lưu ý : Chọn ” Thêm ” hoặc ” Xóa ” để thêm bớt trách nhiệm, môn dạy, lớp dạy. Các quy trình tương quan – Đúp chuột vào quy trình để cập nhật4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 12H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISChọnlại, chọn ( Thêm ) hoặc ( Sửa ) để update thông tin 1 quy trình và chọnđể lưunếu bỏ lỡ. Chọnđể xóa 1 quy trình, chọno Quán trình lươngđể hoàn thànhQuá trình lương đang hưởng thì tích vào ô ” Đang vận dụng “, để trống ” đến ngày “. ” Mốc tính lương lần sau ” < = " Hường từ ". Chọnđể thêm bớt phụ cập được hưởng. o Quá trình công tác4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 13H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISo Quan hệ gia đình2. Xóa bỏ hồ sơ công chức, viên chức. Bước 1 : Chọn Cán bộ muốn xóatrong danh sáchBước 2 : Chọn ( xóa ) xuất hiệnhộp thoại hình bên. Chọn “ Có ” nếu chấp thuận đồng ý. Chọn “ Không ” để bỏ lỡ. 3. Sắp xếp list công chức, viên chứcTính năng này giúp sắp xếp lại list Cán bộ trong Đơn vị theo thứ tự tùy chỉnh rất4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 14H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISlinh hoạt. Bước 1 : Từ Chức năng Hồ sơ nhân sựBấm phải chuật và chọn " Sắp xếp danhsách cán bộ ", theo hình dướiBước 2 : Dùng những nút “ Lên ”, “ Xuống ” để vận động và di chuyển Cán bộ theo ý muốn. Bước 3 : Chọnđể lưu lại kết quảsắp xếp. Bước 4 : Chọnđể quay về danhsách cán bộ. I. HƯỚNG DẪN THAO TÁC NGHIỆP VỤ1. Nghỉ hưu4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 15H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISBước 1 : Vào Chức năng Hồ sơ cán bộBước 2 : Chọn 1 cán bộ cần cập nhậtthông tin Nghỉ hưuBước 3 : Sau khi Bấm chọn vàomột bảng hiện ra chứa cácthông tin tương quan đến việc Nghỉ hưu củacán bộ đóBước 4 : Điền khá đầy đủ thông tin bắt buộcvào Chức năng trên sau đó BấmHệ thống tự động hóa Lưu dữ liệu này vàoCSDL. Kết thúc quy trình update thông tin chocán bộ đến tuổi nghỉ hưuLàm tương tự như so với cán bộ khác theocác bước như trênLưu ý : Để kiểm tra việc giải quyết và xử lý tài liệu đã hoàn tất chưa. NSD tham chiếu đến chức năngDanh sách dịch chuyển theo đường dẫn : Trang chủ / Chức năng chương trình / Danh sách dịch chuyển / Nghỉ hưu4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 16H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMIS2. Thôi việcBước 1 : Vào Chức năng Hồ sơ cán bộBước 2 : Chọn 1 cán bộ cần cập nhậtthông tin Thôi việcBước 3 : Sau khi Bấm chọn vàomột bảng hiện ra chứacác thông tin tương quan đến hoạt độngThôi việc của cán bộ đó4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 17H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISBước 4 : Điền khá đầy đủ thông tin bắt buộcvào Chức năng trên sau đó BấmHệ thống tự động hóa Lưu dữ liệu này vàoCSDL. Kết thúc quy trình update thông tincho cán bộ Thôi việcLàm tương tự như so với cán bộ khác theocác bước như trênLưu ý : Để kiểm tra việc giải quyết và xử lý tài liệu đã hoàn tất chưa. NSD tham chiếu đến chức năngDanh sách cán bộ dịch chuyển theo đường dẫn : Trang chủ / Chức năng chương trình / Danh sách cán bộ dịch chuyển / Thôi việc4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 18H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMIS3. Chuyển đơn vịBước 1 : Vào Chức năng Hồ sơ cán bộBước 2 : Chọn cán bộ chuyển đơn vịcông tácBước 3 : Sau khi Bấm chọn vàomột bảng hiện ra chứacác thông tin tương quan đến việcChuyển đơn vị chức năng của cán bộ đóBước 4 : Điền khá đầy đủ thông tin bắtbuộc vào Chức năng Quyết địnhchuyển đơn vị chức năng. Chú ý : Trường Đến đơn vịBấm chọnmột list tên cácđơn vị thuộc Sở GD-ĐT hiện ra chophép NSD được lựa chọn 1 trong cácđơn vị đó. Ngoài ra nếu Đơn vịchuyển đến của cán bộ này khôngthuộc list có sẵn này NSD cóthể nhập