episode trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

The true author was the renowned science fiction writer Jack Finney (1911–1995), and the Fentz episode was part of the short story “I’m Scared”, which was published in Collier’s first.

Tác giả thực sự là nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng Jack Finney (1911–1995), và đoạn kể về Fentz là một phần của truyện ngắn “I’m Scared”, được xuất bản trong số ra đầu tiên của Collier’s.

WikiMatrix

Some users may experience an episode of acute psychosis, which usually abates after six hours, but in rare instances, heavy users may find the symptoms continuing for many days.

Một số người dùng có thể trải qua một giai đoạn rối loạn tâm thần cấp tính, thường giảm sau sáu giờ, nhưng trong một số ít trường hợp, người dùng nặng đô có thể có các triệu chứng kéo dài liên tục trong nhiều ngày.

WikiMatrix

During their second-ever television appearance (in an episode of The Hollywood Palace hosted by Diana Ross & the Supremes), the Jackson 5 performed “I Want You Back” along with Sly & the Family Stone’s “Sing a Simple Song,” The Delfonics’ “Can You Remember,” and James Brown’s “There Was a Time”.

Trong lần thứ hai xuất hiện trên truyền hình (trong chương trình The Hollywood Palace dẫn bởi Diana Ross & the Supremes), nhóm Jackson 5 trình diễn “I Want You Back” với “Sing a Simple Song” của Sly & the Family Stone, “Can You Remember” của The Delfonics’ và bài hát của James Brown mang tên “There Was a Time”.

WikiMatrix

Santana played a more prominent part in the last nine episodes of Glee’s first season.

Santana đóng vai trò quan trọng hơn trong 9 tập cuối của mùa thứ nhất.

WikiMatrix

The episode was written by co-executive producer Ali Adler, making it the first episode not to be written by any of the co-creators of Glee—Ryan Murphy, Brad Falchuk and Ian Brennan—and it was the second to be directed by choreographer Adam Shankman, who helmed “The Rocky Horror Glee Show” in the second season.

Tập phim được viết bởi đồng giám đốc sản xuất của chương trình Ali Adler, giúp “Pot o’ Gold” trở thành tập đầu tiên không được viết bởi những đồng sáng lập của Glee— gồm Ryan Murphy, Brad Falchuk và Ian Brennan—cũng như trở thành tập thứ hai đạo diễn bởi biên đạo múa Adam Shankman, người đã đảm nhiệm công việc này trong “The Rocky Horror Glee Show” ở mùa thứ hai.

WikiMatrix

However, political scientist and author Trajce Cvetkovski noted in 2013 that, despite Viacom filing a copyright infringement lawsuit with YouTube in 2007, YouTube Poops such as “The Sky Had a Weegee” by Hurricoaster, which features scenes from the animated series SpongeBob SquarePants (in particular, the episode “Shanghaied”) and Weegee (a satiric caricature based on Nintendo’s Luigi as he appears in DOS version of Mario Is Missing), remained on YouTube.

Tuy nhiên, nhà khoa học chính trị kiêm tác giả Trajce Cvetkovski đã ghi nhận vào năm 2013 rằng mặc dù Viacom đã đưa ra vụ kiện vi phạm bản quyền với YouTube vào năm 2007, song những YouTube Poop chẳng hạn như “The Sky Have a Weegee” của Hurricoaster, có các cảnh từ bộ phim hoạt hình SpongeBob SquarePants (Chú bọt biển tinh nghịch) (cụ thể là tập “Shanghaied”) và Weegee (một bức tranh châm biếm dựa trên việc nhân vật Luigi của Nintendo xuất hiện trong Mario Is Missing) vẫn còn trên YouTube.

WikiMatrix

In episode 13, Masha was brought back into the competition.

Trong tập 13, Maria được đưa trở lại cuộc thi.

WikiMatrix

However, a story in Vanity Fair pointed out that Charles Dance had been seen in Belfast the previous year after his character Tywin Lannister’s death as well, and he only appeared in the first episode of the subsequent season as a corpse.

Tuy vậy, tờ Vanity Fair cũng chỉ ra rằng vào năm ngoái Charles Dance cũng bị bắt gặp có mặt ở Belfast dù nhân vật Tywin Lannister của ông đã chết, và kết quả thì ông ta chỉ quay trở lại để đóng vai xác chết của mình khi bị phát hiện mà thôi.

WikiMatrix

“Transcript of television documentary Love Is in the Air, episode title “I Should Be So Lucky””.

Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2012. ^ 2 tháng 2 năm 2011 “ Transcript of television documentary Love Is in the Air, episode title ” I Should Be So Lucky ” ” .

WikiMatrix

In one particular episode related in The Tale of the Heike, Kajiwara suggests, during the Battle of Yashima, that Yoshitsune equip the Minamoto ships with “reverse oars” should they need to retreat quickly.

Trong một đoạn văn đặc biệt có liên quan trong Chuyện kể Heike, Kajiwara cho thấy trong trận Yashima rằng Yoshitsune trang bị cho các tàu chiến của Minamoto với “mái chèo ngược” nên họ cần phải rút lui một cách nhanh chóng.

WikiMatrix

During the show’s second and third seasons she appeared in eight episodes.

Trong phần hai và phần ba của bộ phim cô xuất hiện trong tám tập.

