Pronunciation features là gì? Ứng dụng trong việc nâng cao Band điểm IELTS Speaking – Phần 1

Phát âm ( pronunciation ) là một trong 4 tiêu chuẩn được sử dụng để nhìn nhận bài thi IELTS speaking, bên cạnh tính mạch lạc và trôi chảy ( Fluency and coherence ), từ vựng ( lexical resources ) và ngữ pháp ( grammatical range and accuracy ). Do vậy, để đạt được band điểm trên cao, người học cần nắm rõ những nhu yếu của từng tiêu chuẩn và có chiêu thức luyện IELTS Speaking hiệu suất cao .Đối với phát âm nói riêng, tiêu chuẩn này tập trung chuyên sâu vào việc sử dụng những thành tố phát âm ( pronunciation features ) cũng như độ dễ hiểu của bài Speaking, đơn cử ở một vài band điểm như sau :

Band 4

●      Uses a limited range of pronunciation features

● Attempts to control features but lapses are frequent● Mispronunciations are frequent and causes some difficulty for the listener

Band 6 ● Uses a range of pronunciation features with mixed control● Show some effective use of features but this is not sustained● Can generally be understood throughout, though mispronunciation of individual words or sounds reduces clarity at times
Band 8 ● Uses a wide range of pronunciation features● Sustains flexible use of features, with only occasional lapses● Is easy to understand throughout ; L1 accent has minimal effect on intelligibility
Band 9 ● Uses a full range of pronunciation features with precision and subtlety● Sustains flexible use of features throughout● Is effortless to understand

( IELTS Speaking band descriptors )Bảng miêu tả những tiêu chuẩn chấm điểm ở trên cho thấy 3 góc nhìn được nhìn nhận trong phát âm, gồm có :

 • Phạm vi của những pronunciation features được sử dụng là limited range ( hạn chế ), wide range ( rộng ) hay full range ( không thiếu ) .
 • Khả năng trấn áp của thí sinh so với những thành tố này là attempts ( cố gắng nỗ lực ) nhưng lapses are frequent ( hay gặp lỗi ) hay sustains flexible ( duy trì linh động ) .
 • Mức độ dễ hiểu của bài Speaking như mispronunciations ( việc phát âm sai ) có tiếp tục và gây khó khăn vất vả cho người nghe hay không, hoặc bài nói có dễ hiểu – easy to understand, effortless to understand .

Như vậy, một vài tiêu chuẩn nhỏ hơn dùng để nhìn nhận phát âm đã được bộc lộ trong bảng trên. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là Pronunciation features gồm có những gì ? Thí sinh cần sử dụng như thế nào cho đúng cách ? Bài viết dưới đây sẽ giúp người đọc nắm được phần kiến thức và kỹ năng này để cải tổ điểm IELTS Speaking .

Pronunciation features là gì?

Để đạt được band 8 cho tiêu chuẩn phát âm, thí sinh phải sử dụng phong phú và linh động những pronunciation features. Nếu muốn đạt điểm số tuyệt đối ( band 9 ), những thành tố này cần được sử dụng một cách không thiếu. Dưới đây là sơ lược về những thành tố phát âm đó .

pronunciation-features-la-gi

 • Individual sounds

Một từ có cách đánh vần chữ viết và phiên âm không trọn vẹn giống nhau. Do đó, để phát âm đúng mực, thứ nhất, thí sinh cần nắm được 44 âm trong bảng phiên âm gồm có những nguyên âm đơn, nguyên âm đôi và những phụ âm .

pronunciation-features-ipa

Đọc – hiểu được những âm này giúp thí sinh rèn luyện phát âm thuận tiện và chuẩn xác hơn, kể cả những từ khó. Việc phát âm đúng là một trong những yếu tố quyết định hành động mức độ dễ hiểu của bài Speaking. Do vậy, đây là 1 thành tố phát âm cần được chú trọng nhằm mục đích cải tổ điểm speaking .

 • Word stress

Một từ hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều âm tiết ( syllables ). Đối với những từ có 2 âm tiết trở lên, một âm tiết trong số đó sẽ được nhấn mạnh vấn đề hơn. Việc nhấn trọng âm từ sai hoàn toàn có thể gây khó khăn vất vả cho người nghe và ảnh hưởng tác động đến hiệu quả bài thi .