từ bàn phím4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 19H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISBấmHệ thống tự động hóa Lưu dữ liệu này vào CSDL.Kết thúc quy trình update thông tin cho cán bộ đến tuổi nghỉ hưu. Làm tựa như so với cán bộ khác theo những bước như trên. Lưu ý : Để kiểm tra việc giải quyết và xử lý tài liệu đã hoàn tất chưa. NSD tham chiếu đếnchức năng Danh sách cán bộ dịch chuyển theo đường dẫn : Trang chủ / Chức năng chương trình / Danh sách cán bộ dịch chuyển / Chuyển điĐối với toàn bộ những công dụng này cần quan tâm như sau : Mỗi thao tác Thôi việc / Nghỉ hưu / Luân chuyển muốn hoàn tác ta có Tính năngPhục hồi trong công dụng DANH SÁCH BIẾN ĐỘNG đơn cử : 4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 20H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISLưu ý : Khi đăng nhập mạng lưới hệ thống nếu cócán bộ chuyển đến sẽ có thông tin sauChọnđể hiển thị. 4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 21H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMIS4. Quản lý nâng lươngBước 1 : Trang chủ / Chức năng chương trình / Quản lý nâng lươngBước 2 : Chọn thời hạn nâng lươngBước 3 : Nhấp chuột vào nút " Thực hiện. Khung bên dưới sẽ liệt kê hàng loạt danhsách thoả mãn điều kiện kèm theo được nâng lương ( Thường xuyên và vượt khung ). Bước 4 : Để in list kiểm tra, lưu lại vào ô " Chọn hàng loạt ", chọn " In danhsách " để in list duyệt nâng lươngBước 5 : Chọn " In quuyết định " để in quyết định hành động nâng lương. Bước 6 : Điều chỉnh list dự kiến sau khi được phêt duyệt. Chọnđể lưulại list. Lưu ý : Mẫu quyết định hành động không hề tương thích với từng địa phương. Do đó NSD cầnphải sửa mẫu trước khi triển khai lệnh " In quyết định hành động ". 4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 22H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMIS5. Quản lý nghỉ hưuBước 1 : Trang chủ / Chức năng chương trình / Quản lý nghỉ hưuBước 2 : Chọn thời gianBước 3 : Nhấp chuột vào nút " Thực hiện. Khung bên dưới sẽ liệt kê hàng loạt danh sáchthoả mãn điều kiện kèm theo được nghỉ hưu. Bước 4 : Để in list kiểm tra, ghi lại vào ô " Chọn hàng loạt ", chọnđể in list. Bước 5 : Chọnđể in thông tin nghỉ hưu. Bước 6 : Chọnđể in quyết định hành động nghỉ hưu. Lưu ý : Mẫu quyết định hành động không hề tương thích với từng địa phương. Do đó NSD cần phảisửa mẫu trước khi thực thi lệnh " In quyết định hành động ". 4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 23H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISBước 5 : Chọn " In quuyết định " để in quyết định hành động nâng lương. Lưu ý : Mẫu quyết định hành động không hề tương thích với từng địa phương. Do đó NSD cầnphải sửa mẫu trước khi thực thi lệnh " In quyết định hành động ". 6. Lập kế hoạch biên chếBước 1 : Trang chủ / Chức năng chương trình / Lập kế hoạch biên chếBước 2 : Chọn năm lập kế hoạch biên chế. Nhập hạng trường, số điểm trường, số lớp, số lớp học 1, 2 buổi, số lớp bán trúBước 3 : Nhấp chuột vào nút " Thực hiện " được tác dụng sau. Kết quả này dựa vàoTHÔNG TƯ 35 / 2006 / TTLT-BGDĐT-BNV. Lưu ý : tin tức hồ sơ cán bộ phải đúng mực. Bảng tác dụng hoàn toàn có thể đổi khác để phùhợp với từng đơn vị chức năng. 4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 24H ệ thống quản trị nhân sự trực tuyến ePMISBước 4 : Chọnđể lưu lại tác dụng. 7. Đánh giá công chức, viên chứcBước 1 : Trang chủ / Chức năng chương trình / Đánh giá công chức viên chứcBước 2 : Nhập năm nhìn nhận, Kỳ đánh giáBước 3 : Nhấp chuột vào nút " Thực hiện " được tác dụng sau. Tiến hành nhập kết quảđánh giá từ mẫu hiệu quả. Theo nghị định 56-2015 - ND-CP4C | VIII. XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN ( TDI ) 25

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255