WikiMatrix

The opening theme is “My Soul, Your Beats!” by Lia, and a remixed version sung by LiSA was used for episode four.

Bài nhạc mở đầu là My Soul, Your Beats! được trình bày bởi Lia và bản thu âm lại của nó được trình bày bởi LiSA dùng cho tập bốn.

WikiMatrix

Lisa Respers France of CNN summed up the episode in a single word: “Meh.”

Lisa Respers France từ CNN chỉ tóm tắt lại tập phim cùng một từ: “Meh” (nghĩa là xoàng, không có gì nổi bật).

WikiMatrix

The first episode was viewed by an average audience of 1.39 million, making it the channel’s biggest ever program launch.

Tập đầu tiên đã thu hút được 1,39 triệu khán giả, làm cho nó trở thành tập giới thiệu lớn nhất của kênh.

WikiMatrix

In Episode 8, Sun Cheran, the 14-year-old contestant from Beijing, challenged playing Sudoku blind.

Trong Tập 8, Trời Cheran, 14 tuổi thí sinh từ Bắc kinh, thử thách chơi Sudoku mù.

WikiMatrix

The finale episode attained a viewership rating of 14.87%, breaking CCTV’s all-time high record set in 2003.

Tập cuối kết thúc đạt tỷ suất người xem 14,87%, phá vỡ kỷ lục cao nhất mọi thời đại của CCTV năm 2003.

WikiMatrix

“‘Star Wars: Episode VIII’ Gets New Release”.

Truy cập 1 tháng 3 năm 2017. ^ “ ‘ Star Wars : Episode VIII ‘ Gets New Release Date ” .

WikiMatrix

Glenda returned for two episodes on 1 January 2016.

Glenda trở lại trong hai tập vào ngày 1 tháng 1 năm 2016.

WikiMatrix

Twice ended their promotions in music shows on the June 4th episode of Inkigayo.

Twice kết thúc quảng bá trong các chương trình âm nhạc vào tập Inkigayo vào ngày 4 tháng 6.

WikiMatrix

In the Season 9 episode “Unpause”, he drunkenly reveals that his job is to “Provide Legal Exculpation And Sign Everything” (P.L.E.A.S.E.), setting him up to be the fall guy for his company’s nefarious activities.

Trong phần 9 tập “Unpause”, khi say, anh tiết lộ mình làm công việc của một P.L.E.A.S.E – Provide Legal Exculpation And Sign Everything (tạm dịch: Người Cung Cấp Bằng Chứng Vô Tội và Ký Tất Cả Giấy Tờ), khi công ty của anh buộc anh vào những công việc bất chính mà họ tham gia.

WikiMatrix

Appears in 12 episodes from “The Stinson Missile Crisis” to “The End of the Aisle” Played by Ellen D. Williams, Patrice is a World Wide News employee, often shouted down by Robin who is annoyed by her efforts to be best friends.

Xuất hiện trong 12 tập, từ “The Stinson Missile Crisis” đến “The End of the Aisle” Diễn viên: Ellen D. Williams Patrice là một nhân viên tại World Wide News, người thường hay bị Robin lớn tiếng vì luôn cố gắng trở thành bạn cùng cô.

WikiMatrix

In the United States, LMN aired the contents of the third season over five compilation episodes titled “Call Me Francine”, “Take Off Your Clothes”, “A History of Anxiety”, “Your Favorite Client”, and “Choices”.

Ở Mỹ, LMN phát nọi dung mùa ba với năm tập tổng hợp với các tên “Call Me Francine” (“Gọi tôi là Francine”), “Take Off Your Clothes” (“Cởi quần áo đi”), “A History of Anxiety” (“Lịch sử của sự lo lắng”), “Your Favorite Client” (“Khách hàng ưa thích của bạn”), và “Choices” (“Lựa chọn”). ^ Todd Spangler (18 tháng 3 năm 2014).

WikiMatrix

The 11-episode Anohana anime television series directed by Tatsuyuki Nagai and produced by A-1 Pictures aired in Japan between April 14 and June 23, 2011 on Fuji TV’s Noitamina programming block.

11 tập phim Anohana được đạo diễn bởi Tatsuyuki Nagai và sản xuất bởi A-1 Pictures, phát sóng tại Nhật Bản từ ngày 14 tháng 4 đến 23 tháng 6 năm 2011 trên Fuji TV.

WikiMatrix

When a promotional clip for the episode “Sectionals” indicated that Brittany Pierce and Santana Lopez had slept together, Dorothy Snarker, writing for lesbian entertainment website After Ellen, praised the pairing, referring to them by the portmanteau “Brittana”.

Trong một đoạn quảng cáo phát sóng trong tập “Sectionals”, nhân vật Brittany Pierce và Santana Lopez đã ngủ chung với nhau, Dorothy Snarker, một nhà báo cho trang web AfterEllen đã khen ngợi cặp đôi, ghép tên họ thành “Brittana”.

WikiMatrix

An updated, 15-second version debuted as an opening credits sequence in the 1980s-themed third episode, “Guilt is for Insecure People”, but is only used in some episodes.

Phiên bản mới, 15 giây ra mắt như một chuỗi các khoản tín dụng mở đầu trong tập thứ ba năm 1980, “Guilt for the Insecure People”, nhưng chỉ được sử dụng trong một số tập phim.

WikiMatrix

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255