 • Sentences stress

Trong một câu, những từ biểu lộ rõ nội dung hoặc ý nghĩa mà người nói muốn truyền tải thường sẽ được nhấn mạnh vấn đề hơn những từ còn lại. Ngoài ra, trong một số ít trường hợp, nhấn mạnh vấn đề từ nào trong câu còn nhờ vào vào mục tiêu của người nói .

 • Weak sounds

Để tăng mức độ trôi chảy khi nói, một số ít từ trong câu sẽ được phát âm nhanh hơn và nhẹ hơn thường thì, bằng cách biến hóa dạng thức phiên âm của từ đó .

 • Connected speech ( Linking sounds and words )

Một thành tố phát âm nữa được sử dụng bởi người bản ngữ khi nói là sự phối hợp những âm hay từ với nhau ( gọi đơn thuần là nối âm ). Bài viết này sẽ khai thác 3 góc nhìn của connected speech gồm có linking ( nối âm ), elision ( lướt âm ) và assimilation ( đồng nhất âm ) .Thêm ngôn từ vào bài Speaking bằng cách lên hoặc xuống giọng hoàn toàn có thể giúp người nói bộc lộ cảm hứng, quan điểm tốt hơn, nhấn mạnh vấn đề mục tiêu của câu nói trong truyền đạt thông tin .

Sử dụng hiệu quả pronunciation features vào bài IELTS speaking – phần 1: weak sounds

Như đã được đề cập ở phần sentence stress, một vài từ mang nội dung truyền đạt trong câu được nhấn mạnh vấn đề hơn. Các từ còn lại không nhấn sẽ được chuyển qua dạng thức âm yếu bằng cách đổi khác một phần phiên âm của từ, ví dụ đổi nguyên âm của từ thành âm schwa / ə / .Việc vận dụng thành tố âm yếu vào bài Speaking giúp thí sinh cải tổ độ tự nhiên và tương hỗ cho kỹ năng và kiến thức Listening, chính do người bản ngữ dùng âm yếu trong hầu hết những câu, nếu người học không phân biệt được những âm này sẽ gặp khó khăn vất vả trong việc nghe hiểu .

Các từ có và không có dạng thức âm yếu

Trong câu, đa số những danh từ, động từ chính, tính từ và trạng từ là những từ mang nội dung và ý nghĩa truyền đạt của câu. Những từ này vì thế sẽ không có hình thức âm yếu. Ngược lại, những function words hay còn gọi là grammar words ( từ mang công dụng trong ngữ pháp ), gồm có đại từ, từ chiếm hữu, liên từ nối, giới từ, trợ động từ và mạo từ .Ví dụ, ở 2 câu dưới đây, những từ in đậm sẽ được dùng ở dạng thức âm yếu .

 1. How many books do you have ?
 2. What does she do this morning ?

Ở câu thứ nhất, do được dùng ở dạng thức âm yếu của nó là / də / ( nguyên âm u dài đã bị chuyển thành ə ), vì trong trường hợp này, do chỉ đóng vai trò là trợ động từ giúp cấu trúc thành câu hỏi. Tuy nhiên, so với câu số 2, do đang là động từ chính mang ý nghĩa của câu hỏi nên không được quy đổi qua weak form mà dùng ở strong form là / duː / .Ngoài ra, có một số ít trường hợp ngoại lệ khi những từ trên được nhấn vì mục tiêu đặc biệt quan trọng của người nói hay đứng cuối câu sẽ không dùng weak form .Ví dụ :

I want to talk to him, not his wife Người nói muốn nhấn mạnh vấn đề rằng mình muốn chuyện trò với anh ấy, không phải vợ anh ấy, do đó từ him được dùng ở strong form
Thes e flowers are from her, not to her Người nói đang muốn trái chiều 2 giới từ from và to – những đóa hoa này là từ cô ấy, không phải cho cô ấy, do vậy 2 từ này được dùng ở strong form .
What are you looking at ?Where are you going to ? Các giới từ at và to trong trường hợp này đang đặt ở cuối câu nên cũng sẽ được dùng ở strong form

Sử dụng dạng âm yếu của từ trong câu

Như vậy, 1 số ít từ hoàn toàn có thể sẽ có 2 dạng phiên âm khác nhau – strong form và weak form. Thông thường, những grammar words như đã đề cập ở trên sẽ được dùng ở weak form .Dưới đây sẽ là 2 dạng thức weak form và strong form của một số ít từ :

 • Pronouns ( đại từ ) và possessives ( từ chiếm hữu )
Strong form Weak form
You / juː / / jə /
He / hiː / / i /
She / ʃiː / / ʃi /
We / wiː / / wi /
Him / hɪm / / ɪm /
Her / hɝː / / hɚ /, / ɚ /
Us / ʌs / / əs /
Your / jʊr / / jɚ /
His / hɪz / / ɪz /
 • Prepositions ( giới từ ), conjunctions ( liên từ ) và articles ( mạo từ )
Strong form Weak form
From / frɒm / / frəm /
At / æt / / ət /
Of / ɒv / / əv /
For / fɔːr / / fɚ /

To

/ tuː / / tə /
But / bʌt / / bət /
And / ænd / / ənd / / ən /
That / ðæt / / ðət /
Some / sʌm / / səm /
A / eɪ / / ə /
An / æn / / ən /
The / ðiː / / ðə /
As / æz / / əz /
 • Auxiliary verbs ( trợ động từ )
Strong form Weak form
Do / duː / / də / / du /
Does / dʌz / / dəz /
Have / hæv / / həv / / əv /
Has / hæz / / həz / / əz /
Can / kæn / / kən /
Could / kʊd / / kəd /
Would / wʊd / / wəd /
Is / ɪz / / z / / s /
Are / ɑːr / / ɚ /
Was wɒz / / wəz /
Were / wɝː / / wɚ /

Ứng dụng vào việc trả lời một vài câu hỏi trong IELTS speaking

1. Do you work or are you a student ?

W W S S W W W S
Do you work or are you a student ?
/ də wɝːk ɔːr ɚ ə ˈstuː. dənt /

( W = weak, S = strong )Trong câu hỏi trên, work và student là những động từ và danh từ chính mang nội dung truyền đạt trong câu, do vậy được dùng ở strong form. Ngược lại, những từ in đậm là những trợ động từ, mạo từ và đại từ, do vậy được dùng ở weak form, tương tự như như những từ được in đậm trong những câu dưới đâyWell, I’m a / ə / senior and / ənd / currently I’m studying at / ət / the / ðə / International University, which is located in the outskirts of / əv / HCMC .2. What do you / dəjə / dislike about your university ?To / tə / be honest, the tuition frees are / ɚ / quite expensive for / fɚ / me. But / bət / I was / wəz / given a / ə / grant by my university so I can / kən / afford it .Ngoài ra, để xem thêm về ứng dụng của weak form trong Speaking, người học hoàn toàn có thể truy vấn trang web www. Youglish. com. Tại đây, hãy gõ một từ bất kể, website này sẽ phân phối những video trong đó người bản xứ sử dụng từ vừa được tìm kiếm. Youglish là một website khá mê hoặc, dành cho người học tiếng anh nói chung và những thí sinh thi IELTS nói riêng, tạo điều kiện kèm theo để học từ nhiều phương diện, cả về nghĩa trong toàn cảnh và cách phát âm của từ .

pronunciation-features-youglish

pronunciation-features-youglish-02Giao diện trang web Youglish và một trong những các kết quả đưa ra khi tìm kiếm từ “of”

Tổng kết

Như vậy, trải qua bài viết này, người đọc đã nắm được cách sử dụng weak sounds trong văn nói thường thì cũng như trong bài thi IELTS Speaking để cải tổ điểm số, nhất là so với tiêu chuẩn phát âm. Ở những phần tiếp theo của series, tác giả sẽ liên tục đề cập tới những thành tố phát âm ( pronunciation features ) khác gồm có word stress ( nhấn trọng âm từ ), sentence stress ( nhấm trọng âm câu ), connected speech ( linking sounds, elision, elimination – nối âm, lướt âm, đồng hóa âm ) và intonation ( ngôn từ ) .Huyền Trần

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255